Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ