Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΔΗΜΟΤ. ΕΞΟΥΣΙΑ

Πολλά ερωτηματικά γεννά ο προγραμματισμός των τεχνικών έργων για το έτος 2010, καθώς και οι διαδικασίες, η κοστολόγηση και οι όροι της δημοπράτησης ενός νέου παιδικού σταθμού στο Βύρωνα, που περιλαμβάνεται στις καταγγελίες που έκαναν και 5 εργοληπτικές ενώσεις.
Διαβάστε την ανακοίνωση της Αριστερής Παρέμβασης πατώντας εδώ