Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009

ΤA ΣΧΕΔΙA ΤΟΥ Υ"ΠΕ"ΧΩΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ :
http://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=138&Itemid=199

τα σχέδια για τους νέους αυτοκινητόδρομους και τη συνοδευτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.