Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ