Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Για να δείτε την ανακοίνωση που σχετίζεται και με την κατάσταση της αποκομιδής απορριμάτων στην πόλη μας πατήστε εδώ