Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΩΝ 2002

Α ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΔΡΕΣ
Χαρδαλιας ΨΗΦΟΙ 12.232, ΠΟΣΟΣΤΟ 39,16, ΕΔΡΕΣ 7
Ρογκάκος ΨΗΦΟΙ 7.497, ΠΟΣΟΣΤΟ 24,00, ΕΔΡΕΣ 4
Κονσουλας ΨΗΦΟΙ 5.691, ΠΟΣΟΣΤΟ 18,22, ΕΔΡΕΣ 3
Σάρολας ΨΗΦΟΙ 4.878, ΠΟΣΟΣΤΟ 15,60, ΕΔΡΕΣ 2
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τζιορτζιώτης ΨΗΦΟΙ 937, ΠΟΣΟΣΤΟ 3,00, ΕΔΡΕΣ 0

Β ΚΥΡΙΑΚΗ

Χαρδαλιάς ΨΗΦΟΙ 16.840, ΠΟΣΟΣΤΟ 58,71, ΕΔΡΕΣ 12
Ρογκάκος ΨΗΦΟΙ 11.842, ΠΟΣΟΣΤΟ 41,29, ΕΔΡΕΣ 3