Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 30/8/2010

Με 11 τακτικά θέματα συνεδριάζει το δημ. συμβούλιο τη Δευτέρα 30/8/2010 στις 5 μ.μ.
Δείτε τα θέματα πατώντας εδώ