Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Δημοτικό Συμβούλιο για το Πρόγραμμα Καλλικράτης θα γίνει την Τρίτη 9/2/2010 στις 20.30.