Τρίτη 15 Ιουλίου 2008

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε το πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη για την επιβολή του δυνητικού τέλους στο Δήμο Βύρωνα στην ιστοσελίδα :
http://www.synigoros.gr/pdf_01/porvir.pdf
Σύμφωνα με το πόρισμα είναι παράνομη η απόφαση της δημοτικής εξουσίας και η αρχή της νομιμότητας υπαγορεύει την ανάκλησή της.

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα στις παλιότερες αναρτήσεις στη διπλανή στήλη ΘΕΜΑΤΑ στην κατηγορία ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΗΜ. ΤΕΛΗ - ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ στην κατηγορία ΔΗΜ. ΤΕΛΗ