Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί δεν εφοδιάζονται με κρέας καθώς σταμάτησε η τροφοδοσία εξαιτίας των καθυστερημένων οφειλών του Νομικού Προσώπου στο συγκεκριμένο προμηθευτή. Ο Δήμος εδώ και τέσσερις μήνες δεν έχει καταβάλει τα χρήματα που οφείλει στον προμηθευτή.
Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ