Τετάρτη 23 Απριλίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΔ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνεδρίαση του δημ. Συμβουλίου της 18/4/2008 η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα τάχτηκε υπέρ του αιτήματος κατοίκων για διατήρηση και συντήρηση της παιδικής χαράς επί της οδού Φλέμινγκ και της ένστασης τους για οικοδόμηση από το Δήμο σε αυτό το χώρο παιδικού σταθμού με τα παρακάτω κριτήρια :

Δεν έρχονται σε αντιπαράθεση οι ανάγκες για παιδικούς σταθμούς και για παιδικές χαρές. Απαιτείται να υπάρχουν και τα δυο και όχι το ένα σε βάρος του άλλου. Παίρνουμε υπόψη ότι ζούμε σε μια περιοχή με υπέρογκη δόμηση και τραγική έλλειψη δημόσιων ελεύθερων χώρων, που μάλιστα στο Βύρωνα είναι 1,5% όταν ο μέσος όρος στην Αθήνα είναι περίπου 2%. Οι επιπτώσεις από αυτή την έλλειψη είναι εμφανείς στο περιβάλλον, το μικροκλίμα της περιοχής και την ποιότητα ζωής. Οι υπάρχοντες δημόσιοι ελεύθεροι χώροι απαιτείται να προστατευτούν καθώς και να δημιουργηθούν νέοι. Με βάση αυτή την πάγια θέση μας εκτιμούμε ότι για τη δημιουργία παιδικών σταθμών πρέπει να εξευρεθούν από το Δήμο χώροι με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να μην είναι μέσα σε δασικές εκτάσεις στα περίχωρα των κατοικημένων περιοχών, όπως επιχειρήθηκε από το δήμο με την κατασκευή παιδικού σταθμού στα Αναπηρικά, σχέδιο στο οποίο εξαρχής είχαμε αντιταχθεί με βάση τα κριτήρια που έχουμε διαμορφώσει και το οποίο με τις κινητοποιήσεις των κατοίκων ματαιώθηκε.
- Να μην είναι χώροι πρασίνου ή ελεύθεροι, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι εντός του αστικού ιστού, που σήμερα έχουν χρήσεις σαν παιδικές χαρές, πλατείες ή άλλες που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε το χαρακτήρα τους.
- Να είναι χώροι κατάλληλοι και όχι λύσεις φτηνές, εκ των ενόντων, με μπαλώματα και προχειρότητα γιατί τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο.
Δεν ευσταθεί το επιχείρημα της δημοτικής αρχής ότι δεν υπάρχουν χρήματα για αγορές κτιρίων και οικοπέδων, αφού μόνο το ποσό της πρόσφατης αύξησης των δημοτικών τελών έχει αποφέρει το 2007 επιπλέον έσοδα στο δήμο 3.505.000€. Αύξηση που δικαιολογήθηκε και με το αιτιολογικό της κάλυψης αναγκών των νομικών προσώπων και τέτοια είναι οι παιδικοί σταθμοί.
Απαιτείται άλλη πολιτική από τη δημοτική αρχή με προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες και όχι στα έργα βιτρίνας, υψηλού κόστους, αμφιβόλου ποιότητας και χρησιμότητας, όπως και τα πρόσφατα έργα «αναπλάσεων» σε Βυζαντίου και Λ. Καρέα. Πολιτική που δεν διαχειρίζεται το δήμο ως μηχανισμό φορομπηξίας των κατοίκων και αναδιανομής των χρημάτων προς τους εργολήπτες και τις τεχνικές εταιρείες με παραχωρήσεις δημόσιων χώρων. Πολιτική που απαιτεί συγκρούσεις με μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, το κατασκευαστικό κεφάλαιο, τις πολιτικές κατευθύνσεις των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λύσεις υπάρχουν για να βρεθούν χώροι για παιδικούς σταθμούς και για σχολεία στο Βύρωνα, που αντιμετωπίζουν κτιριακό πρόβλημα. Απαιτείται τόλμη και πολιτική βούληση για αμφισβήτηση των πολιτικών διαχείρισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και του στρεβλού χαρακτήρα «ανάπτυξης». Απαιτείται να πάψει η υποβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών από τη δημ. αρχή. Να σταματήσει η λειτουργία τους να καθορίζεται με βάση τα ιδιωτικοοινομικά κριτήρια, τους νόμους της αγοράς και του κέρδους και το αν εξασφαλίζει ανταποδοτικότητα.
Υπάρχουν μεγάλες περιουσίες στο Βύρωνα (ιδιοκτησίες τραπεζών, κ.α.), που θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν, όπως και ιδιωτικοί χώροι και κτίρια που μπορούν να αγοραστούν και να διαμορφωθούν για αύξηση των δημόσιων ελεύθερων χώρων, την κατασκευή παιδικών σταθμών και την κάλυψη άλλων κοινωνικών αναγκών.
Δεν έχουμε τα μέσα και τα στοιχεία για να υποδείξουμε αυτούς τους χώρους. Ξέρουμε όμως και έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις ανακαλύπτουν αυτούς τους χώρους και τους εκμεταλλεύονται, ενώ ο Δήμος «ποιεί τη νήσσα». Επίσης, θεωρούμε ότι δεν χαρακτηρίζεται από πολιτική συνέπεια η στάση της Ενωτικής που από τη μια λέει να πάρουμε από το μεγάλο κεφάλαιο γενικά και από την άλλη μας καταλογίζει ότι πέσαμε στην φάκα όταν κάναμε τέτοια πρόταση για απαλλοτρίωση. Φαίνεται ότι τις συγκρούσεις με τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα μόνο τις διακηρύσσει αλλά τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο τις αποφεύγει.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο εκπρόσωπός μας σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημ. Συμβούλιου κατέθεσε πρόταση απαλλοτρίωσης μεγάλου οικοπέδου, που ανήκει σε ιδιοκτήτη μεγάλων εκτάσεων στην ίδια περιοχή. Απέδειξε και ότι κατάλληλοι χώροι υπάρχουν και δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να επικαλείται έλλειψή τους. Αποκαλύφτηκε ότι η δημοτική αρχή στερείται βούλησης για αύξηση των δημόσιων χώρων και τόλμης για αντιπαράθεση με τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, αφού παρέπεμψε το θέμα στις καλένδες.
Η δημοτική αρχή, παρά την αντίθετη γνώμη όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, περιφρόνησε και απέρριψε το τεκμηριωμένο αίτημα των εκατοντάδων κατοίκων για διατήρηση του χώρου ως παιδική χαρά.
ΑΠΡΙΛΗΣ 2008