Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δείτε τις προτάσεις για ψηφίσματα που καταθέσαμε στο Δημ. Συμβούλιο στις 27/1/2009 στη διπλανή στήλη στον τίτλο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κατηγορία ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.
Τα ψηφίσματα έγιναν αποδεκτά.