Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για να δείτε την ανακοίνωση για την ανασφάλιστη εργασία πατήστε εδώ