Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

ΤΡΙΤΗ 30/10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τρίτη 30/10 στις 3 μμ συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο Βύρωνα με 24 θέματα, από τα οποία απουσιάζει το θέμα του τραυματισμού του Σταύρου Τζιορτζιώτη από το πρόεδρο της επιτροπής περιβάλλοντος, Μενέλαο Ρεϊζίδη, με τη λήξη συνεδρίασης της. Θέμα που η Αριστερή Παρέμβαση έχει έγκαιρα ζητήσει να συζητηθεί.
Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ