Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

ΝΕΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΗ. 5.00 μ.μ.

Δείτε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου απο την πρόσκληση στη διπλανή στήλη με τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ