Κυριακή 30 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΕΚΛΟΓΩΝ 1998

1998 Πληθυσμός : 58.523, Εγγεγραμμένοι : 40.525.

Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ Ψήφισαν 29.278

Ρογκάκος ΨΗΦΟΙ 10.371, ΠΟΣΟΣΤΟ 39,20, ΕΔΡΕΣ 5
Χαρδαλιας ΨΗΦΟΙ 8.392, ΠΟΣΟΣΤΟ 31,70, ΕΔΡΕΣ 4
Τριγάζης ΨΗΦΟΙ 6.819, ΠΟΣΟΣΤΟ 25,70, ΕΔΡΕΣ 4
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τζιορτζιώτης ΨΗΦΟΙ 908, ΠΟΣΟΣΤΟ 3,40, ΕΔΡΕΣ 0


Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ Ψήφισαν 28.244
ΕΔΡΕΣ
Ρογκάκος ΨΗΦΟΙ 12.766, ΠΟΣΟΣΤΟ 51,70, ΕΔΡΕΣ 15
Χαρδαλιάς ΨΗΦΟΙ 11.940 ΠΟΣΟΣΤΟ 48,30, ΕΔΡΕΣ 6