Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Διαβάστε τα θέματα στην πρόσκληση που δημοσιεύουμε στη διπλανή στήλη ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ