Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Το σχέδιο «Καλλικράτης» της κυβέρνησης, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο διαβούλευσης για τη νέα δομή της δημόσιας διοίκησης, αποτελεί όπως γράφεται και στην εισαγωγή μια «δομική αλλαγή για τη ριζική ανασύνταξη του κράτους». Ενός κράτους που μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα συγκροτείται με δομές, νόμους και μηχανισμούς για τη διατήρηση και επιβολή του δίκαιου των ισχυρών του χρήματος και της εξουσίας τους.
Με αυτήν τη νέα δομική αναδιάρθρωση στη συγκρότηση των οργάνων του κράτους επιδιώκεται η αναγκαία προσαρμογή του στις εξελίξεις (καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, κρίση) και στα δεδομένα που δημιουργεί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όπως δηλώνεται και στο α΄ μέρος για «αποτελεσματικότερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα» και «εναρμόνιση στο νομικό και πολιτικό πολιτισμό της Ε.Ε.»).
Διαβάστε το σύνολο της τοποθέτησης μας με τους λόγους για τους οποίους μας βρίσκει ριζικά αντίθετους πατώντας εδώ