Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 38 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΔΟΥΛΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -
Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ '73