Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

ΑΡ.ΠΑ.: Ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κομποστοποίηση

Προς το: Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα

Κύριε πρόεδρε, ήρθε σε γνώση μας, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΝΑ πήρε απόφαση με αρ 49/2017 στις 22-2-2017 για χορήγηση βεβαίωσης με τίτλο «Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης και ανάπτυξης συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του Δήμου Βύρωνα στο ΠΕΣΔΑ της Αττικής», μετά από αίτηση του Δήμου Βύρωνα.

Η αίτησή μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η βεβαίωση αφορά:
  • Οικιακή κομποστοποίηση
  • Χωριστή συλλογή αποβλήτων κουζίνας
  • Χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων
  • Δράσεις ευσθητοποίησης και ενημέρωσης
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Ρωτάμε:
1. Που βασίζεται η αίτησή σας και σε ποιο συνολικό σχεδιασμό εντάσσεται. 
2. Ποιο είναι το κόστος του έργου και αν έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση.
3. Πότε θα αρχίσουν οι συγκεκριμένες δράσεις να εφαρμόζονται.
4. Τι μέσα και μηχανικός εξοπλισμός χρειάζεται.
5. Αν το υπάρχον προσωπικό είναι επαρκές για την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων.
6. Σε ποιό χώρο θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται τα πράσινα απόβλητα.

8/3/2017
Αριστερή Παρέμβαση 
Πολιτών Βύρωνα