Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25
e-mail :arpa_vyrona@yahoo.gr
ιστοσελίδα: http://aristeriparemvasivyrona.blogspot.com

Βύρωνας 19/5/2008
Προς:
- Το Δήμαρχο
- Το Δημοτικό Συμβούλιο
- Στα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Πρόσωπου.
- Στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα


Κύριε Δήμαρχε,
Κυρία Πρόεδρε,
Κύριες και κύριοι Σύμβουλοι του Ν.Π.,

Όπως είναι γνωστό τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών βρεφών και νηπίων στους Δ.Π.Σ., η τελική επιλογή των οποίων θα γίνει από την επιτροπή την οποία θα ορίσει το Δ.Σ. του Ν.Π.
Ως Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα επαναφέρουμε την περσινή μας πρόταση για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με τη συμμετοχή και ενός εκπροσώπου του σωματείου εργαζομένων. Εκτιμούμε ότι η συμμετοχή όλων των παρατάξεων και του σωματείου θα καταστήσει τη διαδικασία επιλογής πιο διαφανή και αντικειμενική, θα αποφευχθούν προσπάθειες διακρίσεων, εξυπηρετήσεων και ρουσφετιών. Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι κάτοικοι της πόλης μας μεταξύ αυτών και οι μετανάστες. Το Ν.Π. θα πρέπει να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις χωρίς προσπάθειες αποκλεισμών.
Συνδεδεμένο στενά με τις εγγραφές είναι και το θέμα της καταβολής τροφείων. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην κατάργησή τους, να διεκδικήσει την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης και να καταβάλλει και η ίδια τα χρήματα που τις αναλογούν στον προϋπολογισμό του Ν.Π. Η καταβολή των χρημάτων από πλευράς του Δήμου θα οδηγούσε στην κατάργηση των τροφείων. Η παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών δε μπορεί να βασίζεται στη λογική της ανταποδοτικότητας καθώς οι κάτοικοι του Βύρωνα φορολογούνται και μάλιστα ακριβά για πολλές από τις υπηρεσίες που τους παρέχει ο Δήμος.
Οι Π.Σ. αποτελούν ευαίσθητο τομέα κοινωνικής πολιτικής. Στηρίζουν τον εργαζόμενο γονιό και συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού. Η προσχολική αγωγή και φροντίδα πρέπει να γίνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στο παιδί και τον εργαζόμενο, με την τήρηση των αναλογιών παιδιών – παιδαγωγών στην κατεύθυνση της βελτίωσής τους. Με βάση τα παραπάνω το Ν.Π. θα πρέπει να προγραμματίζει έγκαιρα την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Το έντονο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δ.Π.Σ., αρκετοί από αυτούς στεγάζονται σε ακατάλληλα νοικιασμένα κτήρια χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 1ος Π.Σ. καθώς και το γεγονός ότι κατά την περσινή χρονιά δεκάδες βρέφη και νήπια έμειναν εκτός των Δ.Π.Σ. αποδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ανέγερσης και ίδρυσης νέων ιδιόκτητων σύγχρονων Π.Σ. σε κάθε γειτονιά της πόλης.
Θεωρούμε ότι χρειάζεται συνεχής βελτίωση των Π.Σ. με βάση τις σύγχρονες ανάγκες, απαιτήσεις και δυνατότητες της κοινωνίας, της επιστήμης και του πολιτισμού.
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ώστε οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί να έχουν δημόσιο, δωρεάν, κοινωνικό χαρακτήρα για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Για την Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών Βύρωνα


Κλιάφα Άρτεμις