Τρίτη 13 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σοβαρά προβλήματα για τους μικρούς μαθητές εντοπίζουν οι γονείς του 8ου Δημοτικού σχολείου Βύρωνα, που θα λειτουργήσει υποχρεωτικά από τη νέα σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ..
Δείτε την απόφαση του Συλλόγου πατώντας εδώ