Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

Η εφημερίδα Αντίλογος μας ζήτησε να απαντήσουμε σε δυο ερωτήσεις. Όμως στη δημοσίευση κόπηκε η δεύτερη απάντηση, προφανώς όχι λόγω χώρου, αλλά λόγω περιεχομένου. Η λογοκρισία είναι παρούσα.
Δημοσιεύουμε το κείμενο και των δύο απαντήσεων.

1) Ποια είναι η θέση σας για το σχολικό συγκρότημα 4ου-12ου Δημοτικών Σχολείων (Χαραλαμπόπουλου); Δέχεστε τις προτάσεις να ανακηρυχθεί διατηρητέο και να αναπαλαιωθεί ή υποστηρίζετε (όπως η δημοτική αρχή) ότι πρέπει να γκρεμιστεί και στη θέση του να κτιστούν στον ίδιο χώρο, δύο νέα δημοτικά σχολεία;

- Το αρχικό κτήριο θα μπορούσε να διατηρηθεί και με τις ανάλογες τεχνικές παρεμβάσεις να γίνει ασφαλές, κατάλληλο για τα παιδιά και λειτουργικό ως σχολείο. Μαζί με δημότες έχουμε προσφύγει στον αρμόδιο φορέα για να το κρίνει ως διατηρητέο, αφού αποτελεί κομμάτι της ιστορικής μνήμης της συνοικίας μας και ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει. Η κωλυσιεργία από τη δημοτική αρχή δεν βοηθά τη λύση του στεγαστικού προβλήματος.
Αλλά στο Βύρωνα χρειάζονται και νέα σχολικά κτίρια για όλες τις βαθμίδες. Ειδικά από φέτος, μετά την απόφαση για υποχρεωτική προσχολική αγωγή, η ανεπάρκεια σε αίθουσες είναι σημαντική. Η έλλειψη πολιτικής κατεύθυνσης από δήμο και κυβέρνηση για εξασφάλιση χώρων για τις δημόσιες ανάγκες εντός του οικιστικού ιστού φτάνει την κατάσταση σε αδιέξοδα, που φαινομενικά δείχνουν αξεπέραστα. Λύσεις για τη σχολική στέγη υπάρχουν ακόμα και σήμερα, αλλά απαιτούν κοινωνική πολιτική και συγκρούσεις με συμφέροντα. Έχουμε κάνει ανάλογες προτάσεις, όπως και προτάσεις για να λυθούν προβλήματα συντήρησης που εκκρεμούν στα σχολικά κτίρια από το τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, που όμως δεν εισακούστηκαν.


2) Πιστεύετε ότι η αγορά του «Αθήναιον» από τον Δήμο (μέσω του ΟΣΚ) προσφέρει μία εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της στέγασης των παιδιών της περιοχής, σε σχέση με το γκρέμισμα του Χαραλαμπόπουλου;

-Το κτήριο δεν είναι κατάλληλο για σχολικός χώρος. Έχει κριθεί παλιότερα και από την επιτροπή καταλληλότητας του ΟΣΚ ως ακατάλληλο, αφού στερείται επαρκών αύλειων χώρων. Μόνο ως προσωρινή λύση θα μπορούσε να καλύψει κάποιες έκτακτες ανάγκες. Ερωτηματικά, όμως, μας δημιουργούν, με βάση τα στοιχεία που ήρθαν σε πρόσφατο δημ. Συμβούλιο, οι αδιαφανείς διαδικασίες, τα ποσά που διατίθενται και οι διαδρομές για το θέμα μεταξύ ιδιοκτήτη – Κόνσουλα και δημάρχου- ιδιοκτήτη-ΟΣΚ.