Κυριακή 15 Απριλίου 2007

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Βάσει Νόμου 3463/2006, άρθρο 150


Προς τον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ΑττικήςΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. : 197/4.5.2007, 318/06, 55/07


Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/5/2007 κατατέθηκε αίτηση και των 13 συμβούλων των τεσσάρων παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Βύρωνα για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με τακτικό θέμα: «Ανάκληση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 318/06 και 55/07 που αφορούν την αύξηση των δημοτικών τελών», με πρόταση για πιθανή ημερομηνία την 8/5/07.

Η πλειοψηφούσα παράταξη, υποχρεούται με βάση το νόμο 3463/2006, άρθ. 95, παρ. 2, μέσω του προέδρου, να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο εντός 6 ημερών με επίδοση πρόσκλησης τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση, βάσει της παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Αντί όμως να συμβεί αυτό, την επόμενη μέρα της κατάθεσης μετά τις 12 το μεσημέρι οι δημ. Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης καλούνται τηλεφωνικά για συνεδρίαση 5 ώρες αργότερα, ενώ γραπτή πρόσκληση αφέθηκε στην κατοικία τους.

Είναι φανερό ότι η δημ. Αρχή προσπάθησε να αποφύγει τη δημόσια συνεδρίαση, δεν τήρησε τις διαδικασίες, υποβάθμισε το θεσμό του δημ. συμβουλίου και αντιδημοκρατικά προχώρησε σε συνεδρίαση με την παρουσία μόνο των συμβούλων της πλειοψηφούσας παράταξης, την οποία ονόμασε συνεδρίαση του δημ. Συμβουλίου, παρότι είχε επισημανθεί στην έναρξη της συνεδρίασης με γραπτή επιστολή μας η παρατυπία της διαδικασίας.

Σε αυτή την συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε το θέμα κατεπείγον παρατύπως, με απόφαση των παρόντων συμβούλων της πλειοψηφίας, ενώ κάτι τέτοιο δεν αναφερόταν στην πρόσκληση, όπως επιτάσσει ο νόμος 3463/2006, άρθ. 95, παρ. 4.

Βάσει της παρατυπίας, της μη συμμόρφωσης της πλειοψηφίας του δημ. Συμβουλίου Βύρωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, της απόρριψης συζήτησης στο ίδιο το δημ. συμβούλιο επί της ουσίας των αποφάσεων 318/06 και 55/07, είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε το δικαίωμα :
Να προσφύγουμε σε Σας :

Για την ακύρωση της παράτυπης συνεδρίασης του δημ. Συμβουλίου ημ. 4/5/2007 και της απόφασης του για απόρριψη του θέματος : «Ανάκληση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 318/06 και 55/07, που αφορούν την αύξηση των δημοτικών τελών», αφού δεν δόθηκε η δυνατότητα για συζήτηση των αιτιάσεων της δημ. Αντιπολίτευσης σε δημοτικό συμβούλιο που να συγκλήθηκε νόμιμα από τον πρόεδρο, όπως υποχρεούται με βάση το νόμο και οφείλει με βάση την αίτηση των συμβούλων της αντιπολίτευσης. Η αίτησή μας παραμένει και απαιτούμε τη σύγκληση δημ. Συμβούλιου με το συγκεκριμένο θέμα.

Για την ακύρωση των αποφάσεων 318/06 και 55/07 για επιβολή αύξησης δημ. Τελών για τους παρακάτω λόγους : – Η πρώτη απόφαση (318/06) αναφερόταν σε επιβολή ανταποδοτικού τέλους με ποσό 7,20 ευρώ ανά μετρητή της ΔΕΗ και ως προς τη σκοπιμότητα σε κάλυψη πέντε αξόνων δαπανών, που απαριθμούν το σύνολο των λειτουργιών ενός δήμου. – Η δεύτερη απόφαση (55/07), που τροποποίησε την πρώτη ως προς το είδος των τελών, αυξάνοντας τα δημ. Τέλη ετησίως για κατοικίες κατά 0,99 ευρώ/ τετρ. μετρ. και για καταστήματα κατά 2,72 ευρώ / τετρ. μετρ., δεν συγκεκριμενοποιεί τον προϋπολογισμό των έργων και δαπανών που τα χρήματα της αύξησης ανταποδοτικά θα χρησιμοποιηθούν, άρα παραμένει η ασάφεια ως προς την ανταποδοτική σκοπιμότητα επιβολής της αύξησης. – Η αύξηση των δημ. τελών (75,57% για τις κατοικίες και 75,97 για καταστήματα) υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αντιδεολογική με βάση το ύψος του πληθωρισμού και σαφώς πλήττει τα συμφέροντα των δημοτών.

14/5/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Ο Επικεφαλής και Δημ. Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ