Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση που σχετίζεται και με την κατάσταση της αποκομιδής απορριμάτων στην πόλη μας πατήστε εδώ