Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 1ο & 2ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Δείτε την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων πατώντας εδώ