Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε τις θέσεις μας για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου, που εγκρίθηκε από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο πατώντας εδώ