Τρίτη 21 Μαΐου 2013

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                   
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ                                                                       Βύρωνας, 15 Μαΐου 2013


                                                          Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
                                                                     και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μανιτάκη.

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΒΑΘΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Εκφράζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή μας στην ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Πιο συγκεκριμένα ζητάμε κ. υπουργέ να αποσυρθεί το σχέδιο νόμου - Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις - που έχει δοθεί για διαβούλευση και με το οποίο προωθούνται βαθιές αντιδραστικές τομές στη δημόσια διοίκηση σε βάρος των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδες εργαζόμενους.

 Με τις διατάξεις που εισάγει μεταξύ άλλων, το εν λόγω σχέδιο νόμου, για την επιλογή των προϊσταμένων, των διευθυντών, των υπηρεσιακών στελεχών της δημόσιας διοίκησης, την κατάργηση και των περιορισμών των αναρρωτικών άδειων, την κινητικότητα  κ.λπ., αλλάζει προς το χειρότερο τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σε βάρος των πολιτών και των εργαζομένων.  
Ιδιαίτερα η προωθούμενη διάταξη με την οποία μπορούν να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Ν.Π.Δ.Δ. ή να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με προεδρικό διάταγμα, οδηγεί στην κατάργηση υπηρεσιών με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα, που σήμερα καλύπτουν βασικές ανάγκες για τους πολίτες. Ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση ή το κλείσιμο δημοσιών και δημοτικών υπηρεσιών και την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων.
Ζητάμε την απόσυρση αυτού του σχεδίου νόμου. Η πολιτική που υποβαθμίζει και  διαλύει  τις  δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες είναι σε βάρος της κοινωνίας.
Απαιτούμε να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών δομών  προς όφελος των πολιτών, διασφαλίζοντας τη μόνιμη σταθερή εργασία όλων των εργαζομένων. 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματέας

Παναγιωτόπουλος Χ.                                                  Χαλβαντζής  Γ.