Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΥΡΩΝΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Δείτε το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα στην ιστοσελίδα των Ποδηλατών πατώντας εδώ