Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ερώτηση για τη τύχη του δικογράφου για τις ασφαλτοστρώσεις και της μηνυτήριας αναφοράς για τις οικοδομικές εργασίες στο στρατόπεδο Σακέτα


Προς τη δημοτική αρχή για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 11/9/2023 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ &

ΤΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΑΚΕΤΑ


Επανερχόμαστε στην ερώτηση που κάναμε στις 23/3/2023 με θέμα : ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ και ζητάμε να μας γνωστοποιήσετε :

Α. την αγωγή που καταθέσατε για άσκηση ένδικων μέσων για το έργο «Επιφανειακή διευθέτηση ομβρίων υδάτων-αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων για χρήση από ΑΜΕΑ» για τις ασφαλτοστρώσεις εργολαβίας του 2010-2011, όπως αναφέρθηκε και στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 22/3/2023 και

Β. τη μηνυτήρια αναφορά που έχετε καταθέσει για τις οικοδομικές εργασίες στο Στρατόπεδο Σακέτα στην περιοχή του Κουταλά στην οποία απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων.

Ήρθε σε γνώση μας ότι δεν έχετε απαντήσει σε αντίστοιχο έγγραφο αίτημα της συλλογικότητας Ενάργεια για την αγωγή για τις ασφαλτοστρώσεις. .

Η έλλειψη ανταπόκρισης στα παραπάνω αιτήματα είναι κατανοητό ότι δεν αποτελεί διαφάνεια στη λειτουργία του δήμου και δημιουργεί αμφιβολίες για την πραγματική ύπαρξη αυτών των ενεργειών.

11/9/2023

Για την Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα

Μαρία Μπικάκη     

Για την Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα

Τάσος Μαυρόπουλος