Σάββατο 12 Ιουλίου 2008

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖ. ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Δείτε τα κείμενα του Σωματείου των Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στη Δημ. Επιχείρηση στη διπλανή στήλη στην κατηγορία ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ : - Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα