Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

ΝΕΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΗ. 5.00 μ.μ.

Δείτε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου απο την πρόσκληση στη διπλανή στήλη με τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ