Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
                                                 Προς το
                                                                                  Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Την Πέμπτη 15/1/2015 η νέα δημοτική αρχή Βύρωνα, κατέθεσε σε βάρος του δικαιώματος των εργαζομένων σε δικαστήριο που εκδίκαζε αγωγή εργαζόμενων του Δήμου, με την οποία ζητούσαν να τους καταβληθούν τα χρήματα, που αντιστοιχούν  στη παροχή του γάλατος κατά την περίοδο 2/2011 έως 31/12/2011 τα οποία δικαιούνται βάσει νόμου, και η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν τα είχε δώσει.
Είναι κατοχυρωμένο από συλλογικές συμβάσεις δικαίωμα όσων υπηρετούν σε βαριές - ανθυγιεινές εργασίες (καθαριότητα, κοιμητήριο κ.λ.π.), όταν δεν δίνεται το ένα λίτρο γάλα την ημέρα, να παρέχεται σε χρήμα.
Δυστυχώς, η δημοτική αρχή, αντί να δώσει τα χρήματα στους εργαζόμενους, ζήτησε από το δικαστήριο να απορριφθεί η αγωγή των εργαζομένων, να καταδικαστούν και να πληρώσουν τα δικαστικά έξοδα. Δηλαδή «εκεί που τους χρώσταγαν, τους πήραν και το βόδι».
Δηλώνουμε ως Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα ότι στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων και των κατοίκων.
Ζητάμε, εδώ και τώρα, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, να δοθούν τα χρήματα που οφείλονται στους εργαζόμενους και για αυτό το θέμα να πάρει θέση το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, ζητάμε ενημέρωση και να πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή για τα αιτήματα του Σωματείου των εργαζόμενων με βάση τα οποία την Τρίτη 10/2/2014 έκαναν κινητοποίηση.
9/2/2015


                                                                                               Για την
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

                                                                                                  Ο δημοτικός σύμβουλος
                                                                                                 Σταύρος Τζιορτζιώτης