Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαπιστώσαμε παραποίηση των αποφάσεων δημ. συμβούλιου. Αλλιώς είναι καταγραμμένη η θέση μας στα επίσημα πρακτικά και αλλιώς εμφανίζεται στη σχετική απόφαση που τυπώνεται.
Για το θέμα καταθέσαμε διαμαρτυρία στο δημοτικό συμβούλιο. Για να δείτε το σχετικό κείμενο πατήστε εδώ.