Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Θέσεις της ΑΡΠΑ για τον τοπικό αθλητισμό

Αναρτούμε σε μορφή pdf,  τις θέσεις της ΑΡ.ΠΑ., σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων που κατέθεσε η δημοτική αρχή τον Δεκέμβριο 2015: