Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/4

Την Τρίτη 23/4 στις 3 το μεσημέρι γίνεται δημοτικό συμβούλιο με 20 τακτικά θέματα.
Για να δείτε τα θέματα διαβάστε παρακάτωΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βύρωνας,      17/04/ 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ.      10162
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2132008666 
                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                  Π Ρ Ο Σ
                                                                - κ. Δήμαρχο
                                                 - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                          
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στις 23/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 “Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Πρόγραμμα Καλλικράτης” με θέματα  ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών
Β. Αιτήσεις - Ανακοινώσεις - Αναφορές
Γ. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων

 1. Έκφραση σύμφωνης γνώμης ή μη για τον απολογισμό οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βύρωνα”
 2. Έγκριση της υπ' αριθ. 37/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ” περί έγκρισης του απολογισμού του οικονομικού έτους 2012
 3. 'Έγκριση απολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012 (εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής)
 4. Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2013 απόφασης του Δ.Σ. Του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ” που αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
 5. Έγκριση στοιχείων εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου της Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013 (εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής)
 6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου Βύρωνα που αφορά το 1ο τρίμηνο (1/1/2013 – 31/3/2013) [εισηγητική έκθεση Οικονομικής Επιτροπής]
 7. Έγκριση διενέργειας προμηθειών – εργασιών που αναγράφονται στον προϋπολογισμό έτους 2013 (απευθείας ανάθεση) για τη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
 8. Έγκριση προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων (Βαρδιολόγιο) Υπηρεσίας Καθαριότητας
 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων Δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου γραφείου στην Ένωση Μικρασιατών
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης τοποθέτησης πάγκου ατελώς στο ”ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ” για το πανηγύρι του Αγίου Λαζάρου
 13. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας «ΑΣΤΡΑ» στον Οργανισμό Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Βύρωνα για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2013
 14. Παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
 15. Ανανέωση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
 16. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ενστάσεων σχετικά με μη ανανεώσεις αναπηρικών θέσεων στάθμευσης
 17. Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση χρηματοδοτικού προγράμματος (Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015)
 18. Παράταση έργου
 19. Κοπή δένδρων στην οδό Παν. Εισοδίων 15
 20. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2013
                                                                                                                         
                                                                                                                           Η Πρόεδρος                                                                                                                     Καλλιόπη Αλιφραγκή