Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ