Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10

Με 9 θέματα συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο τη Δευτέρα 31/10 στις 3.00 μ.μ.. Ανάμεσά τους και ο Νέος Κανονισμός λειτουργίας του Δημ. Συμβούλιου και η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
Για να δείτε τα θέματα δείτε εδώ