Κινητοποιήσεις των κατοίκων (2009-2010)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Τομέας έργων οδοποιίας 

Σας παρουσιάζουμε σήμερα το κεφάλαιο της οδοποιίας και των ασφαλτοστρώσεων. Η κατάσταση των δρόμων και η ποιότητα των ασφαλτοστρώσεων είναι πράγματα αλληλένδετα και αποτελούν ένα σοβαρό δημοτικό πρόβλημα, που πρέπει να επισύρει την προσοχή και το ενδιαφέρον όλων των συμπολιτών μας στον Δήμο Βύρωνα καθώς και των δημοτικών παρατάξεων. 

Ορισμένα πρώτα στοιχεία, που σχετίζονται με την κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν δ ρ ό μ ω ν, γνωστοποιήθηκαν με την πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφικών ντοκουμέντων, στα οποία δείχναμε την εξοργιστική κατάσταση που επικρατεί σε δρόμους του Δήμου Βύρωνα, κοντά στην κεντρική αγορά του Κοπανά καθώς και στα ξεχωριστά συμπλέγματα των οδών Ωλένης, Καρύστου και Βοσπόρου. 
Η τριτοκοσμική εικόνα, που διαχρονικά εμφανίζουν οι περισσότεροι δρόμοι στον Δήμο μας, υποβιβάζει το επίπεδο του πολιτισμού και τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι δρόμοι κάνουν μόνο για άλογα και κάρα! 

Τα τεχνικά έργα αποσπούν ένα σημαντικό τμήμα των προϋπολογισμών των δήμων και είναι πηγή μεγάλων κερδών για τους εργολάβους και τα κυκλώματα της διαπλοκής. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι κατεστραμμένοι δρόμοι δεν προκύπτουν ως ένα φυσικό φαινόμενο ή κάτι που προέκυψε κατ εξαίρεση, αλλά είναι φαινόμενο γενικευμένο, που κ α θ ο ρ ί ζ ε τ α ι από την αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται γενικά και οφείλεται, στην περίπτωσή μας, σ τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ ω ν ε ρ γ α σ ι ώ ν και τ ω ν υ λ ι κ ώ ν που χρησιμοποιούνται κ α ι σε τελευταία ανάλυση το αποτέλεσμα εξαρτάται από τ ο ν δ η μ ό σ ι ο έ λ ε γ χ ο π ο υ α σ κ ε ί τ α ι, εάν ασκείται και όταν ασκείται. Ο έ λ ε γ χ ο ς όμως, που προβλέπεται και υποτίθεται ότι γίνεται από διάφορα θεσμικά κρατικά όργανα, τις περισσότερες φορές υπακούει, σε ένα ε ι δ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς α σ υ δ ο σ ί α ς κ α ι α δ ι α φ α ν ε ι α ς, το οποίο είναι κυρίαρχο και χαρακτηρίζει τ α έ ρ γ α ο δ ο π ο ι ί α ς κ α ι γ ε ν ι κ ά τ α τ ε χ ν ι κ ά έ ρ γ α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. 

Ειδικότερα, το καθεστώς α σ υ δ ο σ ί α ς και α δ ι α φ ά ν ε ι α ς στα έργα οδοποιίας, επεκτείνεται στους περισσότερους ΟΤΑ και τις νομαρχίες της Αττικής, έχει πανελλαδική επικράτεια. Αν ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους Δήμων της Αττικής, θα διαπιστώσουμε ότι, σχεδόν παντού, εμφανίζεται το οικτρό θέαμα των κατεστραμμένων και παραμορφωμένων δρόμων. Είναι το αποτέλεσμα της οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής, μιας συμμαχίας εργολάβων, πολιτικών αυτοδιοικητικών, υπαλληλικών και οικονομικών παραγόντων, που με την σιωπή τόσο του τοπικού τύπου όσο και γενικά των μέσων ΜΜΕ, λυμαίνεται τα έργα οδοποιίας, καταληστεύοντας το υστέρημα του ελληνικού λαού. Πρόκειται γενικά για ένα εξαιρετικά ισχυρό ευρύ και άθλιο καθεστώς διαφθοράς και συναλλαγής, το οποίο έχει την πολιτική στήριξη και την κάλυψη των πολιτικών δυνάμεων του δικομματισμού. 

Η σημερινή έκθεσή μας για τις ασφαλτοστρώσεις στον Βύρωνα είναι σχετικά ατελής, γιατί η επιτροπή δεν μπόρεσε να έχει στην διάθεσή της όλα τα αναγκαία στοιχεία για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του προβλήματος όπως αυτό διαμορφώθηκε στην 8ετία της Δημαρχίας Χαρδαλιά, κατά την περίοδο 2003-2010. Φυσικά τα προβλήματα με τους δρόμους δεν αρχίζουν και τελειώνουν με την δημαρχία του σημερινού δημάρχου. 

Το 2009 η επιτροπή που ερεύνησε τα έργα οδοποιίας του 2008, με αίτησή της αλλά και με διαβήματα προς τον Δήμο, ζήτησε στοιχεία για το σύνολο των ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην δημαρχιακή περίοδο του κ. Ν. Χαρδαλιά, αλλά ο Δήμος αρνήθηκε να τα δώσει!...Στοιχεία, για τα έργα οδοποιίας και ασφαλτοστρώσεων του 2010, ζήτησε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ. Τζορτζιώτης, αλλά η δημοτική αρχή αρνήθηκε και πάλι. 

Την Άνοιξη του 2009 συγκροτήθηκε (adhoc) μια ολιγομελής επιτροπή από κατοίκους και δημοτικούς συμβούλους του Βύρωνα με αντικείμενο τα έργα οδοποιίας στην πόλη. Η γένεση αυτής της επιτροπής προκλήθηκε από την σκανδαλώδη διεξαγωγή των έργων οδοποιίας, που έγιναν το καλοκαίρι του 2008, με κονδύλια της Νομαρχίας, σε μια σειρά δρόμους του Βύρωνα. Τον κατάλογο των δρόμων είχε καταρτίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα. Ήταν τόσο σκανδαλώδες το έργο των ασφαλτοστρώσεων και τέτοια η πρόκληση όσο και ο εμπαιγμός του βυρωνιώτικου λαού, ώστε η επιτροπή τότε, με έγγραφη καταγγελία της προς το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ζήτησε την άμεση διεξαγωγή ελέγχου, καταγγέλλοντας την αρτιότητα και την ποιότητα των έργων οδοποιίας της Νομαρχίας. 

Ταυτόχρονα η επιτροπή προχώρησε σε διαβήματα διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο κ. Χαρδαλιά, από τον οποίο ζήτησε δύο πράγματα: Πρώτον την διεξαγωγή ελέγχου του έργου από τον Δήμο και δεύτερο την συγκρότηση μόνιμης, άτυπης και μη αμειβόμενης - σε κάθε περίπτωση – επιτροπής, στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποι των κατοίκων (λαϊκά μέλη ) καθώς και εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων με σκοπό να πάρει μέρος στον έλεγχο του συγκεκριμένου έργου καθώς και στα άλλα έργα που θα γίνονταν στο μέλλον στο Δήμο . 

Μια τέτοια λαϊκή και ανεξάρτητη επιτροπή ήταν φανερό ότι θα μπορούσε να στηρίξει την προσπάθεια κάθε Δημάρχου, ο οποίος θα επιθυμούσε να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στο τομέα των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, αφού θα μπορούσε να παρακολουθεί την καλή διεξαγωγή των έργων και να συμμετέχει, από κοινού με την τεχνική υπηρεσία, στους ελέγχους των έργων οδοποιίας και γενικότερα των τεχνικών έργων που γίνονται στο Δήμο μας. Ο Δήμαρχος απόρριψε και τα δύο αιτήματα χωρίς ποτέ μάλιστα να εξηγήσει δημόσια την στάση του. Ποιόν συμφέρει και ποιόν υπηρετεί η στάση αυτή της Δημοτικής Αρχής του κ. Χαρδαλιά; 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Σχετικά με τα έργα οδοποιίας του 2010 επισημαίνουμε εξής: 
1.Ξαναστρώθηκαν με άσφαλτο όλοι οι δρόμοι τους οποίους είχε στρώσει η Νομαρχία το 2008! Αυτή είναι μια σκανδαλώδης ενέργεια του Δημάρχου κ. Χαρδαλιά, που έχει προφανώς πολλούς αποδέκτες και επιδιώκει πολλούς σκοπούς. Θέτουμε το ερώτημα: Εάν οι ασφαλτοστρώσεις του 2008 ήταν εντάξει, ποιος ήταν ο λόγος που ο Δήμος Βύρωνα ξανάκανε από την αρχή τους ίδιους δρόμους το 2010; Το έργο του 2010 στοίχισε συνολικά το τεράστιο ποσό των 3 εκ. ευρώ!
Το έργο της Νομαρχίας του 2008, στοίχισε στον ελληνικό λαό 300.000! Σε μια περίοδο φτώχειας και δυστυχίας των εργαζομένων και άλλων στρωμάτων του ελληνικού λαού, η παράταξη της Ν.Δ στον Δήμο Βύρωνα πέταξε στην κυριολεξία 300.οοο,00 ευρώ στο καλάθι των αχρήστων; Με ποιο δικαίωμα; Μήπως για να συγκαλύψει τις ευθύνες και τις κακοτεχνίες του εργολάβου του 2008 και όλων όσων, από τους νομαρχιακούς παράγοντες τον βοήθησαν; 
Με το ξαναστρώσιμο, απο τον κ. Χαρδαλιά, ΟΛΩΝ των δρόμων, που είχε κάνει η Νομαρχία το 2008, αποδεικνύεται η αλήθεια των καταγγελιών της Επιτροπής κατοίκων, ότι δηλ από τις ασφαλτοστρώσεις του 2008 προέκυπταν σοβαρά ζητήματα εργολαβικών κακοτεχνιών και μάλιστα από δόλο! Γιατί αν οι δρόμοι ήταν σωστοί γιατί ξαναστρώθηκαν; Ή μήπως ο Δήμος ξανάκανε τους ίδιους δρόμους απλώς για να γίνουν οι εργολάβοι λίγο πιο πλούσιοι; Ας διαλέξουν! Ζητάμε από τον κ. Δήμαρχο μια δημόσια τοποθέτηση! 
Για την ιστορία. Για τις οδοστρώσεις του 2008, το Σώμα επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρίθηκε στο αίτημα της τότε επιτροπής των κατοίκων του Βύρωνα να διεξαχθεί έλεγχος, αλλά ο έλεγχος που τελικά διατάχθηκε, ανατέθηκε στην Νομαρχία δηλ. την ανάθεσαν σε αυτούς που έπρεπε κατά τεκμήριο να ελεγχθούν!.....
2. Πέρα από το 2008, ξαναστρώθηκαν από την αρχή δρόμοι, οι οποίοι είχαν γίνει πάλι από τον ίδιο τον κ. Χαρδαλιά στην οκταετία 2003-2010. Μερικοί από αυτούς τους δρόμους, όπως λ,χ το δεξί ρεύμα της Καραολή και Δημητρίου, με κατεύθυνση το Δημαρχείο, έγινε πριν περίπου 4-5 χρόνια. Το ίδιο και η Κωσταντινοπόλεως. Οι δρόμοι αυτοί είναι γνωστό ότι 1-2 χρόνια μετά την κατασκευή τους, εμφάνισαν εκτεταμένες καταστροφές, παρουσίασαν μεγάλα βυθίσματα του εδάφους και του οδοστρώματος καθώς και αλλεπάλληλες, μεγάλες ραγισματιές σε όλο το μήκος της οδού. Το σκάνδαλο φυσικά δεν περιορίζεται στα δύο αυτά παραδείγματα δρόμων αλλά αφορά δεκάδες δρόμους που στρώθηκαν και ξαναστρώθηκαν στην οκταετία Χαρδαλιά, ακριβώς διότι στα προηγούμενα έργα οδοποιίας, παραβιάστηκαν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και οι δρόμοι αχρηστεύτηκαν από τις καταστροφές! 
Η ευθύνη για τα φαινόμενα αυτά βαραίνει την Δημοτική Αρχή, η οποία δεν άσκησε όπως είχε καθήκον τους νόμιμους ελέγχους και δεν υποχρέωσε τους εργολάβους να σεβαστούν τους όρους των συμβάσεων και να διορθώσουν τις κακοτεχνίες. Τυχαίο; Θεωρούμε ότι οι παραλείψεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Σχετίζονται με την γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική της, το καθεστώς αδιαφάνειας που χαρακτηρίζει την όλη στάση της, την αδιαφορία της, τουλάχιστον, απέναντι στην εργολαβική ασυδοσία καθώς και τον απαράδεκτο ρόλο της διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Οι ξαναστρωμένοι και πολυδάπανοι δρόμοι της οκταετίας Χαρδαλιά αν και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το κόστος, πάντως έχουν στοιχίσει στον ελληνικό λαό εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τι αποδεικνύει αυτό; Ότι τεράστια ποσά πηγαίνουν κυριολεκτικά στις τσέπες των εργολάβων για έργα, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδεικνύονται άχρηστα! Επαναλαμβάνεται έτσι, στο διηνεκές, η ιστορία των «έργων οδοποιίας- μούφα» για να τρώνε συνεχώς οι αχόρταγες εργολαβικές και πολιτικές συμμορίες το μόχθο του λαού μας. 

3.Ο κ. Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει στον λαό του βύρωνα τους λόγους, που οι ίδιοι δρόμοι στρώνονται και ξαναστρώνονται. Να δώσει στην δημοσιότητα, ποιοι δρόμοι ονομαστικά στρώθηκαν στην οκταετία 2003-2010, πότε έγινε κάθε έργο και πόσο κόστισε κάθε εργολαβία ξεχωριστά. Να δώσει επίσης στην δημοσιότητα τα ονόματα των εργολάβων. Να δώσει όλα τα στοιχεία στην επιτροπή μας και στις δημοτικές παρατάξεις που θα τα ζητήσουν και να αναρτήσει όλα αυτά τα στοιχεία στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

4.Στα έργα οδοποιίας 2010 υπάρχουν δρόμοι που δεν ασφαλτοστρώθηκαν εντελώς! Τμήματά τους έμεινα ακάλυπτα! Που είναι η τεχνική υπηρεσία;

5. Διαπιστώνουμε ότι ενώ ακόμα μόλις τώρα παραδόθηκε το έργο, πέρα από τις πολυάριθμες και εμφανείς κακοτεχνίες, ήδη παρουσιάζονται, εδώ και εκεί, εμφανή ίχνη φθοράς της ασφάλτου καθώς και φαινόμενα που δείχνουν ότι το μείγμα της ασφάλτου χρειάζεται να ελεγχθεί.

6. Δεκάδες φρεάτια δεν έχουν αναρτηθεί στο ύψος της νέας ασφάλτου. Με τις επικίνδυνες λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η ασφάλεια πεζών και αυτοκινήτων. Υπάρχουν και φρεάτια που έχουν καλυφθεί ή μισοκαλυφθεί από άσφαλτο!

7. Ζήτημα υπάρχει και με τα φρεάτια ομβρίων μερικά από τα οποία βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση και σε άλλα οι σχάρες τους υπό «κατάρρευση».

8. Συνιστούμε στους αναγνώστες και τις δημοτικές παρατάξεις να πάνε να δούνε τα «αντιολισθητικά πλακόστρωτα» που έχουν στρωθεί όλες οι ανηφόρες και κατηφόρες του Βύρωνα για να διαπιστώσουνε την κοροϊδία και την ληστεία του δημόσιου χρήματος. Είναι όλα πλακόστρωτα της «εποχής της αργίλου» και είναι πλήρως κατεστραμμένα! Και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά… διότι το υλικό αυτό είναι τόσο ευτελές που όχι μόνο δεν αντέχει στο κινούμενο αυτοκίνητο αλλά δεν μπορεί να αντέξει ούτε το βάρος ενός ανθρώπου! Δεν τα ξέρει όλα αυτά άραγε η δημοτική αρχή;…. Διευκρινίζουμε ότι τα εν λόγω πλακόστρωτα δεν περιλαμβάνονται στα έργα οδοποιίας του 2010. Έχουν τοποθετηθεί παλιότερα, αλλά αν δεν μας απατά η μνήμη μας στην 8ετία του νυν Δημάρχου.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
Διευκρινίζουμε ότι πιθανώς όλοι οι δρόμοι που παραθέτουμε δεν έγιναν την οκταετία της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

Οι δρόμοι που αναφέρονται παρακάτω παρουσιάζουν τριτοκοσμική εικόνα και ανήκουν, όπως είναι αυτονόητο, στους δρόμους εκείνους που ΔΕΝ ασφαλτοστρώθηκαν με τα πρόσφατα έργα οδοποιίας του Δήμου, τα οποία άρχισαν το καλοκαίρι και τελείωσαν το Νοέμβρη του 2010. 
Πρόκειται ασφαλώς για μικρό δείγμα, αλλά η γενική εικόνα των δρόμων του Βύρωνα είναι γενικά εξοργιστική οι δε διαφορές που μπορεί να βρει κανείς από δρόμο σε δρόμο ή από περιοχή σε περιοχή ελάχιστα αλλάζει την κατάσταση. 
Όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται βασίζονται σε αυτοψίες των μελών της επιτροπής, είναι αληθινά και απόλυτα αντικειμενικά!
Η βασική αιτία της πολύ κακής κατάστασης των δρόμων στον Δήμο Βύρωνα είναι κατά κανόνα : 
• Η χαμηλή ποιότητα των έργων οδοποιίας και η παραβίαση όλων των αναγκαίων και ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται από τον νόμο η την σύμβαση
• Τα ρηχά φρεζαρίσματα των παλιών οδοστρώσεων για να αυξάνεται η εργολαβική λεηλασία. 
• Η κακή επιχωμάτωση και η ελλιπής στερέωση, «πάτημα», του εδάφους.
• Η κακή ποιότητα των υλικών και της ασφάλτου. 
• Το μικρό πάχος της οδόστρωσης (π.χ η σύμβαση μπορεί να προβλέπει 5 εκ και ο εργολάβος βάζει 2 - 2,5 ή 3 εκ ) κλπ. 
• Πολλές εργασίες δεν εκτελούνται καθόλου ή εκτελούνται πλημμελώς, με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους όπως λ. χ. αναρτήσεις ή ταπεινώσεις φρεατίων ( φρεάτια που βρίσκονται στην μέση του δρόμου και συνήθως «κουτουλάνε» πάνω τους τα αυτοκίνητα ) κ . ά 
• Η χρησιμοποίηση κακής ποιότητας υλικών και πρόχειρης δουλειάς στις εργασίες των ρείθρων.
• Διαγραμμίσεις για πεζούς ή διαγραμμίσεις για αυτοκίνητα οι οποίες δεν γίνονται καθόλου ή γίνονται πρόχειρα και με υλικό χαμηλής ποιότητας κ.ο.κ.
• Πρόχειρες στην κυριολεξία εργασίες και κάλυψης, όπως-όπως, των ορυγμάτων που ανοίγονται στους δρόμους από διάφορες ΔΕΚΟ ή άλλες ιδιωτικές εταιρίες, χωρίς να τηρούνται οι κανόνες οδοστρώσεων και χωρίς καμιά επίβλεψη από την δημοτική αρχή και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου! Ένα μεγάλο τμήμα των οδικών καταστροφών και παραμορφώσεων των οδών οφείλονται σε αυτή την αιτία.
Το δείγμα που δημοσιοποιούμε, πιστοποιεί την έκταση της εργολαβικής αλητείας και το καθεστώς συναλλαγής μεταξύ πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. 
Στην Ευρώπη μια ασφαλτόστρωση αστικού δρόμου διαρκεί περί τα 25 χρόνια και στην Ελλάδα από 2 έως 5 χρόνια. Έχει γραφτεί και δεν έχει διαψευστεί ότι στην Ελλάδα οι εθνικοί δρόμοι στοιχίζουν 6 φορές παραπάνω από όσο κοστίζουν σε κράτη της Ε.Ε!... 
Από τον μικρό κατάλογο των δρόμων που δημοσιεύουμε, αξίζει να δείτε όσους μπορείτε , για να διαπιστώσετε, με τα ίδια σας τα μάτια, το κατάντημα της αυτοδιοίκησης του δικομματισμού και την έκταση της κακοποίησης των δικαιωμάτων αλλά και του μόχθου του ελληνικού λαού. 
Η επιτροπή δεν είχε ούτε το χρόνο ούτε τις δυνάμεις να κάνει μια απογραφή όλων των δρόμων του Βύρωνα και της κατάστασης που αυτοί βρίσκονται. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, την ειλικρίνεια και την αντικειμενικότητα της καταγγελίας μας . 


Καλούνται όλοι οι κάτοικοι του Βύρωνα να μας στείλουν κάθε πληροφορία σχετικά με κατεστραμμένους δρόμους, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, σχολεία ή άλλα θέματα που γνωρίζουν ή τους απασχολούν. Η επιτροπή θα επισκεφτεί τους τόπους τους οποίους θα υποδείξετε και θα κάνει τις ανάλογες επαφές, τις επιτόπιες διαπιστώσεις και τις δημοσιεύσεις που θα απαιτηθούν. 

«Η επιτροπή καταγραφής της κατάστασης στον Δήμο Βύρωνα», παρακαλεί όλους τους φίλους, που συμμερίζονται τους σκοπούς της προσπάθειας, να μας κοινοποιήσουν όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις φίλων ή γνωστών τους που διαμένουν στον Βύρωνα και θα επιθυμούσαν να ενημερώνονται για το έργο και τις δράσεις της επιτροπής, ώστε να τους στέλνουμε ηλεκτρονικά τις ανακοινώσεις και τις δημοσιοποιήσεις που θα εκδώσουμε στο μέλλον.

Η επιτροπή καλεί κάθε αναγνώστη και κάτοικο του Βύρωνα που θα ήθελε να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια ανάδειξης των προβλημάτων της πόλης του Βύρωνα, να πλαισιώσει την επιτροπή και το έργο της. 
Επικοινωνία: D. SOULIOTIS - egmont1937@gmail.com. Tel. 6977-747431.

Οι κατεστραμμένοι δρόμοι 
Αγ. Δημητρίου: Καταστροφή 6 ρίχτερ. Οδός φθαρμένη με βαθιά απογύμνωση. Εκτεταμένες καταστροφές, βυθίσματα και ραγίσματα, παραμορφώσεις.
Αγ. Δημητρίου και Γρηγορίου του Ε΄: Δείγμα δρόμου από την παλαιολιθική εποχή, κρακελαρίσματα και ρηγματώσεις. Αποψίλωση της πίσσας με αποτέλεσμα το ασφαλτικό μείγμα να συγκρατείται μόνο με το χαλίκι!!...
Αγ. Φανουρίου: Ούτε στην Αφρική. Η πλήρης καταστροφή. 
Αναλήψεως : Έχει φύγει η πίσσα της ασφάλτου και απέμεινε το χαλίκι! Στο νούμερο 36-38 = βαθιές γούβες !... 
Αλατσατών (κοντα στο πρ. αστ. Τμήμα) Τέσσερα (4) τμήματα του δρόμου δεν ασφαλτοστρώθηκαν!!...Καλά μήπως τάχα δεν τα ξέρουνε; Βαριές ευθύνες του αντιδημάρχου κ. Κ. Ζούμπου και η τεχνική υπηρεσία!
Ανδρομάχης: Νεολιθική εποχή. Παραμορφώσεις και γύμνωση οδοστρώματος. Δρόμος καταστρεμμένος. 
Αρτέμιδος : Απροσχημάτιστη και θρασύτατη καταστρατήγηση των όρων ασφαλτόστρωσης . Επιθετική εκδήλωση του παρασιτισμού και της διαπλοκής. Μαθήματα τεχνικής για το πώς οι συμμορίες τρώνε το μόχθο του ελληνικού λαού.
Ατταλείας : Κατεστραμμένη σε αρκετά τμήματά της. Στο τμήμα από Καισαρίας έως Ν. Ελβετίας φθορά και απογυμνώσεις ασφάλτου, ραγίσματα, συνεχείς παραμορφώσεις. Φρεάτιο = λακκούβα 5 ρίχτερ! 
Βοσπόρου + Ελπίδας : Το τρίγωνο της καταστροφής. Η απώλεια της έννοιας του «τεχνικού έργου». Μια ακόμα απόδειξη ότι οι αδίστακτες και άπληστε συμμορίες, της εποχής του δικομματισμού, δεν σέβονται απολύτως τίποτα!.. 
Γυφτοδήμου – Μητρομελέτη : Πλήρης καταστροφή. Μπαλώματα, σπασίματα, γούβες. Λόγω της κακής ποιότητας του μίγματος επίστρωσης, ο δρόμος έχει τελείως γυμνωθεί. Ληστεία!
Δαρδανελίων : Εκτεταμένες παραμορφώσεις
Δελφών : 6 Ρίχτερ. Συνεχή σπασίματα του οδοστρώματος, ραγίσματα, παραμορφώσεις. 
Δελφών και Φλέμιγκ : Η επιδρομή της εργολαβικής αλητείας! Ποιος έκανε έλεγχο από την τεχνική υπηρεσία; Ποιος θα φωνάξει τον εισαγγελέα; 
Δηλβόη και Αλατσατών : Ακόμα δεν τέλειωσε η κατασκευή, και ο δρόμος σε αυτή την συμβολή ήδη έσπασε! Στην ίδια συμβολή υπάρχει άφτιαχτο φρεάτιο με γούβα 8 ρίχτερ!
Επί της Δηλβόη υπάρχει επίσης τμήμα που δεν ασφαλτοστρώθηκε!. Το ανηφορικό τμήμα της Δηλβόη που έχει τάχα πλακοστρωθεί με αντιολισθητικές πλάκες είναι στην μεγαλύτερη έκτασή του στραπατσαρισμένο με πολλαπλά σπασίματα και ρηγματώσεις! 
Δήλου ( από Αρτέμιδος μέχρι Φορμίωνος ): Πλήρης καταστροφή. 
Ερυθραίας (δίπλα στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης – Ταπητουργείου): Εικόνα τριτοκοσμική - Απόλυτο ξεχαρβάλωμα!
Ζαβέλλα + Ανδρομέδας : Το τρίγωνο της καταστροφής!!
Ζαβέλλα 8 : Βυθίσματα εδάφους και σπασίματα του οδοστρώματος.
Ζαβέλλα + Αναλήψεως : Οδόστρωμα με εκτεταμένες παραμορφώσεις
Ιθώμης (από Κολοκοτρώνη – Κωσταντινοπόλεως): Δρόμος τριτοκοσμικός. Η απόλυτη παραμόρφωση μιας αστικής οδού. 
Καισαρίας : Σεισμός 8 ρίχτερ! Το έδαφος και η οδόστρωση παρουσιάζει συνεχή και εκτεταμένα βυθίσματα σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού. 
Καισαρείας : Πολλαπλές υποχωρήσεις και εκτεταμένα βουλιάγματα του εδάφους καθώς και εκτεταμένα ραγίσματα ή άλλες καταστροφές στο οδόστρωμα.
Καρύστου ( μεταξύ Φορμίωνος και Γρηγορίου Ε΄): Οδός τριτοοκοσμική. 
Κισσάμου : Οδός τριτοκοσμική - Παραμόρφωση και καταστροφή του οδοστρώματος! 
Κολοκοτρώνη ( σε όλο το μήκος της ): Συνεχή βυθίσματα εδάφους και οδοστρώματος, εκτεταμένα ραγίσματα, πολλαπλές παραμορφώσεις και φρεάτια βασανιστικά και επικίνδυνα για την τροχαία κυκλοφορία.
Κόνωνος 137 : Οι μαύρες τρύπες της δημοτικής αρχής! Με τα έργα οδοποιίας 2010 η Κόνωνος ασφαλτοστρώθηκε αλλά οι εργολάβοι του κ. Χαρδαλιά και ο άγρυπνος κ. Αντιδήμαρχός του, παράλειψαν τμήμα της οδού κοντά στον αριθμό 137, το οποίο δεν ασφαλτοστρώθηκε! Τέτοιες εργολαβικές παραλείψεις δεν είναι σπάνιες στα έργα οδοποιίας του 2010. 
Κρυστάλλη και Π.Π Γερμανού : Καταστροφή 8 Ρίχτερ!
Κυδωνιών (από Χειμάρρας έως Κολοκοτρώνη): Ο Αυτοεξεφτελισμός της Τ.Α. Παραμορφώσεις και εκτεταμένες καταστροφές. Οδός τριτοκοσμική.
Κύπρου (Η βασική αρτηρία της πόλης σε όλο το μήκος της) : Συνεχή κρακελαρίσματα, παραμορφώσεις, μεγάλες καταστροφές σε διασταυρώσεις και σποραδικά βυθίσματα εδάφους και οδοστρώματος. 
Λητούς ή οδός Κοπράνων (Τμήμα γύρω από εκκλησία Ανάληψης): Εκτεταμένη απογύμνωση ασφάλτου, συνεχή σπασίματα και παραμορφώσεις του οδοστρώματος. Τα πεζοδρόμια της εκκλησίας γεμάτα από τα «άγια κόπρανα» τα οποία Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗΑ δεν καθαρίζει εκτός εάν τύχει και κάνουμε εμείς καμιά καταγγελία! 
Μυκάλης: Δρόμος μόνο για άλογα, όχι για κάρα…. Λακκούβες, σπασίματα, κρακελέ, παραμορφώσεις. Η απόλυτη διάλυση οδού! 
Μυσίας : Πολλαπλά βουλιάγματα και υποχωρήσεις του εδάφους και του οδοστρώματος.
Νεαπόλεως ( από Χειμάρρας έως Κολοκοτρώνη) : Παραμορφώσεις, γούβες, πολλαπλά σπασίματα και εκτεταμένη αποψίλωση της ασφάλτου με αποτέλεσμα να φαίνεται στο οδόστρωμα μόνο το χαλίκι. 
Νεαπόλεως + Προύσης : Κατάσταση τριτοκοσμική. Οι συμμορίες των τεχνικών έργων δεν άφησαν τίποτα όρθιο! Σπασίματα, γούβες, εκτεταμένα «κρακελέ», άχρηστα μίγματα ασφάλτου, αναρτήσεις φρεατίων απάτη. 
Π.Π. Γερμανού αριθμός 49: Λακκούβα 10 ρίχτερ! Ραγίσματα, παραμορφώσεις, άσφαλτος γυμνωμένη!
Ραιδεστού ( από Ταπητουργείο έως Κολοκοτρώνη : Εκτεταμένες παραμορφώσεις και καταστροφές. 
Σπετσών : Μόνο για άλογα.
Σωκίων : Η απόλυτη καταστροφή. Γούβες , αλλεπάλληλα κατάγματα, σπασίματα οδοστρώματος, παραμορφώσεις.
Φιλοκτήτη και Νεοπτολέμου ( πλακόστρωτο παλαιολιθικής εποχής) : Τεράστια και συνεχή βουλιάγματα, σπασίματα, ραγίσματα σε όλο το μήκος του πλακόστρωτου. Παντού όλη αυτή η υπόθεση, της δήθεν αντιολισθητικής πλακόστρωσης, είναι μια σκέτη εργολαβική απάτη! Στη συμβολή των αναφερόμενων δρόμων η εργολαβική ασυδοσία σ κ έ π α σ ε με άσφαλτο και ένα φρεάτιο που έπρεπε να το φτιάξει! Μόνο οι εργολάβοι ευθύνονται άραγε; 
Ωλένης + Αλικαρνασσού: Το ριφιφί των εργολάβων. Που ήταν ο κ. Χαρδαλιάς; 
Μηδείας-Μίνωος-Άρεως -Αιόλου-Θησέως –Απόλλωνος : Φαγωμένοι δρόμοι, παραμορφώσεις, βυθίσματα και ρηγματώσεις της ασφάλτου, αν και η περιοχή έχει εξαιρετικά περιορισμένη κυκλοφορία!... Σημείωση: Στην συμβολή Άρεως και Μίνωος έφτιαξαν πεζοδρόμιο με το γνωστό υλικό που χρησιμοποιούν για τα ΑΜΕΑ, αλλά το πεζοδρόμιο δεν είναι βατό από ΑΜΕΑ, διότι στη μέση του ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ στενού πεζοδρομίου, υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο μεγάλης ηλικίας που ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ! Δηλαδή ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ένα πεζοδρόμιο που είναι άχρηστο!..... 
Ανταίου: Η συνηθισμένη τριτοκοσμική εικόνα. Πλήρης καταστροφή. Βυθίσματα, σπασίματα, παραμορφώσεις και ραγίσματα σε έκταση. 

«Η Επιτροπή Κατοίκων για την καταγραφή της κατάστασης του Δήμου Βύρωνα.» 
Υπεύθυνος κειμένων: Δημήτρης Σουλιώτης
Ρεπορτάζ: Ευγενία Κ, - Δημήτρης Σ. - Τριανταφυλλιά η καθηγήτρια – Στέφανος Σ.


- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Καταγγελία
Εργα Οδοποιίας στο Δήμο Βύρωνα 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
Η λίστα φρεατίων που θα δείτε παρακάτω, περιλαμβάνει κυρίως φρεάτια από τα έργα οδοποιίας, που ο Δήμος έκανε το 2010, έργα που τελείωσαν γύρω στον Νοέμβρη. Στα φρεάτια αυτά ο εργολάβος τελικά δεν εκτέλεσε τις προβλεπόμενες εργασίες, κατά παράβαση της υπογραφείσας σύμβασης. 
Σήμερα τα περισσότερα από τα φρεάτια αυτά χάσκουν καταμεσής του δρόμου ως τεράστιες λακκούβες, μερικές από τις οποίες είναι πολύ βαθιές και υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων ακόμα κα να χάσουν την ζωή τους άνθρωποι, κυρίως με μηχανάκια! Ας σημειωθεί ότι ο εργολάβος έχει ήδη παραδώσει το έργο στην Δημοτική Αρχή και ενδεχόμενα έχει εισπράξει την αμοιβή του. 
Κανονικά η παρανομία αυτή υποτίθεται ότι έπρεπε ήδη να είναι σε γνώση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του Δήμου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου τεχνικών έργων κ. Ζούμπου, αλλά μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή δεν έχει λάβει κανένα απολύτως μέτρο που να υποχρεώνει τον εργολάβο να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Μια επίσκεψη σε ένα οποιοδήποτε από τους δρόμους που σας παραθέτουμε θα σας πείσει για την συγκάλυψη της παρανομίας των εργολάβων. Ο αντιδήμαρχος κ. Ζούμπος και ο Δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς θα έπρεπε ήδη να έχουν διατάξει τον εργολάβο να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή να του επιβάλλουν πρόστιμα και άλλες κυρώσεις για την αθέτηση των υποχρεώσεών του και να πάρουν πρόσθετα μέτρα που προβλέπονται στην σχετική νομοθεσία. Αυτό επιβάλλει το καθήκον τους και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών όσο και η διαφύλαξη του δημόσιου χρήματος. Μέχρι στιγμής όμως τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει!... Τυχαίο; Οι εργολάβοι είναι οι φίλοι μας και ο βυρωνιώτικος λαός είναι ο περιφρονημένος εχθρός, που πρέπει να υποστεί τις κυρώσεις;… . Ζήτημα επίσης υπάρχει και με το ρόλο της διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μη εκτέλεση έργου ή μέρος αυτού από εργολάβο, το οποίο φυσικά προβλέπεται στην σύμβαση και έχει ήδη κοστολογηθεί και υπολογισθεί στην συνολική αμοιβή του, δεν συνεπάγεται, αυτόματα, αιτία αναστολής ή ακύρωσης της πληρωμής του εργολάβου….. Πρέπει να ξέρουμε, ότι το όλο σύστημα έχει φτιαχτεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε όσοι εργολάβοι έχουν πολιτική κάλυψη και υπάρχει συμφωνία μοιρασιά της λείας, από κοινού με πολιτικά κέντρα, ηγετικά κλιμάκια της Τ.Α και υπαλλήλους, να μην είναι εύκολος ο δημοκρατικός έλεγχος από τους πολίτες, ούτε ακόμα και από αυτά τα πολιτικά και θεσμικά όργανα, όπως λ.χ το Δημοτικό Συμβούλιο και τις δημοτικές παρατάξεις ή τα υπερκείμενα ειδικά κρατικά όργανα, που έχουν ως αποστολή τους, να ελέγχου τις πράξεις και τις παραλείψεις των οργάνων της λεγόμενης αυτοδιοίκησης. 
Μεγάλο κεφάλαιο, εργολάβοι , επιχειρηματίες, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του δικομματισμού, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και τα ΜΜΕ του συστήματος, αποτελούν μια ενιαία συμμαχία , που με διαφοροποιήσεις και αποχρώσεις, ανάλογα με τα πρόσωπα και την κομματική τους ένταξη και με ανάλογα διαφορετικούς ρόλους, εργάζεται για την στήριξη, ενίσχυση, συνέχιση και υπεράσπιση του συστήματος και της αντιλαϊκής πολιτικής του. 
Έτσι, όλο το σύστημα, γύρω από τα τεχνικά έργα, που έχει την πολιτική προστασία του δικομματισμού, λειτουργεί, τις πιο πολλές φορές, σαν μια «Μηχανή ενσωμάτωσης στους μηχανισμούς διαφθοράς και συναλλαγής» ! Κατά τεκμήριο, ο τομέας των τεχνικών έργων στην Ελλάδα και κατά προέκταση στην Τ.Α είναι βυθισμένος στην διαπλοκή και την αδιαφάνεια. Μεγάλοι, μεσαίοι και μικροί εργολάβοι δημόσιων έργων, διαθέτουν ισχυρά ερείσματα πίεσης στα κυβερνητικά κόμματα και είναι βασικοί χρηματοδότες του δικομματισμού και των ποικίλων εκλογικών και άλλων αναγκών βουλευτών, νομαρχών, δημάρχων και άλλων στελεχών του πολιτικού συστήματος και της αυτοδιοίκησης.
Τα νομοθετημένα όργανα ελέγχου μπορεί να υπάρχουν, αλλά οι μηχανισμοί διάβρωσης συνειδήσεων και δημοκρατικών θεσμών μέσα σε αυτό το σύστημα, που υπέρτατη αξία του είναι το χρήμα, αποδεικνύονται συνήθως πιο κραταιοί από τους νόμους ή τους δημοκρατικούς θεσμούς. Το σύστημα έχει στηθεί και λειτουργεί έτσι ώστε να εμποδίζει τον λαϊκό έλεγχο και να διαμορφώνει όρους αδιαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ εργολάβων, πολιτικής εξουσίας και διαφόρων παραγόντων της Τ.Α.
Όποιος ρίξει μια προσεκτική ματιά στις ασφαλτοστρώσεις ή στα φρεάτια των δρόμων του Βύρωνα θα διαπιστώσει ότι όλα είναι αποτέλεσμα φτηνής, κακής και πρόχειρης εργασίας. Είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπίας με ευθύνη της Τ.Α. Η εικόνα των δρόμων είναι τριτοκοσμική. Μνημεία απάτης, ασυδοσίας, παρασιτισμού και λεηλασίας. Τα βουλιαγμένα και σπασμένα φρεάτια που έχουν μεταβληθεί σε επικίνδυνες για την κυκλοφορία λακκούβες, είναι η αδιάψευστης απόδειξης και συνιστούν μια κραυγαλέα επίδειξη του καθεστώτος της σήψης και της συναλλαγής αλλά και πρόκλησης προς το κοινό αίσθημα. 
Τα περισσότερα από τα φρεάτια, που έχουμε καταγράψει, ανήκουν στα έργα οδοποιίας που έκανε ο Δήμος από Αύγουστο μέχρι Νοέμβρη 2010. Υπάρχουν και άλλα φρεάτια που ανήκουν σε παλαιότερα έργα οδοποιίας του Δήμου. Είναι και αυτά, στην πλειοψηφία τους, στην ίδια κατάσταση: Κακοτεχνίες και φτηνά υλικά. Έχουμε στην ουσία καταδολίευση των συμβάσεων με σκοπό την κερδοσκοπία. Έτσι έχουμε φρεάτια βουλιαγμένα, σπασμένα, επικίνδυνα. 
Για όλα αυτά τα επικίνδυνα φρεάτια και τα άχρηστα έργα οδοποιίας, που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την Αττική ο λαός πληρώνει εκατομμύρια ευρώ από το υστέρημά του.
Η κατάσταση αυτή, που είναι απόλυτα ορατή και διάχυτη σε όλο τον Βύρωνα, αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ισχυρό και διαρκές καθεστώς, το οποίο μεθοδικά ληστεύει το υστέρημα του ελληνικού λαού για να πλουτίζουν οι διάφορες συμμορίες εργολάβων, πολιτικών κέντρων και παραγόντων της Τ.Α, που καλύπτεται από το σάπιο καθεστώς του δικομματισμού. 
Κατάλογος φρεατίων Έρευνα από 9/12/2010 έως 29 /12/2010

Αγ. Αποστόλων 3
Αγ. Αποστόλων και Εισοδ. Παναγίας 

Αγ. Δημητρίου 25= Φρεάτιο - λακκούβα 7 ρίχτερ! Δεν ντρέπονται τίποτα!

Αδραμυτίου + Αγ. Αποστόλων 
Αδραμυτίου 38
Αδραμυτίου + Χειμάρρας = 2 φρεάτια*** λακκούβες

Αιγιαλείας και Σώσου 
Αιγιαλείας 25+39 = 2 φρεάτια

Αλατσατών 42 + 29 = 2 φρεάτια
Αλατσατών + Δηλβόη = φρεάτιο 8 ρίχτερ!...
Αλικαρνασσού+Φλέμιγκ
Αλικαρνασσού 59+ 12 + 6 + Τέρμα = 4 φρεάτια
Αλικαρνασού + Γρανικού : φρεάτιο– λακκούβα 10 ρίχτερ!** **

Αν. Θράκης + Κολοκοτρώνη
Αρώνη και Ανδρομέδας ( παλιά οδόστρωση)

Αρώνη + Αναλήψως *** Φρεάτια λακούβες
Αναλήψεως 14 *** Φρεάτια λακούβες

Αρχ. Μακαρίου + γραφεία τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Βύρωνα!...
-.- + Γρηγορίου του Ε΄
-.- + Π.Π.Γερμανού = 2 φρεάτια*** φρεάτια λακκούβες
-.- + 21-31

Ατταλείας 19 = φρεάτιο- λακκούβα = 7 ρίχτερ!

Αχαϊας και Περτσεμλή

Βοσπόρου και Ελπίδας ***** = Λακκούβες 10 ρίχτερ
Βοσπόρου + Μαγνησίας
Βοσπόρου + Κ. Παλαιολόγου
Βοσπόρου 109, 112, 98, 77
Βοσπόρου και Μεταμόρφωσης = 2 φρεάτια – λακκούβες 8 ρίχτερ!
Βοσπόρου και Προποντίδας = 2 φρεάτια

Βυζαντίου και Πριγκηπονήσων
Βυζαντίου 15+19

Γρανικού 15***+19*** = 2 φρεάτια – λακκούβες 6 ρίχτερ.
Δελφών 5 
Εμπεδοκλέου (έξω από τον ΟΤΕ)***: Φρεάτιο - Λακκούβα = 10 ρίχτερ! Φρεάτιο -Λακκούβα 10 πόντων!
Επταλόφου 55+ 60+64 = 3 φρεάτια
Ζαβέλλα και Αναλήψεως = 3 φρεάτια
Καλλιπόλεως και Κ. Παλαιολόγου = 2 φρεάτια

ΚΑΙΣΑΡΊΑΣ 42 = Μετέτρεψαν το Φρεάτιο σε λακκούβα. 
Κισσάμου + Ερυθραίας *** Λακκούβες πολλών ρίχτερ
Κρυστάλλη + Νεοχωρίου*** : Λακκούβες *** 
Κωσταντινοπόλεως + Αγ. Σοφίας*** *** Φρεάτια – λακκούβες 
Κωσταντινοπόλεως + Βυζαντίου 
Κωσταντινοπόλεως + Κομνηνών
Κωσταντινοπόλεως + Αγ. Ασωμάτων

Λυδίας + Στέφ.Σαράφη *** = Εξαχρείωση - τεράστιες λακκούβες*****
Λυδίας + Νεοχωρίου****= φρεάτια - λακκούβες βαθιές 
Λυδίας 8 *** = λακκούβες βαθιές
Λεωφ. Αγ. Ιωάννου Καρέα 35 : οι απατεώνες της αφάλτου.

Μεταμόρφωσης + Πριγκηποννήσων
Μεταμόρφωσης + Επταπύργου

Παν. Τσαλδάρη 20 = 2 φρεάτια
Παν. Τσαλδάρη 37

Π.Π.Γερμανού : Η ατιμώρητη βαρβαρότητα των εργολαβικών συμμοριών και των συμμάχων τους.

Σαμψούντος + Μ η δ ε ί α ς 
Σαμψούντος + Κ α ρ α ο λ ή και Δημητρίου

Τιμοθέου 70
Τμώλου 28
Τμώλου 24
Τμώλου 18
Τμώλου και Γρηγορίου Ε΄
Τμώλου + Π.Π.Γερμανού


Φιλοκτήτη + Νεοπτολέμου: Αντί να ανυψώσουν το Φρεάτιο η εργολαβική αγυρτεία το σκέπασε για να μη φαίνεται!...

Φλέμιγκ+Καραολή και Δημητρίου
Φλέμιγκ+Ολύμπου
Φλέμιγκ και Ζωοδόχου Πηγής

Φορμίωνος 266
Φορμίωνος και Ολύμπου = 2 φρεάτια
Φορμίωνος και Ερμού
Φορμίωνος+ Τμώλου
Φορμίωνος + Αλικαρνασσού
Φορμίωνος + Aιγιαλείας

Η πρώτη φάση καταγραφής των Φρεατίων έγινε έπειτα από συλλογική έρευνα της Επιτροπής, η οποία περατώθηκε στις 30/12/2010.- 

Για την Επιτροπή
Δ. Σουλιώτης

28/12/10
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010
Eπιστολή διαμαρτυρίας του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Βύρωνας 24 / 12/ 2010
ΠΡΟΣ:
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΝ OAEΔ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ζούμε την εποχή μιας βαθιάς και σε διάρκεια οικονομικής κρίσης με τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων. Ο εφιάλτης της ανεργίας κτυπά κάθε εργατική οικογένεια αφού οι απολύσεις είναι καθημερινό φαινόμενο για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα (συμβασιούχοι). Εργαζόμενοι, οικογενειάρχες πετιούνται στο δρόμο, βγαίνουν στο περιθώριο και δεν υπάρχει στοιχειώδες κρατική μεριμνά για τη ζωή τους. Νέοι άνθρωποι που εργάζονταν και σχεδίαζαν τη ζωή τους βλέπουν τα όνειρα τους να συνθλίβονται στις μυλόπετρες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και των στόχων του μνημονίου.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ οι εργαζόμενοι ενώ απολύονται και μένουν άνεργοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε το πενιχρό επίδομα που δίνει ο ΟΑΕΔ εάν δεν έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει ο οργανισμός. Οι εργαζόμενοι είναι καταδικασμένοι να μείνουν άνεργοι και άφραγκοι. Το κράτος με την ανάλγητη απάνθρωπη πολιτική του τους σπρώχνει σε αδιέξοδο και τους ρίχνει στον καιάδα. Την ίδια στιγμή ο ΟΑΕΔ μοιράζει απλόχερα χρήματα στις επιχειρήσεις για διάφορα προγράμματα που στόχο έχουν να μειώσουν για τους εργοδότες το κόστος εργασίας.

Είναι πρόκληση όταν κρατικοί φορείς αναγνωρίζουν ότι οργιάζει η μαύρη ανασφάλιστη εργασία ο ΟΑΕΔ να ζητά προϋποθέσεις που είναι άπιαστο όνειρο για χιλιάδες απολυμένους.

Στο Δήμο Βύρωνα εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στους Παιδικούς Σταθμούς εργάζονται με σύμβαση 6 μηνών. Η σύμβαση για τους 12 εργαζόμενους στην καθαριότητα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και παίρνουν το χαρτί της απόλυσης. Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο ΟΑΕΔ δε θα τους δοθεί επίδομα ανεργίας. Δε θα μπορούν να καλύψουν ούτε τους στοιχειώδεις όρους διαβίωσης τους. Θα αναγκαστούν να σταματήσουν να σπουδάζουν τα παιδιά τους, θα κινδυνεύσουν ορισμένοι να μείνουν ακόμη και άστεγοι.

Απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη ταξική πολιτική δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και αδρανείς. Αγωνιζόμαστε με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μας και απαιτούμε να σταματήσει η κρατική αναλγησία απέναντι σε όσους απολύονται και μένουν άνεργοι.

Είναι ντροπή να ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν χρήματα για το επίδομα ανεργίας και να εφαρμόζουν το μνημόνιο διαρκώς σε βάρος των κοινωνικά κι οικονομικά αδυνάτων. Να διαθέτουν για παράδειγμα χρήματα για τις δυνάμεις καταστολής και όχι για τους ανέργους. Και ύστερα αναρωτιούνται γιατί γενικεύεται η λαϊκή οργή και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους κατά ανθρώπων που άσκησαν και ασκούν αντεργατικές πολιτικές.

Απαιτούμε:

—Να δοθεί επίδομα σε όλους όσους απολύονται, χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς μέχρι να βρουν εργασία. Να αυξηθεί το επίδομα και να είναι στο ύψος του 80% του τελευταίου μισθού του απολυμένου.
—Να έχει ο άνεργος και η οικογένεια του δωρεάν δημόσια, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα της ανεργίας.
—Ο χρόνος ανεργίας να θεωρείται συντάξιμος χρόνος.
—Πάγωμα των υποχρεώσεων των ανέργων σε τράπεζες από δάνεια πρώτης κατοικίας. Απαγόρευσης της κατάσχεσης πρώτης κατοικίας. Επιδότηση ενοικίου.
—Απαλλαγεί από λογαριασμούς σε ΔΕΗ, Νερό, Τηλέφωνο. Δωρεάν μετακίνηση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και δωρεάν είσοδο σε πολιτιστικές , θεατρικές εκδηλώσεις.
—Απαιτούμε από την κυβέρνηση, το υπουργείο εργασίας, τον ΟΑΕΔ, τα κόμματα που είναι εντός και εκτός Βουλής να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να δώσουν άμεσα λύση.
Όταν η αδικία και η κοινωνική αναλγησία της εξουσίας γίνεται καθεστώς η αντίσταση της κοινωνίας σε αυτή είναι καθήκον.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010
Eπιστολή διαμαρτυρίας του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Βύρωνας 24 / 12/ 2010

ΠΡΟΣ:
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΝ OAEΔ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ζούμε την εποχή μιας βαθιάς και σε διάρκεια οικονομικής κρίσης με τεράστιες επιπτώσεις στη ζωή των εργαζομένων. Ο εφιάλτης της ανεργίας κτυπά κάθε εργατική οικογένεια αφού οι απολύσεις είναι καθημερινό φαινόμενο για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα (συμβασιούχοι). Εργαζόμενοι, οικογενειάρχες πετιούνται στο δρόμο, βγαίνουν στο περιθώριο και δεν υπάρχει στοιχειώδες κρατική μεριμνά για τη ζωή τους. Νέοι άνθρωποι που εργάζονταν και σχεδίαζαν τη ζωή τους βλέπουν τα όνειρα τους να συνθλίβονται στις μυλόπετρες της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και των στόχων του μνημονίου.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΟΑΕΔ οι εργαζόμενοι ενώ απολύονται και μένουν άνεργοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε το πενιχρό επίδομα που δίνει ο ΟΑΕΔ εάν δεν έχουν τις προϋποθέσεις που θέτει ο οργανισμός. Οι εργαζόμενοι είναι καταδικασμένοι να μείνουν άνεργοι και άφραγκοι. Το κράτος με την ανάλγητη απάνθρωπη πολιτική του τους σπρώχνει σε αδιέξοδο και τους ρίχνει στον καιάδα. Την ίδια στιγμή ο ΟΑΕΔ μοιράζει απλόχερα χρήματα στις επιχειρήσεις για διάφορα προγράμματα που στόχο έχουν να μειώσουν για τους εργοδότες το κόστος εργασίας.

Είναι πρόκληση όταν κρατικοί φορείς αναγνωρίζουν ότι οργιάζει η μαύρη ανασφάλιστη εργασία ο ΟΑΕΔ να ζητά προϋποθέσεις που είναι άπιαστο όνειρο για χιλιάδες απολυμένους.

Στο Δήμο Βύρωνα εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στους Παιδικούς Σταθμούς εργάζονται με σύμβαση 6 μηνών. Η σύμβαση για τους 12 εργαζόμενους στην καθαριότητα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και παίρνουν το χαρτί της απόλυσης. Σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο ΟΑΕΔ δε θα τους δοθεί επίδομα ανεργίας. Δε θα μπορούν να καλύψουν ούτε τους στοιχειώδεις όρους διαβίωσης τους. Θα αναγκαστούν να σταματήσουν να σπουδάζουν τα παιδιά τους, θα κινδυνεύσουν ορισμένοι να μείνουν ακόμη και άστεγοι.

Απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη ταξική πολιτική δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι και αδρανείς. Αγωνιζόμαστε με όλη τη δύναμη της φωνής και της ψυχής μας και απαιτούμε να σταματήσει η κρατική αναλγησία απέναντι σε όσους απολύονται και μένουν άνεργοι.

Είναι ντροπή να ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν χρήματα για το επίδομα ανεργίας και να εφαρμόζουν το μνημόνιο διαρκώς σε βάρος των κοινωνικά κι οικονομικά αδυνάτων. Να διαθέτουν για παράδειγμα χρήματα για τις δυνάμεις καταστολής και όχι για τους ανέργους. Και ύστερα αναρωτιούνται γιατί γενικεύεται η λαϊκή οργή και εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους κατά ανθρώπων που άσκησαν και ασκούν αντεργατικές πολιτικές.

Απαιτούμε:

—Να δοθεί επίδομα σε όλους όσους απολύονται, χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς μέχρι να βρουν εργασία. Να αυξηθεί το επίδομα και να είναι στο ύψος του 80% του τελευταίου μισθού του απολυμένου.
—Να έχει ο άνεργος και η οικογένεια του δωρεάν δημόσια, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα της ανεργίας.
—Ο χρόνος ανεργίας να θεωρείται συντάξιμος χρόνος.
—Πάγωμα των υποχρεώσεων των ανέργων σε τράπεζες από δάνεια πρώτης κατοικίας. Απαγόρευσης της κατάσχεσης πρώτης κατοικίας. Επιδότηση ενοικίου.
—Απαλλαγεί από λογαριασμούς σε ΔΕΗ, Νερό, Τηλέφωνο. Δωρεάν μετακίνηση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Και δωρεάν είσοδο σε πολιτιστικές , θεατρικές εκδηλώσεις.
—Απαιτούμε από την κυβέρνηση, το υπουργείο εργασίας, τον ΟΑΕΔ, τα κόμματα που είναι εντός και εκτός Βουλής να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να δώσουν άμεσα λύση.
Όταν η αδικία και η κοινωνική αναλγησία της εξουσίας γίνεται καθεστώς η αντίσταση της κοινωνίας σε αυτή είναι καθήκον.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα
email: aaperdv@gmail.com

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Με αφορμή το τραγικό θάνατο του Αιγύπτιου εργάτη που καθάριζε τα τζάμια στο κτήριο του Υπ. Εργασίας και ήταν ανασφάλιστος θέλουμε για άλλη μια φορά να καταγγείλουμε ότι ανασφάλιστους εργαζόμενους απασχολεί και ο Δήμος Βύρωνα στη Δημοτική Επιχείρηση, Έλληνες και ξένους. Το έχουμε επανειλημμένα καταγγείλει και δε συγκινείται κανείς. Η ασυδοσία και η αυθαιρεσία της Δημοτικής Αρχής οργιάζει, εκμεταλλευόμενη την ανάγκη των ανθρώπων για εργασία.


28/11/10
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα μετά την απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ να σταματήσει η απεργία.
Στη συγκέντρωση που έγινε στις 6 π.μ. στο αμαξοστάσιο της καθαριότητας και στις συσκέψεις σε άλλους εργασιακούς χώρους, ήταν διάχυτη η δυσαρέσκεια των εργαζομένων για την απόφαση της συνδικαλιστικής ηγεσίας να αναστείλει την κινητοποίηση χωρίς να υπάρχουν θετικές απαντήσεις από την κυβέρνηση στα βασικά αιτήματά τους. 
Η περισυλλογή των απορριμμάτων γίνεται μετ’ εμποδίων παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων στην καθαριότητα, γιατί οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι απέκλεισαν τον ΧΥΤΑ, αντιδρώντας στις 100 απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων τους .
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου αποφάσισαν να απέχουν τα Σαββατοκύριακα από την εργασία τους, εάν η Δημοτική Αρχή δεν πληρώσει άμεσα τις υπερωρίες που τους οφείλει. 

Βύρωνας 24/11/2010


11/11/10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Βρισκόμαστε στις παραμονές δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλες, ιδίως, παρατάξεις προτιμούν τον εύκολο δρόμο της εντυπωσιοθηρίας από τον ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο για τα θέματα του δήμου, και ειδικά για αυτά του Υμηττού. Κι όμως η γνώμη των πολιτών είναι πλέον αρκετά ώριμη ώστε να αντιλαμβάνονται ότι παρά την επικοινωνιακή προβολή του έργου και τις υποσχέσεις απερχομένων και υποψήφιων τοπικών αρχών, ο Υμηττός και οι ελεύθεροι χώροι στο Βύρωνα συνεχίζουν να δέχονται πλήθος απειλές:
 Η επέκταση της Αττικής Οδού, δηλαδή η νέα Περιφερειακή Υμηττού πρόκειται να εξαγγελθεί από τον υπουργό Υποδομών. Έστω και μειωμένο κατά 37 χιλιόμετρα και χωρίς να περιλαμβάνει σήραγγα από το Βύρωνα προς τα Μεσόγεια, το σχεδιαζόμενο έργο δεν παύει να υπονομεύει την ισορροπία του ευαίσθητου φυσικού οικοσυστήματος του βουνού. Επίσης, είναι σίγουρο το ότι θα έχει πιο πολύ αρνητικές επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του Βύρωνα και όλων των όμορων με το βουνό δήμων. Παρά τις διακηρύξεις Υπουργείων και ΟΡΣΑ για αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ και ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς, ο γενικότερος σχεδιασμός δεν μοιάζει τελικά να υπηρετεί αυτή την κατεύθυνση.
 Η δημοπράτηση κλειστού κολυμβητηρίου σε περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη περιοχή του Υμηττού (Β’ ζώνη με το υπάρχον Προεδρικό Διάταγμα, Α’ ζώνη με το προτεινόμενο) από τον Δήμο Βύρωνα ανάμεσα στο κλειστό γήπεδο και το στάδιο, στην περιοχή του νεκροταφείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ανάδοχος ορίστηκε και αναμένεται οι εργασίες να αρχίσουν μέσα στο φθινόπωρο. Παρ’όλα αυτά σε ερώτηση-προσφυγή 6 κατοίκων του δήμου, μεταξύ των οποίων και μελών της Πρωτοβουλίας μας, προς τον περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με το αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την αδειοδότηση του έργου, οι αρμόδιες αρχές απάντησαν ότι εν όψει της θεσμοθέτησης του νέου ΠΔ για την προστασία του Υμηττού ισχύει αναστολή των οικοδομικών αδειών σε όλες τις ζώνες προστασίας, για το συγκεκριμένο δε έργο δεν έχει καν κατατεθεί αίτηση άδειας! Πέρα από το ότι αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της πόλης σε βάρος του ορεινού όγκου, πώς είναι δυνατό η δημοτική αρχή ένα έργο χωρίς άδεια να το παρουσιάζει προεκλογικά περίπου ως τελειωμένο;
 Το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού αυξάνει μεν τη ζώνη απόλυτης προστασίας σε ό,τι αφορά τα διοικητικά όρια του Δήμου Βύρωνα, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά στους αυτοκινητοδρόμους, στην τύχη των στρατοπέδων στην περιοχή Σακέττα και γενικότερα διακρίνεται από αμυντική και όχι επιθετική φιλοσοφία: προσπαθεί να περισώσει ό,τι μπορεί χωρίς όμως να κόβει τη φόρα στους καταπατητές ούτε να προτείνει ουσιαστικές λύσεις για τα υπάρχοντα προβλήματα.
 Τα μισοτελειωμένα κτίρια εντός του στρατοπέδου της 350 Πτέρυγας Μάχης παραμένουν στη θέση τους δίχως να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση του ΣτΕ περί αναστολής των εργασιών.
 Εργοληπτικές εταιρίες συνεχίζουν να στοιβάζουν μπάζα, οικοδομικά υλικά, κάδους απορριμμάτων, κοντέινερ και άλλο άχρηστο υλικό σε εκτάσεις που υπάγονται στη β’ ζώνη προστασίας του Υμηττού, με την ανοχή των δημοτικών αρχών και του Δασαρχείου, εδώ και χρόνια. Οι περιοχές αυτές μάλιστα έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες και βρίσκονται σε άμεση επαφή με το Θέατρο Βράχων και τον παραδοσιακό τόπο αναψυχής των Βυρωνιωτών, το δάσος του Κουταλά. 
 Ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου κοντά στο σκοπευτήριο στην περιοχή του Σακέτα εξακολουθεί να αποτελεί εστία μόλυνσης για το γύρω δάσος.
 Γενικότερα, οι χώροι πρασίνου στο Βύρωνα συνεχίζουν σε πολλές περιπτώσεις να παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Το αποδεικνύουν τα σκουπίδια, τα περιττώματα αλλά και τα άρρωστα από βαμβακίαση και κάμπιες δέντρα, σε μέρη όπως το Πικ νικ, το πάρκο της Ανάληψης και το σχεδόν ξεχασμένο μικρό άλσος πίσω από το γυμναστήριο στην οδό Μυρακτής. 
Αυτό που ζητάμε τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από την αντιπολίτευση που θα προκύψουν μετά τις εκλογές είναι να δεσμευτούν για τα εξής:
Να μην κατασκευαστεί κανένας αυτοκινητόδρομος, κανένας κόμβος και καμία σήραγγα στον Υμηττό. Να επεκταθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδίως τα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ, προαστιακός σιδηρόδρομος) και να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης της κυκλοφορίας.
Να μην κατασκευαστεί κολυμβητήριο στη θέση όπου έχει δημοπρατηθεί αλλά να αναζητηθεί καταλληλότερη θέση σε περιοχή εντός του σχεδίου πόλης.
Να τοποθετηθούν ξεκάθαρα σε σχέση με το Προεδρικό Διάταγμα και να ζητήσουν να γίνει ο Υμηττός περιοχή απόλυτης προστασίας. 
Να επιδιωχτεί με κάθε τρόπο η κατεδάφιση των μισοχτισμένων ξενώνων στην περιοχή του Σακέτα, αλλά και σταδιακά η πλήρης απομάκρυνση των στρατοπέδων από το βουνό. 
Να απομακρυνθούν άμεσα όλες οι παράνομες και οχλούσες χρήσεις από το βουνό
Να υπάρξει καλύτερη μέριμνα για τους δημόσιους χώρου πρασίνου μέσα στην πόλη.

Τέλος, ας ελπίσουμε στο εξής οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του δήμου να συμπορευτούν σε μεγαλύτερο βαθμό με τα αιτήματα των κατοίκων, που όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οργανώνονται και διεκδικούν αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και μια καλύτερη ποιότητα χώρου και διαβίωσης στην πόλη. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχιστούν και οι δικές μας παρεμβάσεις, που πιστεύουμε ότι ήδη έχουν παίξει κάποιο ρόλο - όσο μας επέτρεψαν οι δυνατότητές μας - στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αυτά. 
Νοέμβρης 2010
e mail: prwtobouliagiatodasosbyrwna@yahoo.gr Ιστότοπος: http://prwtobouliabyrwna.blogspot.com
Τηλ. Επικ.: 6972414920 και 6972382004


16/10/10
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΣΕ Β' ΖΩΝΗ ΥΜΗΤΤΟΥ

Προς:
Την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κυρίες και κύριοι. 
Στο Δήμο Βύρωνα, σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από το «Θέατρο Βράχων» και δίπλα ακριβώς από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Δήμου, η οποία ανήκει στην Β΄ ζώνη Υμηττού, κυριαρχεί ένα απόλυτο καθεστώς αυθαιρεσίας και παρανομίας. Διάφοροι επιχειρηματίες, κυρίως εργολάβοι τεχνικών έργων, οι οποίοι είτε με συγκατάθεση είτε με ανοχή αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων (Δήμος, Δασαρχείο και όσοι άλλοι είναι αρμόδιοι) που παραλείπουν να τηρούν την νομιμότητα, να ελέγχουν την εφαρμογή της και να απέχουν από πράξεις αντίθετες με τον δημόσιο και δασικό χαρακτήρα της περιοχής, έχουν μεταβάλλει μια προστατευόμενη περιοχή του Υμηττού, που υποτίθεται ότι έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, σε αντικείμενο ιδιοποίησης, καταπάτησης, αλληλοεξυπηρέτησης και κερδοσκοπίας και, το κυριότερο, προσβολής του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των πολιτών! 

Συγκεκριμένα:
1.Η εταιρία ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε, η οποία έχει αναλάβει τα έργα οδοποιϊας και πεζοδρομίων στον Δήμο Βύρωνα, έχει εναποθέσει και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να εναποθέτει στην αναφερόμενη περιοχή βουνά από μπάζα και άχρηστη άσφαλτο. Τα άχρηστα αυτά υλικά προέρχονται από τα δημοτικά έργα που πραγματοποιεί η εταιρία στο δήμο μας. Η εταιρία αντί να μεταφέρει και να εναποθέσει τα μπάζα και όλα τα άχρηστα ή αδρανή υλικά στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό και προβλεπόμενες από το νόμο περιοχές της Αττικής, για να αποφύγει το κόστος μεταφοράς τους και για να κερδίσει χρόνο και χρήματα, ρυπαίνει με μπάζα τη Β΄ ζώνη Υμηττού. Η ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Δεν γνωρίζουμε αν οι πράξεις της ΓΗΓΕΡΤΟΝ έχουν την άδεια της δημοτικής αρχής και της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σίγουρα όμως είναι σε γνώση τους καθώς έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους, ενώ ήταν και είναι σε γνώση των αρμόδιων αντιδημάρχων περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Η ίδια εταιρία μόνιμα σταθμεύει και φυλάσσει στον ίδιο χώρο φορτηγά αυτοκίνητα, μηχανήματα τεχνικών έργων ενώ ταυτόχρονα αποθηκεύει οικοδομικά υλικά τα οποία χρησιμοποιεί στα έργα. Στον ίδιο χώρο εκτός της ΓΗΓΕΡΤΟΝ βάζουν αυτοκίνητα, μηχανήματα ή υλικά και άλλες εταιρίες και έτσι μια δασική και κριθείσα αναδασωτέα έκταση, έχει γίνει χώρος απορριμμάτων και χώρος στάθμευσης προς εξυπηρέτηση διαφόρων εργολάβων και εταιριών. Η ανωτέρω μη νόμιμη, αυθαίρετη, αντίθετη με τα συμφέροντα των πολιτών και με το χαρακτήρα της περιοχής διαμορφωθείσα κατάσταση, επιπροσθέτως, συνιστά εκμετάλλευση δημόσιας δασικής έκτασης και μάλιστα εκμετάλλευσης αντίθετης με το νόμο, τον προορισμό της και κατ' αποκλεισμό της ελεύθερης απόλαυσής της από τους πολίτες. 
3. Μετά από διαβήματά μας προς τη δημοτική Αρχή και τις διαμαρτυρίες μας, η δημοτική αρχή και η ΓΗΓΕΡΤΟΝ, πήραν μέρος από τα άχρηστα τρίμματα της ασφάλτου και έστρωσαν πρόχειρα μια έκταση 3-4 στρεμμάτων, δίπλα ακριβώς από το «Θέατρο Βράχων»! Μετά από τις καταγγελίες μας, η παράνομη πράξη διαπιστώθηκε από υπάλληλο του Δασαρχείου Πεντέλης. 

4. Η δημοτική αρχή πριν από αρκετά χρόνια, ενεργώντας έξω από κάθε λογική κοινωνικού συμφέροντος και έξω από κάθε νόμιμο δικαίωμα, περιέφραξε το κομμάτι αυτό της Β΄ ζώνης Υμηττού, έβαλε κινητή μπάρα και τοποθέτησε προσωπικό του Δήμου, με εντολή να φρουρεί την περιοχή με βάρδιες από το πρωί έως το βράδυ. 

5.Απέναντι ακριβώς από την κινητή μπάρα της τοποθεσίας που σας περιγράψαμε, υπάρχει άλλο τμήμα της Β΄ ζώνης Υμηττού, το οποίο επίσης γίνεται αντικείμενο ιδιωτικής εμπορικής εκμετάλλευσης. Ο χώρος έχει περιφραχτεί και κλείνει με πλεχτή μεταλλική πόρτα με λουκέτο, εκτεινόμενος μέχρι την οδό Ταταούλων, στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 732 ..... Πρόκειται για περίφραξη, η οποία είναι σε γνώση του Δασαρχείου και της Δημαρχίας. Στον χώρο, κάποια εταιρία αποθηκεύει κονταίηνερς – σκάφες και ο Δήμος κολονάκια του δημοτικού φωτισμού. Ποιος και γιατί έχει κάνει την περίφραξη της δημόσιας γης και ποιος την εμπορεύεται ή την καταπατά, την κατέχει και τη νέμεται; 

6.Λίγο πάνω από το περιφραγμένη τοποθεσία με την μπάρα, δεξιά στον δρόμο που οδηγεί στο κέντρο ΑΣΤΡΑ και το ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ, υπάρχει μια μικρότερη έκταση της Β΄ ζώνη Υμηττού, η οποία χρησιμοποιείται για την απόθεση μπαζών , αλλά σε μικρότερη ποσότητα. Εκεί η ρύπανση με μπάζα και άλλα χοντρά άχρηστα αντικείμενα έχει λάβει τραγικές διαστάσεις! Το Δασαρχείο Πεντέλης και η δημοτική αρχή έχουν πλήρη γνώση της εκτεταμένης ρύπανσης του χώρου αλλά δεν παίρνουν κανένα μέτρο για την αποκατάσταση και την προστασία του. 

7. Στη θέση Κουταλά του Δήμου Βύρωνα η οποία επίσης ανήκει στην Β΄ ζώνη Υμηττού, έχουν περιφραχθεί παράνομα διάφορες δασικές εκτάσεις στις οποίες επιχειρηματίες και ο Δήμος αποθηκεύουν διάφορα υλικά ή σταθμεύουν φορτηγά αυτοκίνητα και μηχανήματα της δουλειάς τους. Πρόκειται για καθεστώς που είναι σε γνώση του Δασαρχείου Πεντέλης. Έχουμε και εδώ ένα δείγμα εκμετάλλευσης της δημόσιας γης. Μετά τις καταγγελίες μας στο Δασαρχείο Πεντέλης, έκαναν «προσχηματικές αναδιπλώσεις και μετέφεραν μέρος των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων τους από την περιοχή της Εργάνης στον Κουταλά ! Δεν έχουν αρθεί όμως οι παράνομες χρήσεις. Η ανωτέρω παράνομη καταπάτηση της δημόσιας δασικής έκτασης πρέπει να αρθεί πάραυτα. 

Καλούμε την Υπηρεσία Ελεγκτών περιβάλλοντος να εξετάσει τις καταγγελίες μας. Ζητάμε να απομακρυνθούν άμεσα όλα τα μπάζα, η άχρηστη άσφαλτος, τα αδρανή υλικά και να απαγορευθεί κάθε δραστηριότητα που παραβιάζει και αναιρεί τον χαρακτήρα της Β΄ ζώνης Υμηττού. Να αρθούν οι περιφράξεις που δημιουργούν παράνομα ιδιωτικό καθεστώς μέσα σε δασικές εκτάσεις. Ο Υμηττός ανήκει σε όλους τους πολίτες και δεν αποτελεί περιουσία κανενός ιδιώτη. Ζητούμε επιτέλους να αποκατασταθεί η νομιμότητα στη Β΄ ζώνη Υμηττού, να γίνει αναδάσωση, να προστατευθούν αποτελεσματικά τα δικαιώματα των πολιτών και το περιβάλλον στον ορεινό όγκο του Υμηττού. 

Με τιμή

Οι κάτοικοι του Βύρωνα 
1. Δελαγραμμάτικας Θεόδωρος, αρχιτέκτων 
2.Κανδυλιώτη Κωστούλα, δικηγόρος 
3.Κίκιρη Μαρία Ιωάννα, δικηγόρος 
4.Kλεινοπούλου Χρυσούλα, σχεδιάστρια
5. Μπικάκη Μαρία, πολ. μηχανικός
6. Σουλιώτης Δημήτριος πρ. νομαρχιακός και δημοτικός σύμβουλος
7. Σταυροπούλου Πόπη , οικονομολόγος 
8.Ταμβάκη Βίκυ, λογίστρια
9.Τσαφαρά Αναστασία, καθηγήτρια αγγλ. φιλολογίας
10.Τσιάκαλος Κοσμάς, λογιστής
11.Φραγκιαδάκης Γιάννης, φιλόλογος-γλωσσολόγος

Πληροφορίες: 
Δημήτριος Σουλιώτης, Ελλησπόντου 12 – 16232, Βύρωνας. 210 76 28 209, 6977.747431
Κωστούλα Κανδηλιώτη γρ. 210 3825.425, 6977. 579677


15/10/10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα καταγγέλλει τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ιδιοκτησίας του ομίλου Αλαφούζου γιατί την Πέμπτη 14/10/2010 στην πρωινή εκπομπή του ο κ. Πρωτοσάλτε στην προσπάθεια του να παραπληροφορήσει τους ακροατές και την κοινή γνώμη συκοφάντησε, εξύβρισε, σπίλωσε τους εργαζόμενους στο Δήμο Βύρωνα και το Σωματείο των Εργαζομένων. 
Αιτία για αυτή την επίθεση, η ομόφωνη απόφαση του σωματείου των εργαζομένων να αντισταθεί στη καμπάνια που οργανώνει ο ΣΚΑΪ και προωθεί την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών μέσω Ανώνυμης Εταιρείας και επιδίωκε να γίνει στο Δήμο Βύρωνα.
Ο συγκεκριμένος σταθμός δεν τήρησε στοιχειώδεις κανόνες δεοντολογίας, αρνήθηκε να διαβάσει έστω την ανακοίνωση του σωματείου, δε έδωσε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων και με γκεμπελικό ύφος έριξε λάσπη και σπίλωσε μια συλλογικότητα για τη δράση της και τις απόψεις της.
Το Σωματείο των Εργαζομένων έχει δώσει αγώνες για να γίνεται ανακύκλωση στο Δήμο Βύρωνα από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και όχι από ιδιωτικές εταιρείες που προωθεί ο ΣΚΑΪ. Απόδειξη για αυτό είναι η ανακύκλωση που γίνεται στο Δήμο Βύρωνα τεσσάρων υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό) με διαλογή στην πηγή με θετικό πρόσημο για το Δήμο, το περιβάλλον και με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα ώστε η ανακύκλωση να επεκταθεί σε όλα τα υλικά, οργανωμένη από το Δήμο, γιατί αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο, λαϊκό συμφέρον κόντρα στις μπίζνες των εταιρειών. Αρνούμαστε την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. 
Απαιτούμε από το Υπουργείο περιβάλλοντος να επιδοτούνται οι ΟΤΑ για τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνουν και όχι οι εταιρείες.


Το Δ.Σ. Βύρωνας 14/10/2010
Για επικοινωνία: Παναγιωτόπουλος Χρήστος 6985030515
Χαλβαντζής Γιώργος 6948661054


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΞΩ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΩΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεση του στην πρωτοβουλία του ιδιωτικού τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, που έχει πάρει εργολαβία την προστασία δήθεν του περιβάλλοντος και επιδιώκει ιδιωτικά συμφέροντα- Εταιρείες- να διαχειριστούν τα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά. Πρόκειται για μπίζνες εκατομμυρίων ευρώ, που αναπτύσσεται μέσω της ανακύκλωσης διαφόρων υλικών, αξιοποιώντας το Νόμο 2939/01 του ΠΑΣΟΚ, ροκανίζοντας επιχορηγήσεις, εκμεταλλεύονται την ευαισθησία των πολιτών για το περιβάλλον και αξιοποιούν την ανικανότητα – σκοπιμότητα των Δημάρχων να οργανώσουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ώστε να γίνεται η ανακύκλωση από τους Δήμους χωρίς Ιδιωτικές Α.Ε.. 
Πρόκειται για ένα καλά ενορχηστρωμένο σχέδιο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων που επιδιώκουν να θησαυρίσουν από τα απορρίμματα. Θέλουν να εισβάλουν σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ έφτιαξαν τους νόμους, η ΚΕΔΚΕ και οι Δήμαρχοι , που σκόπιμα δεν οργανώνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων για να συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά έχουν στόχο να τα αναθέσουν στις ιδιωτικές εταιρείες. 
Καταγγέλλουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βύρωνα γιατί αρνείται συστηματικά να οργανώσει την ανακύκλωση διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών, όπως και τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, παρά τη θετική εμπειρία που έχει ο Δήμος από την ανακύκλωση που γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας χωρίς συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών με όφελος οικονομικό για το Δήμο και το περιβάλλον. Σήμερα σε συνεργασία με το ΣΚΑΪ κάνει το μεσάζοντα για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, καλώντας τους πολίτες να συγκεντρώσουν το Σάββατο 16/10/ 2010 σε χώρο του Δήμου ηλεκτρικές συσκευές για λογαριασμό της « ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».
Το σωματείο των εργαζομένων δυναμικά αντέδρασε στο παρελθόν σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαίτησε να μη συμμετέχει ο Δήμος στην εταιρεία με τους μπλε κάδους για την ανακύκλωση απορριμμάτων. Αγωνίστηκε και επέτυχε η ανακύκλωση να γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και δύο χρόνια τώρα έχουμε στο Δήμο Βύρωνα ανακύκλωση τεσσάρων υλικών με διαλογή στην πηγή (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί). Με τη συμμετοχή των πολιτών συγκεντρώθηκαν πάνω από χίλιοι τόνοι χαρτί και εκατοντάδες τόνοι άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, με οικονομικό όφελος για το Δήμο και το περιβάλλον. Έτσι και τώρα αγωνιζόμαστε και φωνάζουμε: ΕΞΩ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ, δίνει μάχη υπέρ της ανακύκλωσης, απαιτώντας και προτείνοντας η υπηρεσία καθαριότητας να συγκεντρώνει τα ανακυκλώσιμα υλικά (ηλεκτρικές συσκευές, εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, καμένα λάδια κ.λπ.), με οικονομικό όφελος για το Δήμο, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι οι Ανώνυμες Εταιρείες. 
Το σωματείο εργαζομένων καλεί τη Δημοτική Αρχή να μην κάνει το μεσάζοντα για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρίας Α. Ε., σε συνεργασία με το ιδιωτικό σταθμό Σκάι. Να καλέσει τους πολίτες του Δήμου να φέρουν τις ηλεκτρικές τους συσκευές και να τις συγκεντρώσουν οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας με τα μηχανήματα του Δήμου, Αυτό θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος για το Δήμο και το περιβάλλον. 
Εάν η Δημοτική Αρχή επιμείνει στο σχεδιασμό της, οι εργαζόμενοι θα αποκλείσουμε την είσοδο της ιδιωτικής εταιρείας καταγγέλλοντας τα σχέδια του κ. Χαρδαλιά για σύμπραξη και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. 
Καλούμε την ΠΟΕ ΟΤΑ, την ΑΔΕΔΥ και τις δημοτικές παρατάξεις να πάρουν θέση στο σοβαρό αυτό ζήτημα και να συμμετέχουν στην κινητοποίηση το Σάββατο 16/10 ώρα 7,30 π.μ. στην είσοδο του θεάτρου Βράχων. 

Το Δ. Σ. Βύρωνας 13/10/2010
Τηλ. επ. Χαλβαντζης Γ. 6948661054, Παναγιωτόπουλος Χ. 6985030515


- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΥΡΑΚΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΡΚΑΤΗΣ: Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Α.Ο ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΥ 
Αχούρια για ζώα: Ο αύλιος χώρος του γυμναστηρίου, το άλσος και ο αδιέξοδος δρομίσκος 

Το δημοτικό κλειστό Γυμναστήριο Μυρακτής ανήκει στην ευθύνη του Α.Ο Δήμου Βύρωνα και βρίσκεται στην περιοχή της Ανάληψης . Αριστερά από την είσοδο του Γυμναστήριου βρίσκονται τα σχολεία Μυρακτής και δεξιά μεσολαβεί ένας στενός αύλειος χώρος που ανήκει στο Γυμναστήριο του Α.Ο, ο οποίος οδηγεί σε ένα μικρό άλσος με δέντρα όπως αυτό απεικονίζεται στις φωτογραφίες. Στη συνέχεια κάτω από εκεί που τελειώνει το άλσος, υπάρχει ένας αδιέξοδος χωμάτινος δρόμος, ο οποίος είναι γεμάτος σκουπίδια, διάφορες ρυπαρότητες και αυτοκίνητα. Όπως θα δείτε το πιο ενδεχόμενο είναι οτι στον δρόμο αυτόν δεν έχει πατήσει το πόδι της η υπηρεσία καθαριότητας επί χρόνια! 

Πρίν από 15-20 ημέρες μέλος της επιτροπής μας, ειδοποίησε την πρόεδρο του Α.Ο κ. Μ. Βυρίνη καθώς και τον κ. Δήμαρχο να πάρουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να καθαρισθεί και να ευπρεπισθεί ο χώρος καθώς έχει μεταβληθεί σε πραγματικό αχούρι κατάλληλο για να παρεπιδημούν ζώα και όχι άνθρωποι. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τόσο στα παρακείμενα σχολεία όσο και στο γυμναστήριο συχνάζουν και αθλούνται πολλοί νέοι άνθρωποι και αυτό είναι ένας παραπάνω λόγος ώστε όλοι να δίνουν υψηλό παράδειγμα πολιτισμού στην νεολαία μας ώστε οι δημοτικοί χώροι να είναι αντάξιοι της πολιτισμικής αποστολής τους. 

Μετά 10 περίπου ημέρες η επιτροπή μας έστειλε κλιμάκιο επιθώρησης του χώρου το οποίο διαπίστωσε ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΓΙΕΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ότι τα πράγματα ήταν όπως τα βλέπτε στις φωτογραφίες που ακολουθούν.


15/9/10
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Ανακοίνωση των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Βύρωνα
Αγαπητοί γονείς, 
Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς και όλοι μας ομολογούμε, ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, όχι μόνο για τους παιδικούς σταθμούς , αλλά για όλη την Ελληνική κοινωνία και όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. 
Και εμείς είμαστε πολίτες που, όπως και εσείς, βιώνουμε καθημερινά την οικονομική κρίση και τα μεγάλα προβλήματα που αυτή φέρνει σε κάθε οικογένεια. Έτσι, λοιπόν, εκτός από παιδαγωγοί και δάσκαλοι των δικών σας παιδιών είμαστε γονείς και αντιμετωπίζουμε ακριβώς τις ίδιες δυσκολίες και τα ίδια προβλήματα με εσάς. Κατανοούμε, λοιπόν, απόλυτα την ανάγκη και την αγωνία του κάθε γονιού να εξασφαλίσει μια θέση για το παιδί του σε έναν παιδικό σταθμό και είναι πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του σωματείου μας να φτιαχτούν όλες εκείνες οι δομές που θα μπορούν να φιλοξενούν, εντελώς δωρεάν, το σύνολο των παιδιών που ζουν στο δήμο μας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος γονιός ή τι σημαίνει να είσαι άνεργος και να ψάχνεις δουλειά και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας για την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών κατά την διάρκεια της απουσίας των γονέων τους από το σπίτι. 
Από την στιγμή όμως που εγγράφεται το παιδί σας σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς του δήμου Βύρωνα πρέπει να δείξετε το μεγαλύτερό σας ενδιαφέρον για το ποιά ακριβώς αγωγή, εκπαίδευση και φροντίδα λαμβάνει. Ποιες είναι οι συνθήκες, ποιες είναι οι υποδομές, ποια και πόσα είναι τα διαθέσιμα υλικά για την αγωγή, ποια είναι η εκπαίδευση, ποια η φροντίδα του και πάνω από όλα εάν υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό που θα εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών και που θα καλύπτει το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών.
Οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι (ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι) χώροι φύλαξης, χώροι πάρκινγκ παιδιών. Οι παιδικοί σταθμοί είναι χώροι φροντίδας και αγωγής, είναι το πρώτο” σχολειό” στην πιο ευαίσθητη και πιο τρυφερή ηλικία του ανθρώπου.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι εμείς οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς βρισκόμαστε στην ίδια όχθη με εσάς και όχι απέναντί σας. Δεν θέλουμε να σας μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για θέματα που αφορούν την εργασία μας , τα δικαιώματά μας ή ακόμη και αυτά τα φοβερά και τρομερά, «αόρατα», επιδόματα που δήθεν ως προνομιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουμε . Και ναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε δεχτεί ένα μεγάλο πλήγμα και αιμορραγούμε οικονομικά, οι μικρές αμοιβές μας, έχουν γίνει ακόμη μικρότερες.
Από σας ζητάμε να ενδιαφερθείτε, να ενδιαφέρεστε καθημερινά, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι σταθμοί, και να διεκδικείτε τις καλύτερες εγκαταστάσεις, να ενημερώνεστε για την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνονται ως τρόφιμα. 
Από εσάς ζητάμε να προβληματιστείτε:
 Ένας παιδικός σταθμός που ασφυκτιά από παιδιά δεν έχει ΄΄κοινωνικές ευαισθησίες” απλά παρεμποδίζει τη σημαντικότερη ανάγκη του παιδιού, την ανάγκη για κίνηση και στερεί την ευκαιρία για μεγαλύτερη ενασχόληση του παιδαγωγού με κάθε παιδί ξεχωριστά...
 Ένας παιδικός σταθμός που δεν έχει αρκετά βιβλία πώς θα καλλιεργήσει στο παιδί την αγάπη για διάβασμα...
 Ένας παιδικός σταθμός που δεν διαθέτει παιχνίδια αρκετά και σύγχρονα για τα παιδιά πώς θα τα βοηθήσει να μάθουν να παίζουν και να συνεργάζονται... 
 Ένας παιδικός σταθμός που δεν παρέχει υλικά για δημιουργία και πειραματισμό πώς θα οδηγήσει το παιδί στην ανακάλυψη της γνώσης...και τόσα άλλα...
 Σας ζητάμε να ενδιαφερθείτε αν υπηρετεί το προσωπικό που αντιστοιχεί στο πλήθος των παιδιών, αν στη διάρκεια της χρονιάς υπάρξουν κι άλλες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και με ποιο τρόπο και σε ποιο χρόνο αυτές θα καλυφθούν.
Ζητάμε να είστε ενεργοί, να μη θεωρείτε ότι το παιδί είναι μικρό και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από μια απλή φύλαξη. Είναι υποχρέωση, δική μας πρωτίστως αλλά και δική σας να απαιτήσουμε απ’ τη Δημοτική Αρχή να προσλάβει μόνιμο προσωπικό και να διαθέσει την υλικοτεχνική υποδομή ώστε να υπάρχουν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Σεπτέμβρης 2010

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


11/9/10
- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔ. ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Δημοσιεύσουμε την επιστολή του συμπολίτη μας Δ. Σουλιώτη για το Πάρκο της Ανάληψης

Έργα και ημέρες της δημοτικής Αρχής Χαρδαλιά
Επιδεινώνεται η ζωή στον Βύρωνα

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΥΠΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

• Κόπρανα και οσμές κάδων ζώνουν από παντού την εξωτερική περίμετρο στις «παιδικές χαρές» !.....
• Αθλιότητα, άπλυτα πλακόστρωτα και σκουπίδια παντού!
• Βαμβακίαση, απειλεί με καταστροφή τα πεύκα του πάρκου
• Εκατοντάδες μέτρα μαύρου σωλήνα ποτίσματος για το πότισμα ασήμαντης έκτασης θαμνώδους πράσινου
• Απουσία λουλουδιών, νέων φυτεύσεων και φροντίδας του πράσινου 

Βύρωνας, Παρασκευή 4.9.10 ώρα 12.30.- Ο Κοσμάς Τσιάκαλος δημοσίευσε μια επιστολή στον τοπικό τύπο με την οποία με αντικειμενικότητα και στοιχεία, διεκτραγωδούσε το κατάντημα του Πάρκου της Ανάληψης, το οποίο η δημαρχιακή προπαγάνδα έχει το θράσος να το παρουσιάζει ως Πρότυπο Κέντρο Αναψυχής! Στην πραγματικότητα η πολιτική της δημοτικής αρχής το μετέβαλε σε «πρότυπο αποχωρητήριο». Μολονότι οι καταγγελίες αποτελούσαν κόλαφο για την δημοτική αρχή και η καταγγελία του κ. Τσιάκαλου έχει δεί το φώς της δημοσιότητας κάνα δυο εβδομάδες τώρα, θα ήλπιζε κανείς ότι η Δημοτική Αρχή θα έστελνε να καθαρίσουν τον χώρο!... 

Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε. Αποδεικνύεται ότι η δημοτική αρχή περιφρονεί τους κατοίκους του Δήμου και ότι το πάρκο της Ανάληψης αποτελεί με την σειρά του ένα ακόμα τεκμήριο παρακμής και προσβολής των πολιτών και του πολιτισμού αλλά και της κατάπτωσης των δημοτικών μας πραγμάτων! Αν δεν αλλάξουμε την δημοτική αρχή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα πράγματα έχουν ως εξής:

Είσοδος από Γ. Γεννηματά: Βρώμα και έντονη δυσοσμία από τους δύσοσμους κάδους, δίπλα στην είσοδο του πάρκου. Η ίδια η είσοδος είναι γεμάτη με διάφορα σκουπίδια καθώς όπως φαίνεται σπάνια καθαρίζεται!

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΨΕΥΤΟΦΙΛΟΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΔΑΛΙΑ

Οδός κοπράνων Νο 1. Ο πεζόδρομος που βρίσκεται μεταξύ των τοίχων των σχολείων και του πάρκου, στην πραγματικότητα έχει μετατραπεί σε «οδό κοπράνων» , καθώς ασυνείδητοι ψευτοφιλόζωοι και διάφορα ψώνια που θέλουν να επιδείξουν την «σπάνια ράτσα τους» έχουν μεταβάλλει τον σκοτεινό δρομίσκο σε αποχωρητήριο, ενώ ο δήμος μόνο αραιά και πού απομακρύνει τις ακαθαρσίες των συμμάχων του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι ακαθαρσίες, το καλοκαίρι ιδιαίτερα, αποτελούν εστία μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους ιδιαίτερα σε τόπους που συχνάζουν και παίζουν παιδιά!.... Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δίπλα ακριβώς βρίσκονται τα σχολεία αλλά και το γυμναστήριο της Μυρακτής. Να σημειωθεί επίσης ότι κατά την είσοδο στον εν λόγω πεζόδρομο θα δεί κανείς όγκους χωμάτων ανακατεμένα με κόπρανα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων πρόκειται για κατάσταση που υπάρχει εκεί μήνες!...

Οδός Κοπράνων Νο2
Τα πεζοδρόμια επί της οδού Λητούς, δίπλα στο Πάρκο έχει μετατραπεί από την Δημοτική Αρχή σε οδό Κοπράνων Νο2 . 
Οδός Κοπράνων Νο 3
Το ίδιο και τα πεζοδρόμια επι της οδού Γ. Γεννηματά. Η μόνη διαφορά είναι ότι στην Γεννηματά η υπηρεσία καθαριότητας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, έχει σπρώξει τα κόπρανα στα χωματάκια των δέντρων για να τα κρύψει, ενώ στην οδό Λητούς, είναι πιο γενναία και τα επιδεικνύει επί των πεζοδρομίων. Οι περισσότεροι δρόμοι γύρω από το πάρκο, και ιδιαίτερα η Γ. Γεννηματά, είναι γεμάτοι σκουπίδια, σπασμένα πεζοδρόμια και χώματα.

Οι αναγνώστες πρέπει να ξέρουν ότι παρά τις παλαιότερες διαμαρτυρίες μας, ο δήμαρχος έχει οριστικά αποσύρει τις απαγορευτικές για τα σκυλιά πινακίδες από τα δημοτικά πάρκα και τους κήπους του Βύρωνα, σε μια χειρονομία προσεταιρισμού των φιλόζωων προφανώς για την ψήφο τους. Ας σημειωθεί βέβαια ότι οι πραγματικοί φιλόζωοι, οι οποίοι αγαπάνε τα σκυλιά και σέβονται συνάμα τους ανθρώπους και το περιβάλλον, διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν την συμπεριφορά των «συναδέλφων τους» κατηγορώντας τους για έλλειψη πολιτισμού και αγωγής καθώς γνωρίζουν ότι τα διάσπαρτα, σε όλη την πόλη, κόπρανα σκυλιών, προκαλούν την γενικευμένη αγανάκτηση της τοπικής κοινωνίας. 

Ερωτημα: Γιατί δεν παραιτείται ο κ. Αντιδήμαρχος καθαριότητας;

Χώρος «Παιδικων Χαρών » : Ο χώρος των παιδικών σταθμών ευτυχώς είναι σχετικά καθαρός και γενικά φροντισμένος αλλά τα πλακόστρωτα είναι άπλυτα με χώματα και σποραδικά σκουπίδια. 

ΓΙΑΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ;
Είσοδος στο πάρκο από την συμβολή Αρτέμιδος και Γ. Γεννηματά : Βρωμιά και αθλιότητα, χαρτιά χώματα , πέτρες, σωρευμένο «αρχαίο σκουπίδι» και αυτοκίνητα ασυνείδητων που έχουν ανέβει πάνω στα πεζοδρόμια μπροστά στην είσοδο του πάρκου αλλά και την πλήρη απουσία της δημοτικής αστυνομίας, ένα φαινόμενο φυσικά συνηθισμένο!... Και εδώ προκύπτει αδυσώπητο το ερώτημα για ποιο λόγο ο βυρωνιώτικος λαό πληρώνει τον αξιότιμο αντιδήμαρχο δημοτικής Αστυνομίας 1700 ευρώ καθαρά τον μήνα;……. 

ΟΙ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ» ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Είσοδος από την οδό Αρτέμιδος και Δήλου: Πλήρες κατεστραμμένο οδόστρωμα στην Αρτέμιδος σχεδόν σε όλο το μήκος του δρόμου μέχρι το τέρμα της. Στρώσανε δεκάδες δρόμους που είχανε ξαναστρώσει πριν από 2 και 3 χρόνια ( πληρώνουν οι πολίτες τα κορόϊδα ) και δρόμους, που είναι κατεστραμμένοι εδώ και χρόνια, τις αφήσανε στο χάλι τους, μετά βέβαια από…..επιστημονική και βασανιστική μελέτη των προϊσταμένων της τεχνικής υπηρεσίας του κ. Χαρδαλιά!...Στην είσοδο από την οδό Αρτέμιδος χώματα, πέτρες και μπόλικα σκουπίδια ολοκληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα, ενώ πολλοί από μας βλέπουμε τον κ. Δήμαρχο, σε πληρωμένες διαφημίσεις στον τοπικό τύπο, να χαμογελάει στα παιδιά!!.... 

Όλο το πράσινο του πάρκου βρίσκεται αλλού σε μερική και αλλού σε ολική εγκατάλειψη μαζί με σκουπίδια, ακαθαρσίες, αποξηραμένους θάμνους, και πράσινο γενικά αφρόντιστο και άσχημο. Όλος ο χώρος του πάρκου κατά μήκος της οδού Αρτέμιδος είναι πνιγμένος στο σκουπίδι. Η ανυπαρξία έργου της αντιδημαρχίας και της υπηρεσίας πράσινου βάζουν παντού την σφραγίδα τους, ενώ ο κ. Δήμαρχος βαστάει το «μυστρί» και τάζει στους βυρωνιώτες τα «μεγάλα έργα» μήπως και ανακοπεί ο κατήφορος της δημοτικότητάς του!......

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ «Ο ΖΟΡΡΟ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ;
Στις δύο «πρασιές» που βρίσκονται στους τοίχους αριστερά και δεξιά από την καφετέρια διακρίνει κανείς μια απίστευτη ποσότητα από μαύρους σωλήνες ποτίσματος ( πάνω από 1400 μέτρα και στις δύο πλευρές) ανακατεμένους με θλιβερούς και άσχημους θάμνους ενώ τα διάσπαρτα σκουπίδια φιλοτεχνούν αυτό το καθεστώς της θλίψης και της κατάρρευσης του ωραίου. Οι ίδιοι τοίχοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να φιλοξενούν τα θαυμάσια αναρριχώμενα της ελληνικής φύσης, είναι γυμνοί! Γενικά τα αναρριχώμενα σε όλη την περίφραξη του πάρκου αντί να πολλαπλασιάζονται και να πυκνώνουν, υποχωρούν και φτωχαίνουν. Το ίδιο παρατηρεί κανείς σε όλα τα πάρκα που είχαν την ατυχία να τύχουν της φροντίδας αυτής της τόσο ευαίσθητης παράταξης της Ν.Δ!...

Υπάρχει μια απορία: Ποιος είναι ο Ζορρό του «μαύρο σωλήνα» ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΤΗΚΕ σε χιλιάδες μέτρα, τα οποία βλέπουμε τώρα πεταμένα και κρυμμένα από δώ και από κεί και πότε ο Ζορρό θα εξηγήσει στους πολίτες την αναγκαιότητα αυτής της σπατάλης ;

Κιβώτια υποσταθμών: Χώματα, πέτρες, χαλίκια, ρυπαρότητα.

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ
Η χρόνια βαμβακίαση απειλεί να αφανίσει εντελώς τα υψηλόκορμα πεύκα του πάρκου. SOS. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση για να σώσουμε τα πεύκα που πεθαίνουν. Το κιτρίνισμα των πεύκων εξαπλώνεται ενώ βαμβακίασης είναι σε γνώση της δημοτικής αρχής αλλά η ασθένεια της αδιαφορίας αποδεικνύεται ότι είναι πιο δραστική και αυτή που θα τα εξολοθρεύσει! 

Γύρω και έξω από το πάρκο καθώς και στα διπλανά σχολεία 1ο και 2ο Λύκειο δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών ώστε να διευκολύνεται η προσπέλαση των παιδιών στα σχολεία ούτε πινακίδες ορίου ταχύτητας των τροχοφόρων. Δεν υπάρχουν επίσης πινακίδες που δείχνουν ότι η περιοχή έχει σχολεία!


Δημήτρης Σουλιώτης
e-mail: egmont1937@gmail.com


- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ κ. Δ. ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Ολοφάνερη η χρεωκοπία της πολιτικής του κ. Χαρδαλιά
ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ : « ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΡΥΠΑΡΟΤΗΤΑ – ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Ρωτάμε την Δημοτική Αρχή : Πόσες χιλιάδες μέτρα σωλήνες ποτίσματος αγοράσατε και πέστε μας πόσο κόστισε; 
Οργή για το ανύπαρκτο έργο του αντιδημάρχου για το πράσινο, του οποίου ο μισθός ανέρχεται σε 1.700 ευρώ καθαρά τον μήνα; 
Πέμπτη 2 Σεπτ. ώρα 11.30.- Παρά το ότι πληθαίνουν τα «μυστριά» των νέων θεμελιώσεων και οι εργολάβοι των «μεγάλων δημοτικών έργων», αμετακίνητη φαίνεται να παραμένει η αποξένωση της δημοτικής αρχής της Ν.Δ στο Βύρωνα με επικεφαλής τον κ. Ν. Χαρδαλιά , απέναντι στα μεγάλα λαϊκά και κοινωνικά προβλήματα του βυρωνιώτικου λαού. 

Αν και η παρούσα δημοτική αρχή βαρύνεται με την απόλυτη ενσωμάτωσή της στην νεοφιλελεύθερη και καταστρεπτική για τον εργαζόμενο λαό πολιτική της Ν.Δ και του δικομματισμού, ωστόσο ακόμα και στο επίπεδο της απλής διαχείρισης προβλημάτων που έχουν να κάνουν με ζωτικούς κοινωνικούς τομείς , την διαχείριση των δημοτικών υπηρεσιών ή το περιβάλλον και την καθαριότητα, εμφανίζει μια εικόνα βαθιάς και ολοφάνερης αποτυχίας, η οποία όλο και πιο συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα, αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας , δημαγωγίας, αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων και συμπεριφορών. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με την έλλειψη οικονομικών πόρων και απουσίας πραγματικού έργου έχουν οδηγήσει την δημοτική παράταξη της Ν.Δ σε αποξένωση από τις ανάγκες της βυρωνιώτικης κοοινωνίας. 

Συνήθως, εν όψει εκλογών, οι σχεδιασμοί των δυνάμεων του δικομματισμού στην Τ.Α αποσκοπούσαν πάντα στην εξαπάτηση της κοινής γνώμης με υποσχέσεις ή εξαγγελίες «μεγάλων έργων» ή πρόχειρης βελτίωσης των «δημοτικών υπηρεσιών», ώστε να ξεχνιέται, από τον εύπιστο λαό, ο αντιδραστικός χαρακτήρας της πολιτικής τους και το χάλι της τετραετίας! Στον Βύρωνα λ.χ η Δημοτική Αρχή, παρά τίς αυστηρές οδηγίες που έχει δώσει στα στελέχη της από την Άνοικξη, για ένταση των ελέγχων, για έργο στην καθαριότητα της πόλης και την καλλίτερη εμφάνιση των χώρων πράσινου και των παιδικών χαρών, δεν φαίνεται να επιτυγχάνει το επιθυμητό «λουστράρισμα» καθώς η διάλυση υποδομών πολλών υπηρεσιών, η έλλειψη κυρίως εργατοτεχνικού προσωπικού ( στις υπαλληλικές θέσεις υπάρχει πλεόνασμα ) και η διάλυση στην ουσία της υπηρεσίας πρασίνου, δεν επιτρέπουν στον Δήμο να ανταποκριθεί, έστω και προσωρινά, στις ανάγκες μιας τακτικής βιτρίνας και του επιφανειακού λούστρου ώστε να χειραγωγηθεί καλλίτερα η ψήφος των πολιτών. 

Ένα τυπικό δείγμα της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί σε όλους τους χώρους πρασίνου είναι και αυτός του Πάρκου της Αγ. Τριάδας. Για το πάρκο αυτό και στο παρελθόν είχαν γίνει δυσμενή σχόλια για την κατάσταση ντροπής την οποία παρουσίαζε, την οποία δυστυχώς εξακολουθεί να εμφανίζει και σήμερα . Το πάρκο το οποίο λανσάρεται ως «πρότυπο κέντρο αναψυχής» διαθέτει αρκετές «Παιδικές Χαρές» φιλοξενώντας κάθε μέρα εκατοντάδες παιδιά και γονείς και ως τέτοιο θα έπρεπε να έχει μια άλλη εμφάνιση πολιτισμού και καθαριότητας. Παρακάτω παραθέτω μια περιγραφή της κατάστασης. 

1. Κάτω είσοδος πάρκου από Μεσολογγίου: Σκαλοπάτια εισόδου, αθλιότητα, ρυπαρότητα, λάσπες ,χώματα, σκουπίδια. Τα σκαλοπάτια δεν πρέπει να έχουν πλυθεί ποτέ! Κηπάριο αριστερά της εισόδου: Απίστευτη ρυπαρότητα, σκουπίδια. κόπρανα σκύλων, σκορπισμένα ψωμιά για τάϊσμα πουλιών κλπ. Πράσινο σε πλήρη εγκατάλειψη. Είναι προφανές ότι δεν έχει «πέσει σκούπα» στο χώρο για πολλούς μήνες, ούτε φυσικά έχει πατήσει το πόδι του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πράσινου για έλεγχο. Αν δεν έχει γνώση της κατάστασης τότε γιατί τον πληρώνουμε; Θυμίζω ότι ο μισθός των αντιδημάρχων ανέρχεται στα 1700 ευρώ καθαρά τον μήνα, ενώ η ιδιότητα του αντιδημάρχου δεν περιορίζεται από την αρχή της αποκλειστικής απασχόλησης!
2. Πάνω είσοδος από Μεσολογγίου ( έναντι αριθμ 71 ): Η αποθέωση της εγκατάλειψης και της ρυπαρότητας. Δεν έχει πατήσει δημοτική υπηρεσία στο χώρο πιθανώς επί χρόνια ή αν έχει πατήσει, πήγε, είδε και απήλθε! Πρόκειται για αληθινό αχούρι: Τεράστιες σακούλες νάϋλον, τενεκέδια, χαρτιά, λεκέδες από λάδια, πλαστικά μπουκάλια και κάθε άλλο είδος σκουπιδιού. Χώρος εγκαταλειμμένης «παιδικής χαράς» και εγκαταλειμμένο πρώην «κέντρο ενημέρωσης νεολαίας». Το κέντρο δεν λειτούργησε ποτέ από το 2001 που φτιάχτηκε, επί δημαρχίας Ρογκάκου: Έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο αθλιότητας και ντροπής: Σκουπίδια ποικίλης ύλης σκορπισμένα παντού, διαλυμένο χαλίκι, σπασμένα μπουκάλια κλπ. Η εγκατάλειψη του πράσινου και εδώ είναι πλήρης.
3. Γενικά σε όλόκληρο το πάρκο: Είναι η εγκατάλειψη και η απουσία φροντίδας τόσο στο πράσινο όσο και στην καθαριότητα. Διάσπαρτα σκουπίδια είναι παντού. Στο πάνω μέρος του Πάρκου, που «ακουμπάει» με το κέντρο Υγείας, είδαμε ανθρώπινες ακαθαρσίες, μουχλιασμένα ψωμιά και άλλα θλιβερά φαινόμενα ρυπαρότητας και εγκατάλειψης , τα οποία πιστοποιούν ότι δεν υπάρχει δημοτική αρχή! Δίπλα στο ηλεκτρικό υποσταθμό είδαμε επίσης πεταμένα ή μάλλον κρυμμένα εκατοντάδες μέτρα μαύρου σωλήνα ποτίσματος, μαζί με μπετόνια, πέτρες, κάδους μικρούς με σκουπίδια και ακαθαρσίες. Αν και δεν έχω γνώσεις δασολόγου ή δεντροκομίας, είναι αλήθεια ότι πρώτη φορά βλέπω δίκτυο σωλήνων να ποτίζουν πεύκα! Δεν έχω ακούσει ούτε έχω δεί αλλού να ποτίζουν πεύκα! 

Είναι προφανές ότι η αγορά από τον Δήμο τόσο χιλιάδων μέτρων σωλήνων ποτίσματος και η καταχρηστική χρησιμοποίησή τους δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του πράσινου αλλά σε ανάγκες ξένες προς τα συμφέροντα των πολιτών και του Δήμου. Σημειώνω ότι στο πάρκο της Ανάληψης υπάρχουν δύο στενές λωρίδες κηπαρίων αριστερά και δεξία από το καφέ του πάρκου, μήκους 70-80Χ 3 μ. οι οποίες καλύπτονται από 800 περίπου μέτρα σωλήνα η κάθε μία δηλ. 1600 μέτρα για το πότισμα μερικών θάμνων! 

Είσοδος από Γήπεδο Μπάσκετ. Με εξαίρεση τα κηπάρια που βρίσκονται δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ λίγο πριν από το καφέ της δημοτικής επιχείρησης, τα οποία είναι φροντισμένα και καθαρά, προφανώς για εμπορικούς και μόνο λόγους, όλος ο υπόλοιπος χώρος παρουσιάζει την γνωστή εξοργιστική κατάσταση. Δεξιά της εισόδου: Σκουπίδια, πέτρες, διάφορα αντικείμενα. Χώρος ανάμεσα στην εκκλησία και το καφέ: Διάφορα πεταμένα χοντρά αντικείμενα, σκουπίδια, μικρός πεταμένος κορμός δέντρου, τραπέζια και καφάσια συνθέτουν τον γνωστό σκηνικό της ασκήμιας. Τα αναρριχώμενα έχουν ξεραθεί από την άοκνη φροντίδα των προκαθήμενων της Δημοτικής Αρχής! Στο χώρο θα μπορούσαν να καλλιεργούνται λουλούδια ή να έχουν φυτευτεί άλλα δέντρα ή φυτά! 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ : Σκουπίδια, χαρτιά μπουκάλια, φτερά, αθλιότητα που φέρνει την σφραγίδα δημοτικής αδιαφορίας και της πολύχρονης εγκατάλειψης. Όλο το πλακόστρωτο της παιδ. χαράς καλύπτεται από το σκορπισμένο παντού χαλίκι. Γύρω από το περιστρεφόμενο παιχνίδι και τις κούνιες το έδαφος έχει φαγωθεί, τα χαλίκια έχουν σκορπιστεί και με την πρώτη βροχή οι γούβες, που έχουν σχηματισθεί. πλημμυρίζουν. Σε όλα τα παρτέρια αντί να καλλιεργούν το πράσινο, τα λουλούδια ή μικρά δέντρα, η πολιτική του παρασιτισμού «φυτεύει» παντού ανάμεσα στους βρώμικους θάμνους σ κ ο υ π ί δ ι α κάθε είδους όπως μπουκάλια μπύρας, τενεκεδάκια από κόκα κόλα, πλαστικές σακούλες, χαρτιά, γόπες, τενεκέδες και κάθε άλλη αθλιότητα. Τα παρτέρια δεν έχουν καθαριστεί επί χρόνια! 

Ιδού το αληθινό πρόσωπο της υψηλής ευαισθησίας αυτών που ενώ θα έπρεπε να κρύβονται βγάζουν φωτογραφίες και μας λένε πώς αγαπάνε τα παιδιά με πληρωμένες διαφημίσεις τύπου! 

Είσοδος από Κωσταντιλιέρη: Σκουπίδι απίστευτο ρυπαρότητα και αθλιότητα. Ανάξιοι και με απίστευτο θράσος προσβάλλουν τα παιδιά μας και τους κόπους μας. Οι μικρές εστίες του ψευτιπράσινου στην αναφερόμενη είσοδο πλέουν μέσα στην βρωμιά. 

Τα συμπεράσματα δικά σας αλλά και καμιά αυταπάτη ότι η τριτοκοσμική αυτή κατάσταση μπορεί να αλλάξει αν δεν υπάρξει κινητοποίηση του λαού αν δεν ανατραπούν οι αντιλαϊκές πολιτικές του δικομματισμού.

Δημήτρης Σουλιώτης
e-mail : egmont1937@gmail.com
6977 – 74.74.31


8/9/10
- ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Δημοσιεύουμε τη σχετική επιστολή του συμπολίτη μας Δ. Σουλιώτη.
SOS
H ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η BAMBAΚΙΑΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑ ΠΕΥΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Εκτός από το θέατρο των προεκλογικών ψευτοθεμελιώσεων της Δημοτικής Παράταξης της Ν.Δ στον Βύρωνα, με επικεφαλής τον κ. Χαρδαλιά, στον Δήμο μας έχουμε την εμφάνιση και άλλων θαυμαστών «ξεθεμελιώσεων» με την μόνη διαφορά ότι σε αυτές δεν στέλνονται προσκλήσεις και δεν γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις !..... 

Στο πάρκο της Ανάληψης ένας σημαντικός αριθμός υψηλόκορμων πεύκων παρουσιάζει ήδη τα συμπτώματα κιτρινίσματος και κατάρρευσης, εξ αιτίας της ασθένειας της βαμβακίασης, ενώ ολόκληρο το πευκοδάσος απειλείται με εξαφάνιση καθώς η ασθένεια φαίνεται ότι εξαπλώνεται ραγδαία και έχει φτάσει σε τέτοιο στάδιο που ενδεχόμενα σήμερα να κάνει δύσκολη αν όχι αδύνατη την σωτηρία του. 

Θα ήταν καλό οι κάτοικοι του Βύρωνα να επισκεφτούν το πάρκο της Ανάληψης και να δούναι με τα ίδια τους τα μάτια το κατάντημα και την εγκατάλειψη, ενώ είναι επίσης εξαιρετικά επείγον να στείλουν μηνύματα και διαμαρτυρίες στην Δημοτική Αρχή για την σωτηρία του πολύτιμου αυτού πευκοδάσους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή μολονότι έχει εδώ και αρκετά χρόνια ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ ότι ένας μεγάλος αριθμός πεύκων σε όλα τα αστικά πάρκα του Δήμου έχουν προσβληθεί από την βαμβακίαση και απειλούνται με καταστροφή, ωστόσο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την καταστολή της ασθένειας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν περίπου δύο χρόνια είχα σημειώσει την εμφάνιση της βαμβακίασης και είχα καλέσει και τότε την δημοτική αρχή να επέμβει, αλλά όπως θα έχετε παρατηρήσει…. όπου δεν υπάρχει εργολάβος δεν υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον, ούτε γίνεται έργο! Υπενθυμίζω επίσης ότι απειλητικές διαστάσεις έχει πάρει η βαμβακίαση και στα πεύκα του νεκροταφείου! 

Οι κάτοικοι του Βύρωνα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι η πολιτική της δημοτικής αρχής έχει διαλύσει την υπηρεσία πράσινου, γιαυτό και όλοι οι κήποι και οι χώροι πράσινου παρουσιάζουν εικόνα ντροπής και σκουπιδότοπου ενώ η βαμβακίαση δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί αν οι κάτοικοι δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. 

Δ. Σουλιώτης


11/8/10
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή κατοίκου. Υπενθυμίζουμε τη σχετική μας ανακοίνωση για τις εξαγγελίες των μέτρων Χαρδαλιά.

ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΗΤΣΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ 32
Τ.Κ. 162 32
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7627470

Βύρωνας, 14-6-2010

ΠΡΟΣ:
κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΚΟΙΝ. 1) κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Σας στέλνω αυτή την επιστολή ως διαμαρτυρία για τα μέτρα που εξαγγείλατε σχετικά με την κοινωνική στήριξη των πολιτών, όπως τιτλοφορείται το δημοσίευμα σε τοπική δημοτική εφημερίδα.
Συγκεκριμένα ο σύζυγός μου απευθύνθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν για την έκδοση εισιτηρίων με έκπτωση 50% για το Φεστιβάλ του Θεάτρου Βράχων σαν δικαιούχος της παροχής, ως τρίτεκνος. Με έκπληξη όμως διαπιστώσαμε ότι τα μέτρα δεν αφορούν την οικογένειά μας, γιατί δεν είμαστε δημότες του Δήμου σας. Παρόλα αυτά η υπάλληλος επιφυλάχθηκε να ρωτήσει εκ νέου κάποιον υπεύθυνο ή ανώτερο και να μας απαντήσει τηλ/κώς. Στην τηλεφωνική επικοινωνία εδόθη η ίδια απάντηση. 
Είμαστε κάτοικοι στον Δήμο Βύρωνα από το 1988 σε ιδιόκτητο διαμέρισμα. Όλα αυτά τα χρόνια επιβαρυνόμαστε με δημοτικά τέλη, πρόσθετα, προσαυξήσεις κ.λ.π., προσδοκώντας τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων του Δήμου μέσω των έργων, που αποφασίζει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρώ να γίνεται κάτι ουσιαστικό, μόνο κατά την προεκλογική περίοδο – όπως αυτή τη χρονική στιγμή – κάτι κινείται.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είμαστε υπόχρεοι για κάθε τέλος που επιβάλλει ο Δήμος αλλά δεν δικαιούμαστε παροχών, αν αυτές υπάρχουν;
Έχουμε μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα;
Σε τι συνίσταται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε δημότες και πολίτες;
Ποιες οι διαφορές συγκεκριμένα μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών ανθρώπων;
Αφού, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν εκπτώσεις στα δικαιώματα απαιτούμε εκπτώσεις και στις υποχρεώσεις!
Οι δημότες του Δήμου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους πολίτες έχουν όμως ένα παραπάνω πλεονέκτημα: Να είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι σας !
Οι παροχές απευθύνονται στους πολίτες του Βύρωνα ή σ’ αυτούς που προσδοκάτε να σας ψηφίσουν τον Νοέμβρη;
Αν αυτό ισχύει να ξέρετε ότι οι μη δημότες του δήμου Βύρωνα, που κατοικούν στο Δήμο, είναι ενσωματωμένοι με τους δημότες, έχουν κοινωνικές επαφές και θα γίνουν γνωστές οι προθέσεις σας.
Αυτές είναι κ. Δήμαρχε οι τολμηρές (ψηφοθηρικές θα τις χαρακτήριζα) αποφάσεις και πρωτοβουλίες και πολιτικές ανακούφισης, που δηλώνετε στην ανακοίνωσή σας στην εφημερίδα «Έγκυρη Είδηση»;
Και δεν ξέρω τελικά αν οι αποδέκτες των μέτρων σας είναι ελάχιστοι λόγω των εξαιρέσεων!
Και σημειωτέον ότι η παροχή αφορά μόνο 2 παραστάσεις για κάθε δικαιούχο (σύμφωνα με την ανακοίνωση στο site του Δήμου Βύρωνα) !
Για να μην αναφερθώ στις προσκλήσεις και στα εισιτήρια με έκπτωση 50% για όλες τις παραστάσεις, που διαθέτει τόσα χρόνια το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου σας χωρίς να εξετάζει κοινωνικά κριτήρια. 
Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η μείωση των δημοτικών τελών αφορά μόνο τις πολύτεκνες οικογένειες των δημοτών.
Ευελπιστώ ότι η επιστολή μου θα γίνει αφορμή να επανεξετάσετε τα μέτρα ώστε να γίνουν πιο δίκαια και να εξυπηρετούν πραγματικά κοινωνικούς σκοπούς. 

Με τιμή

Μητσάκη Παρασκευή


- ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ και ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Προς:
Τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Ν. Χαρδαλιά
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα
Τον κ. Παναγιώτη Κόνσουλα
Τον κ. Παναγιώτη Πάλμο 
Τον κ. Κώστα Σταθόπουλο
Τον κ. Σταύρο Τζιορτζιώτη

Αξ. Κύριοι

Σας κοινοποιούμε το παρόν υπόμνημα – καταγγελία και περιμένουμε να ενεργήσετε μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο για την προώθηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων που σας παραθέτουμε. 

Γνωρίζουμε ότι μερικά από τα αιτήματα που σας περιγράφουμε δεν μπορούν να λυθούν άμεσα, ότι απαιτείται η χάραξη προγραμμάτων και η επιστράτευση πόρων. Είναι όμως και άλλα ζητήματα που καθορίζονται, κατά βάση, από τον υποκειμενικό παράγοντα δηλ. από το αληθινό ενδιαφέρον και τις δράσεις, πριν από όλα της δημοτικής αρχής αλλά και των άλλων δυνάμεων που συγκροτούν μια από τις συλλογικές εκφράσεις της τοπικής κοινωνίας . 

Τέτοια ζητήματα είναι λ.χ η καλή συντήρηση των ασφαλτοστρώσεων η αστυνόμευση και η απελευθέρωση των δρόμων και των πεζοδρομίων από κάθε τι που επιδεινώνει την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, η διπλή παράνομη στάθμευση, η βελτίωση των συγκοινωνιών, το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του Βύρωνα, οι πινακίδες για τα όρια ταχύτητας και την κυκλοφορία οχημάτων, η καλή συντήρηση των σχολείων, οι διαγραμμίσεις πεζών και ιδιαίτερα οι διαγραμμίσεις γύρω και έξω από τα σχολεία, οι πεζοδρομήσεις κοντά σε χώρους σχολείων ή άλλες περιοχές κ.ά

Επισύρουμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο θέμα της ασφαλούς πεζής κυκλοφορίας των παιδιών.

Με τιμή
Δημήτρης Σουλιώτης
Ελλησπόντου 12, ΤΚ 162 32
6977 – 747431, 210 7628209 

Προς
Τον Δήμαρχο Βύρωνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΕ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Κύριε Δήμαρχε, με αισθήματα άλλοτε βαθιάς απογοήτευσης και άλλοτε θυμού ή αποδοκιμασίας, αντικρίζουμε, για πολλά χρόνια τώρα αυτό το οικτρό θέαμα που στην μεγάλη τους πλειοψηφία παρουσιάζουν οι κατεστραμμένοι δρόμοι στο Βύρωνα. Όσοι από εμάς έχουμε ταξιδέψει στις χώρες της Ευρώπης δηλώνουμε, ότι δεν έχουμε αντικρίσει αστικούς δρόμους σε τέτοια άθλια κατάσταση. Μαθαίνουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ένας αστικός δρόμος διαρκεί γύρω στα 25 χρόνια ενώ εδώ στην Ελλάδα, σε πολλές των περιπτώσεων , διαρκεί από 2 έως και 5 χρόνια, για όσους δρόμους ,τουλάχιστον, δέχονται κάποιο μέσο κυκλοφοριακό φόρτο. 

Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε στον Βύρωνα να ασφαλτοστρώνονται διάφοροι δρόμοι και μετά από λίγα χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από μερικούς μήνες, αρκετοί από αυτούς, εμφανίζουν σημάδια έντονων και εκτεταμένων καταστροφών! Βλέπουμε δρόμους να παρουσιάζουν γούβες, εμφανείς και αδικαιολόγητες φθορές και μεγάλα «βυθίσματα», με ραγισματιές βαθιές και μεγάλες. Άλλοτε πάλι βλέπουμε άκτιστες και κατεστραμμένες τις σιδερένιες καταπακτές των φρεατίων (αυτά που βρίσκονται στην μέση των δρόμων), με αποτέλεσμα τόσο τα αυτοκίνητα όσο και οι άνθρωποι μέσα σε αυτά, να δέχονται ισχυρές φθορές και καταπονήσεις κλπ. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί επίσης η πρόχειρη και κακότεχνη κάλυψη δρόμων μετά από διεξαγωγή έργων ΔΕΗ , εταιρίες αερίου, ΟΤΕ κλπ. Οι κακοτεχνίες αυτές δεν θα υπήρχαν αν η Δημοτική Αρχή υποχρέωνε τους εργολάβους να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να εφαρμόζουν τους κανόνες. 

Είναι αξιοπαρατήρητο ότι σε δρόμους που συνιστούν κυκλοφοριακούς άξονες, απουσιάζουν, εκτός εξαιρέσεων, οι διαβάσεις πεζών και οι πινακίδες για το ελάχιστο όριο ταχύτητας των οχημάτων! Είναι εξοργιστικό να απουσιάζουν τέτοιες διαγραμμίσεις διαβάσεων ακόμα και σε δρόμους που οδηγούν σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Η προστασία των παιδιών δεν έπρεπε να είναι μια από τις προτεραιότητες του Δήμου; 

Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα οφείλονται στην αποξένωση της δημοτικής αρχής από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οι καταστροφές δρόμων που εμφανίζονται τόσο μεγάλες και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατασκευή τους, μας βάζουν σε διάφορες σκέψεις, για τον ρόλο και τις ειδικές ευθύνες της δημοτικής αρχής. Εκτιμάμε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν αποτελούν εξαιρέσεις ή συμπτώσεις, αλλά έχουν να κάνουν με την συστηματική παραβίαση των όρων καλής κατασκευής των δρόμων από τους εργολάβους, την μη τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών στα υλικά που χρησιμοποιούνται και τον ρόλο των δημοτικών οργάνων επίβλεψης και παραλαβής των έργων οδοποιίας, τα οποία θα αποφύγουμε εδώ να σχολιάσουμε αφού την ευθύνη για το έργο τους έχει τελικά η Δημοτική Αρχή. 

Σήμερα βλέπουμε να ασφαλτοστρώνεται ξανά μεγάλος αριθμός δρόμων στην πόλη μας και μάθαμε ότι γι’ αυτό θα πληρώσουμε κάτι λιγότερο από 3 εκ. ευρώ! Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αρκετοί από τους δρόμους αυτούς που στρώνονται τώρα, έχουν ασφαλτοστρωθεί πρόσφατα δηλ. πριν από 2 έως 4 ή και παλαιότερα χρόνια!.... Επιβεβαιώνεται δηλ. ότι πετάχτηκαν κυριολεκτικά εκατομμύρια ευρώ σε άχρηστα έργα οδοποιίας για να πλουτίζουν προφανώς εργολάβοι και άλλοι, την ώρα που έχει κηρυχτεί στην πατρίδα μας η πιο απάνθρωπη λιτότητα και χιλιάδες άνθρωποι έχουν πέσει στην έσχατη φτώχεια. Μαζί με όλα αυτά είδαμε ξανά στους δρόμους που φτιάχνονται τώρα Ιούλιο 2010, ότι το φρεζάρισμα δεν ξεπερνούσε σέ πολλές περιπτώσεις το 1,5 – 2 εκατοστά και ότι τα έργα οδοποιίας του 2010 ακολουθούν μάλλον τις «παλιές συνταγές», όπου πολύ φοβόμαστε ότι θα βρεθούμε ξανά μπροστά στο αποκαρδιωτικό και σκανδαλώδες φαινόμενο να πλουτίζουν κυκλώματα από τεχνικά έργα που είναι για «πέταμα», κακότεχνα και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις ανάγκες της πόλης . 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ»
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ

Κύριε Δήμαρχε, όπως είναι η πόλη σήμερα δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε με άνεση και ασφάλεια. Η πραγματοποίηση ενός απλού περιπάτου και η εκτέλεση της πιο μικρής πεζής διαδρομής, για την τέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα κεντρικά τμήματα της πόλης του Βύρωνα, συνιστά σήμερα μια «πράξη γενναιότητας και υψηλού θάρρους»!.... Ο πεζός είναι σήμερα αντιμέτωπος με μια χωρίς προηγούμενο «κυκλοφοριακή και πολεοδομική τρομοκρατία». 

Η πόλη τείνει να μεταβληθεί σε διώκτη των πολιτών, του περίπατου, της αμέριμνης ματιάς, της όμορφης σκέψης, της καθαριότητας και του πολιτισμού και πάνω από όλα της δυνατότητας της ήσυχης και ασφαλούς πεζοπορίας. Η πόλη στα πιο κεντρικά της σημεία είναι μια ανοιχτή, θορυβώδης και τροχοφόρα απειλή, εχθρός των γονέων με μικρά παιδιά ή των μανάδων με τα καροτσάκια των μωρών τους, των ανάπηρων, των ηλικιωμένων ανθρώπων, των πατεράδων μας και των μανάδων μας. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια έντρομες μητέρες, οι οποίες αφού δεν έχουν πεζοδρόμια να βαδίσουν, να τρέχουν να κρύψουν τα μικρά τους στις εσοχές των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Αυτή η πόλη εξαφάνισε τον περίπατο του παππού με τον εγγονό και καταδιώκει τον διαβάτη. Με ένα λόγο, μακροχρόνια, διαμορφώθηκαν τέτοιες βάρβαρες πολεοδομικές και άλλες συνθήκες που εμποδίζουν τους ανθρώπους να βαδίσουν ελεύθερα και ασφαλείς. 

Σε μια 10ετία ο πληθυσμός του Βύρωνα αυξήθηκε από 65 σε 130 χιλ. και όπου εξαιτίας της Αττικής οδού, που υμνήθηκε, η κυκλοφορία καθώς και τα μποτιλιαρίσματα αυξήθηκαν υπέρμετρα και εξελίσσονται σε περιβαλλοντική απειλή. Είναι μια πόλη χωρίς κεντρικούς και περιφερειακούς πεζόδρομους, χωρίς αρκετούς ελεύθερους χώρους ησυχίας και αναψυχής, χωρίς προσπελάσιμα πεζοδρόμια, χωρίς μελετημένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν δεν σταματήσει αυτή η καταστροφική πολιτική, ο Βύρωνας σε μερικά χρόνια θα είναι ( αν δεν είναι κιόλας ) μια δεύτερη Κυψέλη, Παγκράτι, ή Αγ. Παντελεήμονας. 

Ξοδέψαμε τεράστια ποσά για ένα υπέργειο δημοτικό πάρκινγκ, ενώ την ίδια ώρα οργιάζουν τα διπλοπαρκαρίσματα στην Κύπρου, στην Κολοκοτρώνη και αλλού. Δηλαδή πεταμένα λεφτά! Δεν θα λογοδοτήσει κανένας γι’ αυτό το κατάντημα, για τα εκατομμύρια ευρώ, που αντί λ.χ. να πάνε στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς και στα Κέντρα Υγείας πεταχτήκανε στα διπλά παρκαρίσματα; Η γνώμη μας είναι ότι κανένα νόημα δεν έχουν οι χώροι στάθμευσης χωρίς συνολικό σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στα κεντρικά σημεία της πόλης και χωρίς μια πολιτική ισχυρής αποκέντρωσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. 

Πολλές γωνιακές προσβάσεις και ράμπες, για την μετάβαση από έναν δρόμο στον άλλο, εμποδίζονται συνήθως από τα παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα ή άλλα εμπόδια. Ξοδέψαμε εκατομμύρια για ράμπες ώστε τελικά η αδιαφορία της δημοτικής αρχής και η απουσία δημόσιου ελέγχου να τις καταστήσει άχρηστες; 

Κεντρικές συγκοινωνιακές αρτηρίες με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τις δύο πλευρές, χωρίς διαβάσεις πεζών παρουσιάζουν δυσκολίες ασφαλούς προσπέλασης και εμποδίζουν την διεξαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων. Μια χιλιομετρική απόσταση γύρω στα 5,5 χιλ. Βύρωνα - Ακαδημία τα λεωφορεία ή τα τρόλλεϋ χρειάζονται, σε ώρες αιχμής, 45΄ λεπτά για να την διανύσουν! 

Πεζοδρόμια ακατάλληλα και στενά, που έχουν καταλειφθεί από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα, κολόνες της ΔΕΗ, αυθαίρετες επεκτάσεις περιπτέρων, παράνομες υπερυψωμένες ράμπες κατοικιών, πινακίδες και πολλές φορές εμπορεύματα ή τραπεζοκαθίσματα, δεν επιτρέπουν την προσπέλασή και εξαναγκάζουν του πολίτες να βαδίζουν στα οδοστρώματα! Σας θυμίζουμε ότι το 95% των τροχαίων ατυχημάτων γίνεται μέσα στις πόλεις!....Απέναντι στο τριτοκοσμικό αυτό καθεστώς, η η Δημοτική αρχή η τοπική Αστυνομία αλλά και η Δημοτική Αστυνομία δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά και την αποστολή τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους:

Διαμαρτυρόμαστε για την σπατάλη εκατομμυρίων σε έργα οδοποιίας αμφίβολης ποιότητας και το ξανάστρωμα των ίδιων δρόμων μέσα σε λίγα χρόνια! Αυτό είναι μια αντιλαϊκή πρόκληση που δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά για τον Δήμο και την διαχείριση του δημόσιου χρήματος. 

Διαμαρτυρόμαστε για την απουσία αστυνομικών αποτελεσματικών ελέγχων της παράνομης στάθμευσης και της κατάληψης πεζοδρομίων, την αδιαφορία της δημοτικής αρχής όσο και της δημοτικής αστυνομίας απέναντι στη μαζική καταστρατήγηση των στοιχειωδών δικαιωμάτων και της κυκλοφοριακής ασφάλειας των πολιτών, των παιδιών και της νεολαίας. 

Καταδικάζουμε το σημερινό απαράδεκτο καθεστώς που χαρακτηρίζει τους δρόμους του Βύρωνα. Νοιώθουμε ότι μας αδικεί και προσβάλλει τα δικαιώματά μας. 

Ζητάμε :

Να σταματήσει το καθεστώς της εργολαβικής ασυδοσίας στα έργα οδοποιίας στο Δήμο. Όχι άλλα πεταμένα λεφτά σε κακότεχνα και αμφίβολης ποιότητας έργα οδοποιίας. Λεφτά για το παιδί, την νεολαία και τον λαό και όχι για τους εργολάβους και τα κυκλώματα. Όχι άλλες λακκούβες και κακοτεχνίες, όχι άλλους κατεστραμμένους και άθλιους δρόμους στον Βύρωνα, θέλουμε δρόμους πολιτισμού, σωστούς, γερούς, ασφαλείς και διαρκείας. 

Την άμεση εξασφάλιση ελεύθερης, συνεχούς και ασφαλούς διέλευσης των πεζών στα πεζοδρόμια. Έργα διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων. Αλλαγή των συντελεστών δόμησης των κατοικιών, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία της πόλης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας σύγχρονων πεζοδρομίων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πεζής κυκλοφορίας. Αστυνόμευση και απελευθέρωση όλων των πεζοδρομίων από αυτοκίνητα, εμπορεύματα, αυθαίρετες επεκτάσεις περίπτερα, μη αναγκαίες πινακίδες κλπ. Υπογραμμίζουμε ιδιαίτερα την ανάγκη καταπολέμησης της παράνομης υπερυψωμένης ιδιωτικής ράμπας πάνω στα πεζοδρόμια για την είσοδο των ΙΧ αυτοκινήτων. Οι κατασκευές αυτές δεν είναι μόνο παράνομες αλλά και επικίνδυνες και απαιτείται το άμεσο ξήλωμά τους για να μη θρηνήσουμε θύματα. 

Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών σε όλους τους άξονες κυκλοφορίας της πόλης και ιδιαίτερα στους δρόμους που συνδέονται με την προσέλευση των παιδιών στα σχολεία, τους αθλητικούς και άλλους χώρους όπου υπάρχει μαζική συνάθροιση παιδιών και νεολαίας. 

Σε όλους τους δρόμους που συνδέονται με σχολεία και άλλους χώρους, να τοποθετηθούν οι ανάλογες ειδικές πινακίδες. Σε όλους τους βασικούς άξονες κυκλοφορίας της πόλης να τοποθετηθούν πινακίδες περιορισμού ορίων ταχύτητας και προτεραιότητας πεζών, όπου αυτή ισχύει. 

Αστυνόμευση της παράνομης στάθμευσης. Άμεσα μέτρα για να τερματισθεί το καθεστώς της επικίνδυνης διπλής στάθμευσης ΙΧ. Να απαγορευτεί η στάθμευση σε όλους τις βασικές οδικές αρτηρίες που ασκείται η δημόσια συγκοινωνία όπως είναι η Χρυσοστόμου Σμύρνης, Κύπρου και Κολοκοτρώνη κλπ. 

Ενίσχυση και βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών ώστε να μειωθεί η χρήση του ΙΧ. Αγώνας για να έρθει το ΜΕΤΡΟ στο Βύρωνα και στον Δήμο Υμηττού. Η συνολική διευθέτηση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης, της απελευθέρωσης των δημόσιων συγκοινωνιών από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, της ενίσχυσης της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης και πάνω από όλα του περιορισμού και αποθάρρυνσης της περιττής κυκλοφορίας οχημάτων, απαιτεί την εφαρμογή από τον Δήμο συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με την ταυτόχρονη εξασφάλιση ειδικών θέσεων ελεύθερης στάθμευσης για τους κατοίκους. 

Αγώνας και διάθεση πόρων για απαλλοτριώσεις και ελεύθερους χώρους, νέες πλατείες και πάρκα, ένα πρόγραμμα περιφερειακών και κεντρικών πεζοδρομήσεων που θα διευκολύνει την κίνηση των πεζών και την μετακίνηση με το ποδήλατο σε όλο τον Βύρωνα. Ειδικότερα σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα πρέπει να προωθηθεί ένα πρόγραμμα μελετών για την δημιουργία εκτεταμένων πεζοδρομήσεων, όπου αυτό το επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας της πόλης.

Τέλος ζητάμε από τον Δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους και όλες τις δημοτικές παρατάξεις να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά σε δημόσια συζήτηση που θα θέλαμε να οργανωθεί για το σκοπό αυτό στα τέλη Σεπτεμβρίου σε μια από τις πλατείες της πόλης.
Οι κάτοικοι Βύρωνα 
Αβετζόγλου Ευάγγελος, εργαζόμενος
Αλποχωρίνης Κώστας, εργαζόμενος
Αρσένης Κώστας, λογιστής
Βογιατζής Νίκος, εργαζόμενος 
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, επαγγελματίας
Δελαγραμμάτικας Θοδωρής, αρχιτέκτων μηχανικός
Δημητρίου Αθανάσιος
Διαμαντάρας Ιωάννης
Ζγούντζος Γεώργιος
Καλογεροπούλου Ελένη, οικιακά 
Κανελλόπουλος Κωσταντίνος , επαγγελματίας
Καρακασίδου Φωτεινή, ταχυδρομικός υπάλληλος 
Κίκιρη Αγγελική, οικονομολόγος
Κίκιρη Μαρία Ιωάννα, δικηγόρος
Κοκόλιας Απόστολος, δικηγόρος, πρ. δημοτικός σύμβουλος 
Κουσελή Μαρία, οικιακά 
Kωστοπαναγιώτης Βασίλης, έμπορος
Κωστούλας Αθανάσιος, δημόσιος υπάλληλος 
Λαλιοτίτης Νικόλαος, εργαζόμενος 
Λυμπερόπουλος Γιώργος , συνταξιούχος
Μεθυμάκης Γιάννης υπάλληλος
Μεθυμάκη Αντωνία, Οικοκυρά
Μεθυμάκη Βασιλική, υπάλληλος
Νικολόπουλος Α. , εργαζόμενος
Ντινιόζου- Καπρή Μαρία, συνταξιούχος
Ντινιόζου Λίτσα. συνταξιούχος
Μοσχόπουλος Μιχάλης
Μπαντούνας Ηλίας, υπάλληλος
Πάνου Άννα, εργαζόμενη
Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Φαρμακοποιός 
Πιτταρά Γεωργία, φαρμακοποιός
Πολυκανδριώτης Πέτρος, πολιτικός μηχανικός 
Σάρολας Δημήτριος, πρ. Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα, μαθηματικός 
Σάρολα Ευτυχία, καθηγήτρια 
Σιώτα Θεοδώρα, εργαζόμενη
Σουλιώτης Δημήτριος, πρ. νομ.και δημ. Σύμβουλος 
Σπύρου Σπύρος, υπάλληλος
Σταθογιάννης Νίκος, συνταξιούχος
Στρουμπουλάκης Σταύρος, έμπορος
Τριανταφύλλου Χριστίνα, οικοκυρά
Τσάκος Κωσταντίνος, φοιτητής
Τσαφαρά Αναστασία, καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας
Τσιάκαλος Κοσμάς, λογιστής – φοροτεχνικός
Τσιόγκα Αγγελική, εκπαιδευτικός
Τσουλούχα Ελένη, οικοκυρά
Τσολάκη Σμαρώ, Φαρμακοϋπάλληλος 
Φούζα Χρυσάνθη.οικοκυρά 
Φούντας Κωσταντίνος, υπάλληλος 
Φώσκολου Λία, εκπαιδευτικός 
Χαλεπάς Δημ., ελευθ. Επαγγελματίας
Χόρβαρτ Μπέλλα, Μάγειρας
Χούτας Δημοσθένης, ιδ. Υπάλληλος


6/8/10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοίνωση
Κινητοποίηση πολιτών ενάντια στην «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία. 
Διάβημα επιτροπής στο ΙΚΑ Βύρωνα

Το αίτημα «Της καταπολέμησης της «μαύρης» και ανασφάλιστης εργασίας σε όλες τις μορφές της» στη περιοχή του Βύρωνα, διατύπωσε η προσωρινή «επιτροπή για τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων» στον αναπληρωτή διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος του ΙΚΑ, τον οποίο επισκέφτηκε σήμερα Δευτέρα , 26 Ιουνίου. 

Η επιτροπή τόνισε με έμφαση ότι η μάστιγα της ανασφάλιστης εργασίας υπονομεύει την οικονομική ανθεκτικότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις για το χτύπημα των συντάξεων και την υποβάθμιση όλων των σχετικών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. « Θα θέλαμε να επισημάνουμε, συνέχισε η επιτροπή, ότι η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία αποτελεί στην ουσία μια πράξη κλοπής και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι μέρος του μισθού και του μεροκάματου των εργατοϋπαλλήλων και ότι η στέρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων έχει βαριές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες τόσο στους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους». Μπροστά σε αυτή την κατάσταση δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια πρόσθεσε η επιτροπή και «θα απευθυνθούμε σε όλους τους εργαζόμενους για ένα μεγάλο κίνημα για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Η Επιτροπή ζητώντας από το ΙΚΑ Βύρωνα να εντείνει τούς σχετικούς ελέγχους υπογράμμισε ότι το παράνομο καθεστώς της «μαύρης» εργασίας, εξαιτίας της κρίσης και του αντιλαϊκού μνημονίου κυβέρνησης, Ε.Ε και ΔΝΤ, διευρύνεται και παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις στις επιχειρήσεις που λειτουργούν τις βραδινές ώρες, στους αλλοδαπούς, τις τεχνικές εταιρίες, τις οικοδομές κλπ. ενώ συμπτώματα μαύρης εργασίας σημειώνονται και σε λειτουργίες και όργανα του δημοσίου όπως λ.χ σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Βύρωνα.

Η διεύθυνση του ΙΚΑ Βύρωνα δέχτηκε ότι υπάρχει πράγματι το πρόβλημα της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ομολόγησε ότι δε ασκείται κανένας έλεγχος παρά μόνο μετά από καταγγελίες (!)… απέδωσε αυτό το φαινόμενο στην έλλειψη προσωπικού, είπε ότι αντί των 6 -7 υπαλλήλων που ασκούσαν πριν από μερικά χρόνια το ελεγκτικό έργο σήμερα υπάρχουν μόνο 2 -3 υπάλληλοι και τόνισε με έμφαση ότι ακόμα και ο έλεγχος των οικοδομών θα σταματήσει άμεσα αφού η αρμόδια ελεγκτής πρόκειται να πάει στα σεμινάρια. Για τους βραδινούς ελέγχους, όπου υπάρχει ειδικό ελεγκτικό σώμα, είπε ότι υπολειτουργεί και ότι από τούς πέντε κεντρικούς "τομείς" ελέγχου υπολειτουργούν μόνο τρείς!...

Η προσωρινή επιτροπή στις αρχές του Σεπτέμβρη θα προχωρήσει σε ανοιχτή σύσκεψη καλώντας εργατικά σωματεία, οργανώσεις, εργαζόμενους , άνεργους και τον πνευματικό κόσμο της πόλης, να πάρουν μέρος, να πλαισιώσουν και να συνδράμουν την επιτροπή για την υπεράσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 


Η προσωρινή «Επιτροπή για τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα»

Κατοπώδης Γρηγόρης, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης 
Κουφάκης Γιώργος, λογιστής άνεργος
Μπαρτζώκα Λίτσα, δασκάλα
Παναγιωτόπουλος Χρήστος μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ
Σουλιώτης Δημήτριος, πρ. Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος
Τσολάκη Σμάρω, ιδ. υπάλληλος

- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Καταγγελία

Προς:
Το Δασαρχείο Πεντέλης
Το ΥΠΕΚΑ
Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
Την Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΡΙΧΝΕΙ ΒΟΥΝΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΜΠΑΖΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Β΄ΖΩΝΗ ΥΜΗΤΤΟΥ!

Για να μη πληρώσει μερικά μεροκάματα και μερικά δρομολόγια, ο εργολάβος που έχει αναλάβει και εκτελεί τώρα τα έργα οδοποιίας στον Δήμο Βύρωνα, με την «ανιδιοτελή» συγκατάθεση του Δημάρχου κυρίου Χαρδαλιά, ρίχνει βουνά από άχρηστα και μολυσμένα ασφαλτικά υλικά και μπάζα στην Β΄ ζώνη Υμηττού. 

Ο χώρος που ρίχνονται τα μπάζα βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το κλειστό δημοτικό στάδιο του μπάσκετ, δεξιά του δρόμου που οδηγεί στο «θέατρο των βράχων», τα «Αστρα» και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Τα ασφαλτικά υλικά που προέρχονται από τα φρεζαρίσματα των οδών και την απομάκρυνση των παλιών αντιολισθητικών πλακών είναι κατά βάση μολυσμένα και επικίνδυνα για την δημόσια υγεία καθώς είναι αναμεμειγμένα από ίνες ελαστικών, ίνες από παλιά φρένα που κατασκευάζονταν παλαιότερα από αμίαντο και από άλλα ενδεχόμενα επικίνδυνα υλικά και ουσίες που πέφτουνε στους δρόμους από διάφορες αιτίες. Πέρα από το γεγονός ότι η ρήψη μπαζών στην Β’ ζ’ωνη Υμηττού είναι παράνομη, το στοιχειώδες αίσθημα ευθύνης υπαγορεύει τα υλικά αυτά να μην εκτίθενται σε ανοιχτούς χώρους που γειτνιάζουν με σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αθλούνται ή παίζουν τα παιδιά και νεολαία. Η εξαχρείωση όμως της πολιτικής εξουσίας και η εργολαβική απληστία όσο και ανευθυνότητα δεν μας επιτρέπουν να καλλιεργούμε τέτοιες ευγενείς προσδοκίες.

Άμεση απειλή για τα παιδιά
Πρίν από μερικές ημέρες ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο να δώσει εντολή στον εργολάβο να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και τα μπάζα και να σταματήσει την παραπέρα ρίψη αυτών των επικίνδυνων υλικών στην περιοχή που σας ανέφερα. Με διαβεβαίωσε ότι ο εργολάβος θα τα πάρει!... Αντί γι’ αυτό προχθές διαπίστωσα ότι τα επικίνδυνα και άχρηστα ασφαλτικά υλικά, Δήμαρχος και εργολάβος τα στρώσανε πάνω σε εκτάσεις με χώμα που βρίσκονται δίπλα από το «θέατρο των βράχων», πάνω από τα δημοτικά γήπεδα για να τα ξεφορτωθούνε όπως όπως για να αποφύγουν το κόστος ! Εξαχρείωση και πρόκληση! Και πάνω από όλα μια άμεση απειλή για τα παιδιά (και όχι μόνο) που αθλούνται στις εκεί εγκαταστάσεις. 

Καταγγέλλω την παρανομία και την ανεύθυνη συμπεριφορά. «Για μια χούφτα δολάρια» απειλείται η δημόσια υγεία και καταπατείται ο Υμηττός. 

Σας ζητώ να εφαρμόσετε το νόμο κατά, παντός υπευθύνου. Φτάνει πια η ασυδοσία και η ατιμωρησία.

Δημήτρης Σουλιώτης
Πρ. Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος
Ελλησπόντου 12,
ΤΚ 162 32, ΒΥΡΩΝΑΣ 
210 -7628209, 6977 - 747431

13/7/10
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ , 10- 6 -2010

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με ανάμεικτα συναισθήματα και πολλά ερωτηματικά πληροφορηθήκαμε στις 9 Ιουνίου, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ότι το σχολείο μας επιλέχθηκε ανάμεσα στα 800
‘νέα ολοήμερα’ από όλη την Ελλάδα προκειμένου να λειτουργήσει από το Σεπτέμβρη με το <ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα> . Πρόκειται για μια σοβαρή αλλαγή που έχει να κάνει με τα παιδιά μας και παρόλα αυτά επιβάλλεται αιφνιδιαστικά χωρίς να ρωτηθούν οι γονείς και οι διδάσκοντες.
Με ποιές διαδικασίες και ποιά κριτήρια επιλέχθηκε το Σχολείο μας;
Μήπως διότι πληρεί τις προϋποθέσεις από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής;
- Επαρκούν οι σαράντα ετών φθαρμένες και διαβρωμένες τουαλέτες που αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά μας; 
- Επαρκεί το γυμναστήριο με τα επικίνδυνα τζάμια και τον ακατάλληλο τάπητα;
- Επαρκεί ο επικίνδυνος προαύλιος χώρος στον οποίο έχουμε συχνά σοβαρούς τραυματισμούς λόγω ποιότητας δαπέδου και διαμόρφωσής του;
Το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως μας παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει νέα γνωστικά αντικείμενα όπως: 
1) Νέες τεχνολογίες για όλες τις τάξεις. 
Αυτό θα γίνει στην υπάρχουσα αίθουσα με τους 4 απαρχαιωμένους υπολογιστές (χωρίς γραμμή internet ) για 380 μαθητές;
2) Θεατρική αγωγή για όλες τις τάξεις.
Σε ποιό χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων και σε ποιά θεατρική σκηνή;
3) Χοροί για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄.
Θα γίνουν στο υπάρχον γυμναστήριο;
4) Αγγλικά για τις Α΄ και Β΄τάξεις και αύξηση ωρών διδασκαλίας για τις 
υπόλοιπες.
Γνωρίζουμε ότι στις μικρές ηλικίες μπορεί να διδαχθεί ξένη γλώσσα , μόνο με χρήση οπτικοακουστικών μέσων και σε μικρές ομάδες. Υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις;
Πέρα όμως από τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή , οι μαθητές των μικρών τάξεων καλούνται να διδαχθούν 11 διδακτικά αντικείμενα ( με αύξηση κατά 10 ώρες την εβδομάδα ) και των μεγαλύτερων τάξεων 15 αντικείμενα (αύξηση 5 ώρες την εβδομάδα). Άραγε υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη για την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου;
Μήπως η εντατική προσθήκη ωρών και γνωστικών αντικειμένων, κάνει τα παιδιά μας ανίκανα να ελέγξουν διανοητικά τις πολλές πληροφορίες και δεξιότητες που αποκτούν; Μήπως θα ακούνε όλο και περισσότερα και θα καταλαβαίνουν όλο και λιγότερα; 
Μήπως θα λένε αρκετά , αλλά θα συνειδητοποιούν ελάχιστα;

Τα παιδιά μας θα μένουν στο σχολείο υποχρεωτικά από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και προαιρετικά 7 π.μ. έως 5 μ.μ. Προβλέπεται όμως μέσα στα επόμενα τρία χρόνια να επεκταθεί η υποχρεωτική εφαρμογή του μέχρι τις 4 .15 μ.μ. για όλους τους μαθητές.
Είναι γνωστό ότι τα μικρά παιδιά Α΄ και Β΄ τάξης δεν μπορούν να αποδώσουν μετά τις 12 το μεσημέρι. Αλλά και στις μεγαλύτερες τάξεις αυξάνεται η αταξία και η παραβατικότητα λόγω κούρασης. Κουρασμένοι και παραφορτωμένοι οι μαθητές περιμένουν τη λύτρωση από το κουδούνι. Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι την έβδομη ώρα τα παιδιά απλά <μαθαίνουν> να υπομένουν την αγγαρεία χωρίς να γίνονται κοινωνικότερα ή σοφότερα . 
Στο μέχρι σήμερα ολοήμερο ένας από τους στόχους ήταν τα παιδιά να πηγαίνουν διαβασμένα στο σπίτι. Στο νέο ολοήμερο , τις ώρες παραμονής τους δεν προβλέπεται καμία ώρα μελέτης , παρά μόνο διδασκαλία καινούργιων γνωστικών αντικειμένων .
Άρα το σύνθημα του Υπουργείου «η τσάντα θα μένει στο σχολείο» πέφτει στο κενό.

Θεωρούμε ότι όπως σχεδιάστηκε και προτείνεται η εφαρμογή του <ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος> θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ισχυρίζεται ότι στοχεύει και γι΄αυτό είμαστε ενάντιοι στην εφαρμογή του. 

- Ζητάμε την κατάργηση του προγράμματος .
- Είμαστε αντίθετοι στην εντατικοποίηση , την υπερφόρτωση και στο εξαντλητικό ωράριο που καλούνται να ακολουθήσουν τα μικρά παιδιά .
- Θέλουμε ένα άλλο σχολείο , ελκυστικό και μοντέρνο, που θα μορφώνει καλύτερα, θα δημιουργεί χαρούμενους ανθρώπους με αξίες, που θα καταλαβαίνουν τον κόσμο και θα κρίνουν όσα γίνονται γύρω τους . 
- Θέλουμε ένα σχολείο που θα κάνει τα παιδιά μας να αγαπάνε τη μόρφωση. 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κουλούρης Σπύρος Οικονόμου Άννα


- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ

Γράμμα στον κ.Δήμαρχο Νίκο Χαρδαλιά 

«Αγαπητέ κ .Δήμαρχε,
Είμαι μια πολίτης του Δήμου Βύρωνα που τυγχάνει να είμαι και γονιός καθώς και μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δ.Σ. Βύρωνα. Πιστέψτε με ότι ποτέ ως τώρα δεν έχω ασχοληθεί με κόμματα ούτε πρόσκειμαι φανατικά σε κάποια από τις αντίπαλες για εσάς παρατάξεις. Αυτό το αναφέρω για να καταλάβετε πως δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να σας βλάψω κομματικά και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου την οποία εσείς διανύετε.
Γράφω όμως αυτή την επιστολή γιατί πραγματικά νιώθω εξαπατημένη. Σας άκουσα η ίδια να υπόσχεστε τον περασμένο Ιανουάριο(πράγματι πολύ πειστικά για εμάς τους αδαείς και με μεγάλη μαεστρία) πως θα φροντίσετε να αλλαχθούν τα κουφώματα του παλιού κτιρίου του σχολείου μας και πως θα διαμορφώσετε τον αύλειο χώρο του. Μάλιστα, επειδή οι εργασίες είναι αρκετές , θεωρήσαμε ότι εντός των καλοκαιρινών μηνών θα ξεκινούσατε κάποιες από αυτές.
Ο Ιούλιος φτάνει σχεδόν στη μέση του και κανείς μας ως τώρα δεν έχει δει εργάτες στο σχολείο για να ξεκινήσει επιτέλους η αναμόρφωση και συντήρηση του άθλιου πλέον κτιρίου και του επικίνδυνου για τους μικρούς μαθητές αύλειου χώρου του. Υποτίθεται ότι την 1η Σεπτέμβρη πρέπει το “καινούργιο” σχολείο να παραδοθεί γιατί θα ξεκινήσουν τα μαθήματα και δεν θα μπορούν για εύλογους λόγους να γίνουν τότε όλες αυτές οι εργασίες.
Με έκπληξη βέβαια όλοι εμείς οι Βυρωνιώτες είδαμε να στήνετε σε πολύ λίγο χρόνο ένα τεράστιο , ωραιότατο εκλογικό σας κέντρο, υπερπολυτελές και μοντέρνο με θεόρατες ταπετσαρίες από εκλογικούς σας πανηγυρισμούς σε κεντρικό σημείο της πόλης μας.
Αναρωτιέμαι γιατί αυτό σας ήταν τόσο εύκολο, ενώ το να επισκευάσετε όπως έχετε υποχρέωση και όπως υποσχεθήκατε το σχολείο των παιδιών μας είναι ακατόρθωτο.
Λυπάμαι γιατί πίστεψα στα λόγια σας όταν επισκεφθήκατε το σχολείο μας και δεσμευτήκατε μπροστά σε τόσους γονείς για αυτό.
Δεν φαντάζομαι με αυτή σας τη στάση στον αγιασμό του Σεπτέμβρη να ζητήσετε με την παρουσία σας και την ψήφο μας ;
Περιμένω με περιέργεια την αντίδρασή σας σε αυτή μου την επιστολή.
Ευχαριστώ
Αγγελική Τσιόγκα
Γονέας δύο παιδιών και απλός πολίτης του Βύρωνα»


16/3/10
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Με επιστολή τους οι 2 Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων επανέρχονται στο αίτημα που έχει υποβληθεί εδώ και καιρό από όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων του Συγκροτήματος Ταταούλων και ζητούν την απαγόρευση της διέλευσης και στάθμευσης οχημάτων στο δρόμο ανάμεσα στα σχολικά κτήρια του συγκροτήματος.


19/2/10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητέ φίλε - φίλη,

Απευθυνόμαστε σε σένα, στον κάθε εργαζόμενο, όχι μόνο της περιοχής, του λεκανοπέδιου αλλά και γενικότερα, σε μια προσπάθεια να σε ενημερώσουμε πως :
Στην περιοχή του Βύρωνα , στις παρυφές του Υμηττού και δίπλα από το στρατόπεδο Σακέτα δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια η εταιρεία παραγωγής Μπετόν ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.
Σ' αυτή την εταιρεία δούλεψαν για χρόνια σειρά συναδέλφων όπως: οδηγοί, χειριστές, στο πρόγραμμα, στο λογιστήριο κ.λ.π. , μ' αποτέλεσμα τη γιγάντωση των κερδών της εταιρείας.
Σήμερα ήρθε η στιγμή που η ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε. , αξιοποιώντας την κρίση, αφήνει 39 εργαζόμενους - οικογενειάρχες , όλοι κάτοικοι Βύρωνα , απλήρωτους για πάνω από πέντε (5) μήνες, σύν το δώρο Χριστουγέννων.
Η εταιρεία επικαλείται προσχηματικά την πώλησή της στην πολυεθνική εταιρεία ΑΓΕΤ - LAFARGE , προκειμένου να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της απέναντι σ' όλους εμάς τους απλήρωτους. Αυτά, για να μη θιχτούν τα κέρδη της.
Μας εκβιάζουν, μας τρομοκρατούν, για να σκύψουμε το κεφάλι και απλήρωτους μας σπρώχνουν για να διαλέξουμε :

Δουλειά χωρίς δικαιώματα ή απολυμένοι και άνεργοι.

Καταγγέλλουμε στον Αθηναϊκό λαό την όλη τακτική της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Γι' αυτό ακριβώς ενημερώνουμε πως προχωρήσαμε εδώ και τρεις (3) βδομάδες σε κατάληψη των γραφείων της εταιρείας.

Διεκδικούμε: 

. Την καταβολή των δεδουλευμένων μας
. Δουλειά με δικαιώματα

Δηλώνουμε πως :

Τα όποια σενάρια σε βάρος των εργαζομένων δεν θα περάσουν .
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΕΡΓΑΝΗ Α.Ε.

- ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βύρωνας 18/2/2010
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς:
Το σύλλογο Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη»
Τη Ζ’ ΕΛΜΕ
Το παράρτημα συνδικάτου Οικοδόμων
Το σωματείο συνταξιούχων
Δημοτικές Παρατάξεις

Το Δ.Σ. του σωματείου μας σας καλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 22/2/2010 ώρα 6 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου (Δημαρχείο Βύρωνα) για να συζητήσουμε τα σκληρά, ταξικά, αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, Ε. Ένωσης, κεφαλαίου που φέρνουν βαθιές αντιδραστικές ανατροπές όχι μόνο στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα αλλά επιδρούν δραματικά σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Επιδιώκουν να φορτώσουν την οικονομική κρίση του καπιταλισμού στους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα την αξιοποιούν για να κερδίσουν ακόμη περισσότερο το κεφάλαιο, οι τραπεζίτες και οι εργοδότες.
Ιδιαίτερα με το πρόγραμμα σταθερότητας εάν εφαρμοστεί θα έχουμε για πρώτη φορά ονομαστική μείωση στο εισόδημα των εργαζομένων, απαγόρευση των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και παραπέρα ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ανατροπές στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα με στόχο την κατάργηση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με αύξηση των ορίων ηλικίας και μείωση της μηνιαίας σύνταξης, ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και έπεται συνέχεια εάν το εργατικό κίνημα δεν μπορέσει να μπει εμπόδιο σε αυτή τη λαίλαπα. 

Σκοπός της συνάντησης είναι να οργανώσουμε από κοινού πρωτοβουλίες ενημέρωσης, αντίστασης και δράσης στην πόλη μας ώστε να ενισχυθεί ένα κοινό μέτωπο που να συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις δυνάμεις που θέλουν να αντισταθούν σε αυτή την πολιτική, αντιλαϊκή καταιγίδα. Για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής από τη σκοπιά της υπεράσπισης των σύγχρονων αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Το πλαίσιο κοινής δράσης που καταθέτουμε με διάθεση σύνθεσης και κοινής δράσης , σεβόμενοι την αυτοτέλεια και τις επιμέρους θέσεις κάθε φορέα μπορεί να συμπεριλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν κυβερνήσεις, κεφάλαιο, τραπεζίτες.
Όχι στο πρόγραμμα σταθερότητας που φέρνει πλήρη ανατροπή των κοινωνικών δικαιωμάτων, μείωση μισθών, κατεδάφιση του ασφαλιστικού συστήματος, ιδιωτικοποιήσεις , ανατροπή εργασιακών σχέσεων. Φτώχεια-Ανεργία για το λαό. Κέρδη και ασυδοσία για τους τραπεζίτες, το κεφάλαιο, την εργοδοσία.
Δημόσια, κοινωνική, ασφάλιση για όλους. Όχι στην ιδιωτική – επαγγελματική ασφάλιση. Όχι στον αποχαρακτηρισμό των Β .Α. Επαγγελμάτων.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (Σιούφα ,Ρέππα, Πετραλιά). Μείωση και όχι αύξηση των ορίων ηλικίας και μείωση των ωρών εργασίας για να δημιουργηθούν νέες θέσεις μόνιμης σταθερής εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αύξηση και όχι μείωση της σύνταξης. 
Να περιοριστούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας, η κρατική σπατάλη, οι πολεμικές δαπάνες, και να αυξηθούν οι κοινωνικές δαπάνες, οι μισθοί, οι συντάξεις , το επίδομα ανεργίας για να ζούμε με αξιοπρέπεια. 1400 κατώτερο ευρώ κατώτερο μισθό.
Μόνιμη σταθερή εργασία για όλους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κατάργηση των νόμων που στηρίζουν και προωθούν την εξελικτική, ενοικιαζόμενη και ανασφάλιστη εργασία. Απαγόρευση των απολύσεων. Μείωση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη. Όχι στη συναίνεση και την υποταγή. Ενωτικοί ταξικοί αγώνες διάρκειας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής. 

Το Δ.Σ.

12/1/10
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

7/1/10
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔ. ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προωθεί ο Δήμος Υμηττού προκαλούν προβλήματα εντείνοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων μπροστά από τις εισόδους των σχολείων της οδού Σεβδικίου (2 δημοτικά και ενός ΕΠΑΛ).
Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές από το Βύρωνα. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής έχουν κινητοποιηθεί και ζητούν ανάκληση των ρυθμίσεων. Έχουν συγκεντρωθεί 155 υπογραφές από κατοίκους του Υμηττού και 53 από τους κατοίκους του Βύρωνα. Οι υπογραφές από τους κατοίκους του Βύρωνα έχουν κοινοποιηθεί και στο Δήμο Βύρωνα, που τον καλούν να πάρει θέση, και σε μας και τις δημοσιεύουμε. Η αλλαγή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, προϋποθέτει και τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βύρωνα.26/12/09
- ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ ΤΟ 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009
Στέκι Νεολαίας Βύρωνα
Κύπρου & Βαϊνδηρίου
(Πλατεία Ταπητουργείου, Βύρωνας)
Ώρα έναρξης: 20:00

Η Τέχνη εν Κινήσει (Τ.Ε.Κ.) είναι μια μουσική - καλλιτεχνική συλλογικότητα που αποτελείται κυρίως από μουσικούς της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Θέλουμε, μέσω της συλλογικής δράσης, να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και τις σχέσεις τέχνης - κοινωνίας, μακριά από τις λογικές της αγοράς.

Μετά από το 1ο Φεστιβάλ του Γενάρη στο Δημαρχείο Καισαριανής και ένα πάρτι στο χώρο του Στεκιού Νεολαίας για πρώτη φορά μετά από χρόνια, συνεχίζουμε, λοιπόν, τη δράση μας με το 2ο Φεστιβάλ εν Κινήσει, και πάλι στο Στέκι Νεολαίας Βύρωνα (Πλ. Ταπητουργείου), έναν ιστορικό χώρο για τις πρώτες συναυλίες ανεξάρτητων μουσικών συγκροτημάτων της περιοχής, ο οποίος επαναδραστηριοποιείται καλλιτεχνικά, χάρη και στην πρωτοβουλία της Τ.Ε.Κ. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην τοπική δημιουργία και καλλιτεχνική σύμπραξη ώστε να συνεχίσει και να γίνει μαζικότερη και ποιοτικότερη με κάθε μας δράση. Ελάτε μαζί μας!

www.techni-en-kinisei.blogspot.com
www.myspace.com/technienkinisei
www.techni-en-kinisei@hotmail.com


1η μέρα

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου:
THE MIGHTY SHAKERS
MAGIC DE SPELL
GRAIN
KILLING GRANNIES

2η μέρα 

Τρίτη 29 Ιανουαρίου:
TRANSISTOR
COMMON I
LADY VANISHES
ΑΓΡΙΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Mighty Shakers

Οι Mighty Shakers σχηματίστηκαν το 1998. Με βασικές επιρροές από το punk, το rock’n’roll των 70’s και όχι μόνο, κατάφεραν να γίνουν γρήγορα γνωστοί στην εγχώρια σκηνή χάρη στις γεμάτες ενέργεια και δυναμισμό ζωντανές τους εμφανίσεις. Το 2008, μετά από 3 χρόνια απουσίας και έχοντας ήδη ένα cd single, επιστρέφουν, και μέχρι σήμερα έχουν δώσει πολλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ παράλληλα ετοιμάζουν το καινούριο τους cd.

http://www.myspace.com/mightyshakers
themightyshakers@gmail.com

Magic de Spell

Μια από τις μακροβιότερες μπάντες της αθηναϊκής σκηνής, οι Magic de Spell έχουν στο ενεργητικό τους δώδεκα δισκογραφικές δουλειές, συμμετοχές σε πολλές συλλογές και εκατοντάδες εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Μεταξύ άλλων, μελοποίησαν ποίηση των Κ. Καρυωτάκη (Gala), Κ. Γώγου (Εμένα οι Φίλοι μου), Π. Φιλίππου (Reality), συνεργάστηκαν με τον J.J. Burnell (Stranglers) και διασκεύασαν καλλιτέχνες όπως Γ. Ζαμπέτα (Ο Mαθητής), Δ. Σαββόπουλο (Βιετνάμ Γιε Γιε), και Π. Τζαβέλλα (Κυρ Παντελής). Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφόρησαν την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με τίτλο “OK Πατέρα”.

www.myspace.com/magicdespell
officialmagicdespell@hotmail.com

Grain

Οι Grain σχηματίστηκαν το 2005 στην Αθήνα. Κινούνται στο χώρο του post punk /new wave, χωρίς όμως η μουσική τους να ακολουθεί προκαθορισμένες φόρμες. Έχουν κάνει συναυλίες κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, σε χώρους αυτοοργάνωσης, αλλά και σε άλλους συναυλιακούς χώρους. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo και παράλληλα δουλεύουνε για την ολοκλήρωση του πρώτου τους δίσκου.

www.myspace.com/grainmusicgr

Killing Grannies

Οι "Killing Granies" είναι μία σουρεαλιστική ενσάρκωση του "Θέλω να κάνω τον χαβαλέ μου!!!"... μετ’ εμποδίων. Η μουσική, παλιά, σαν το χαμένο στο κελάρι κρασί, αποφασίσε να βγάλει το άρωμα της μέσα από μια φυσαλίδα με κρότο και να φέρει ή γέλωτα ή πικρία μέσω των ανεπεξέργαστών της στίχων. Με ρυθμούς Funk, Punk, Hard Rock, Grunge, Garage και πάει λέγοντας .... όπως όλα τα πιοτά (κυρίως μετά από ανακάτεμα), οι KG επιδιώκουν να σας ζαλίσουν.

www.myspace.com/killinggranies

Transistor

Οι Transistor είναι ένα εναλλακτικό αγγλόφωνο pop-rock σχήμα.. Έχει στο ενεργητικό του πολλές συναυλίες, συνθέσεις για το θέατρο και ένα δυνατό ντεμπούτο album (“Things you miss when you blink”), παραγωγής Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, στο οποίο υπάρχει μία συνεργασία με τον Craig Walker (πρώην τραγουδιστή των Archive). To καινούριο κομμάτι των Transistor “Divine”, που ακούγεται σε γνωστή διαφήμιση, θα εμπεριέχεται στην επανέκδοση του album τους που θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβρη. Παράλληλα με τις live εμφανίσεις τους, ετοιμάζουν και τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους.

www.myspace.com/transistorgreece

Common I

Oι Common I δημιουργήθηκαν έναν χρόνο πριν. Έχοντας εμπειρία ετών στον underground χώρο, τα μέλη της μπάντας προσπάθησαν να δώσουν ένα διαφορετικό στίγμα στον ήχο τους διατηρώντας παρ' όλα αυτά τη δομή και την αμεσότητα του rock ήχου. Το κουαρτέτο από την Αθήνα μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, oνόματι "The Locust Season".

www.myspace.com/commoni

Lady Vanishes

Οι "Lady Vanishes" είναι μία νεοσύστατη μπάντα-μετεξέλιξη ενός προ πενταετίας μουσικού σχήματος, με έδρα την Αθήνα. Στα πρώιμα στάδια της μουσικής τους πορείας, έχουν να επιδείξουν τρεις συμμετοχές σε τελικούς μουσικών διαγωνισμών (mad4bands, Νάκας contest, Athens Battle of the Bands), καθώς και εμφανίσεις σε όλα σχεδόν τα μουσικά stages της πόλης. Το μουσικό τους ύφος, συντιθέμενο από τις μουσικές προτιμήσεις του κάθε μέλους ξεχωριστά, χαρακτηρίζεται από τα stoner/grunge κιθαριστικά τους riffs, με μία δόση punk φιλοσοφίας και pop μελωδιών.

www.myspace.com/ladyvanishesband
ladyvanishesband@gmail.com

Άγριες Φράουλες

2 πρώην μέλη των fever susperia (Τόμας, Σταύρος Τσε), επιστρέφουν από το μεγάλο νησί (England) με σκοπό να δημιουργήσουν τραγούδια στην μητρική τους γλώσσα . Στο δρόμο τους βρέθηκε ο Σταύρος (κιθάρες), ιδρυτικό μέλος των Vermin, και ο Γιάννης Δεσποτάκης (improviser-performer-drummer) με πολλές συνεργασίες στον εναλλακτικό χώρο, που ψήθηκε με το πείραμα. Έτσι μετά από 4 μήνες αφού μοιράστηκαν μεταξύ τους ιστορίες μα ποτέ ρόλους, αυτή είναι η 1η τους εμφάνιση... ως άγριες φράουλες
akis_tse@yahoo.co.uk


18/12/09
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Από : τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των
1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
Προς : 1. Γραφείο Δημάρχου
2. Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος
Αγίας Τριάδας
3. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Κοιν.:
- Δ/νση 1ου & 2ου Δ.Σ. Βύρωνα
- Σύλλογο εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη»
- Δημοτικές Παρατάξεις
- Ένωση γονέων
Βύρωνας, 14/12/2009
Αρ.Πρωτ.: 102

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσες εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης αύλειου χώρου, αντικατάστασης ξύλινων κουφωμάτων παλαιού κτιρίου και εργασίες διαμόρφωσης διαβάσεων στο 1ο & 2ο Δ.Σ. Βύρωνα »
Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολικό συγκρότημα του 1ου & 2ου Δ.Σ. Αγ. Τριάδας, όπου φοιτούν περίπου 350 μαθητές και 80 νήπια, κρίνονται πλέον κατεπείγουσες για λόγους ασφαλείας της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, οι κάτωθι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα:
• Αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα του αύλειου χώρου με κατάλληλο υλικό : Η συγκεκριμένη εργασία κρίνεται κατεπείγουσα γιατί λόγω ακαταλληλότητας του υπάρχοντος δαπέδου τραυματίζονται καθημερινά μαθητές και είναι επικίνδυνες κάθε είδους αθλοπαιδίες στο προαύλιο.
• Επισκευή φρεατίου ομβρίων στο προαύλιο : Η συγκεκριμένη εργασία κρίνεται κατεπείγουσα διότι κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων το φρεάτιο δεν λειτουργεί και πλημμυρίζει με αποτέλεσμα να σχηματίζεται «λίμνη ύδατος » ακριβώς μπροστά στην είσοδο του κτιρίου νηπίων και μαθητών (βλ. συνημμένη φωτο 1).
• Διαμόρφωση αύλειου χώρου με παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, χώρο υπόστεγου, αντικατάσταση μπασκετών με νέες κατάλληλου μεγέθους για μαθητές δημοτικού, δεντροφύτευση. 
• Αντικατάσταση των ξύλινων κουφωμάτων του παλαιού κτιρίου: Τα υπάρχοντα ξύλινα κουφώματα είναι σε άθλια κατάσταση και χρήζουν αντικατάστασης διότι κάποια από αυτά είναι σπασμένα ενώ άλλα μπάζουν νερά μέσα στις τάξεις όταν βρέχει . Η συγκεκριμένη εργασία κρίνεται κατεπείγουσα αφενός για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στεγανότητας και αφετέρου για τον περιορισμό των απωλειών και για την εξοικονόμησης ενέργειας (βλ. συνημμένη φωτο 2).
• Άμεση εκτέλεση κατεπειγουσών εργασιών περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος 1ου, 2ου , 3ου & 13ου Δ.Σ. με σκοπό την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Συγκεκριμένα να κατασκευαστούν διαβάσεις πεζών περιμετρικά του σχολείου με την αντίστοιχη διαγράμμιση, να διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια με κατασκευή ραμπών, να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στις διαβάσεις και στις ράμπες και να τοποθετηθεί ειδική σήμανση σύμφωνα με τον ΚΟΚ. Εξάλλου από το καλοκαίρι του 2008 υπάρχει και σχετική υπόδειξη από την Τροχαία Καισαριανής προς το Δ. Βύρωνα με αρ. πρωτ. A’ 2519/1/87-10-8-2008
• Γκρέμισμα της κατασκευής που βρίσκονται οι βρύσες στον αύλειο χώρο λόγω επικινδυνότητας της κατασκευής και εκτεταμένων φθορών των εγκαταστάσεων. Αντικατάσταση της υπάρχουσας κατασκευής με νέα ασφαλή για τα παιδιά, νέα υδραυλική εγκατάσταση και κρουνοποιία.

Υπενθυμίζουμε ότι το παλαιό κτίριο έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 30 και η κατάσταση του φανερώνει δυστυχώς ότι δεν έχουν συντελεστεί διαχρονικά από το Δήμο εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών πέραν ορισμένων με το σταγονόμετρο πρόχειρων εσωτερικών χρωματισμών.
Οι εργασίες που αναφέρουμε ως κατεπείγουσες είναι οι κατ’ ελάχιστες αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου μας , αν αναλογιστεί κανείς ότι το παλαιό κτίριο χρήζει συνολικής ανακαίνισης για να αναδειχθεί αφενός η ιστορική του αξία ως μνημείο της περιοχής μας και αφετέρου να γίνει ισάξιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού δημόσιου σχολείου.


Επειδή για εμάς τους γονείς προέχει η ασφάλεια των παιδιών μας και πιστεύουμε ότι ο Δήμος έχει καθήκον και υποχρέωση να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, ζητάμε την έγκριση και εκτέλεση των παραπάνω εργασιών με άμεση προτεραιότητα.

Σε αντίθετη περίπτωση, σας καθιστούμε ηθικά υπεύθυνους όσον αφορά στα ανωτέρω θέματα ασφαλείας των μαθητών εντός και περιμετρικά του χώρου του σχολείου μας. 

Με εκτίμηση
Η πρόεδρος του ΣΓΚΚ 1ου Δ.Σ Ο πρόεδρος του ΣΓΚΚ 2ου Δ.Σ.

Ελένη Κριθαριώτη Χρήστος Τσιάκαλος


30/11/09
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ανοιχτή Επιστολή 

Προς: 
1) Νομάρχη Αθηνών 
2) Πρόεδρο και μέλη Νομαρχιακού Συμβουλίου 

Κύριε Νομάρχα
Κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Μετά από επιτόπια και ενδελεχή έρευνα που διενήργησε επιτροπή κατοίκων με την συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Βύρωνα, διαπιστώσαμε ότι το έργο « Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τον Εργολήπτη Δημοσίων έργων Μιχαήλ Φουντούκο, κάτοικο Εκάλης, κατά το χρονικό διάστημα 30.7 έως 14.8.2008, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις προδιαγραφές και τους όρους με τους οποίους έχει προϋπολογιστεί. Το έργο έχει προϋπολογιστεί για 300.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.
Η Επιτροπή διαπίστωσε εκτεταμένες και προκλητικές αποκλίσεις σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου: στα φρεζαρίσματα, στο πάχος των οδοστρωμάτων, πιθανώς στη ποιότητα της ασφάλτου καθώς και στα υπόλοιπα έργα. Σήμερα 15 μήνες περίπου μετά την «περάτωση του έργου» ένα μεγάλο μέρος αυτών των δρόμων φέρουν ήδη τα σημάδια εκτεταμένων καταστροφών! 
Οι προβλεπόμενες διαγραμμίσεις, στα οδοστρώματα ή στις διαβάσεις πεζών δεν έγιναν ποτέ όπως ποτέ δεν έγιναν, κατά βάση, και οι εργασίες «ανύψωσης και καταβιβασμού φρεατίων», οι προβλεπόμενες εργασίες σε ρείθρα κλπ ( α/α 7 Προϋπολογισμού Μελέτης ) όπως επίσης και καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέρματος! 
Παράλληλα η επιτροπή διαπίστωσε ότι, εδώ και πολλά χρόνια, οι περισσότεροι δρόμοι στον Δήμο Βύρωνα παρουσιάζουν τριτοκοσμική όψη, ένα οικτρό θέαμα αθλιότητας και εκτεταμένων καταστροφών, γα τα οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει κάθε χρόνο εκατομμύρια για έργα, τα οποία στην ουσία είναι για πέταμα. 
Από πληροφορίες μηχανικών και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα οι οδοστρώσεις αστικών δρόμων στα ευρωπαϊκά κράτη κρατάνε από 20-25 χρόνια ενώ στην Ελλάδα από 2 έως το πολύ 4 χρόνια!... 
Η κατάσταση αυτή δείχνει ότι οι φορολογούμενοι πολίτες βρίσκονται μπροστά σε μια κατάσταση εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης ασυδοσίας κυκλωμάτων με σκοπό την συναλλαγή και την καταλήστευση του δημόσιου χρήματος. Είναι φανερό ότι η πλειονότητα των έργων οδοποιίας στους δήμους «βυθίζονται» μέσα σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας, απουσία ουσιαστικών ελέγχων, συγκάλυψης και ασυδοσίας. 
Κύριε Νομάρχα, κύριε Πρόεδρε του Νομαρχιακού Συμβουλίου. 
Ζητάμε:
Να διατάξετε τον άμεσο επανέλεγχο του αναφερόμενου έργου στον Δήμο Βύρωνα και να στείλετε δείγματα της ασφάλτου στα διαπιστευμένα εργαστήρια για να ορισθεί η ποιότητά του. Ο επανέλεγχος δεν πρέπει να βραδύνει. Περιμένουμε ανακοίνωσή σας για το θέμα αυτό σε 10 το πολύ μέρες.
Να μας δώσετε αντίγραφα των γενομένων μέχρι και σήμερα ελέγχων από τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας και τις εκθέσεις από τους υπεύθυνους για τον έλεγχο αντίστοιχους μηχανικούς και κάθε άλλο αρμόδιο. 
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου και να φέρετε άμεσα για συζήτηση το θέμα σ’ αυτό. 
Με την ελπίδα ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της διάβρωσης των δημόσιων υπηρεσιών από την συναλλαγή και να προστατευθούν έτσι ο μόχθος και τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, ζητάμε να αλλάξει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, κυρίως αυτό που ορίζει τις διαδικασίες και τους όρους ελέγχου των έργων οδοποιίας , γενικότερα των τεχνικών έργων στους Δήμους, με την συγκρότηση αυτοτελούς δημοτικής επιτροπής και την διασφάλιση συμμετοχής σε αυτήν, 1. λαϊκών μελών από κατοίκους των εκάστοτε δήμων που θα προτείνονται μέσω των εργατικών σωματείων και των δημοτικών παρατάξεων 2. Τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων καθώς και εκπροσώπων από όλες τίς πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα ορίζονται από αυτό με θητεία δύο το πολύ έτη. Πιστεύουμε ότι έχετε χρέος να υποστηρίξετε την πρόταση αυτή και να εισηγηθείτε στο ΥΠΕΧΩΔΕ τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία . 
Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι δικό σας καθήκον αλλά και δικής σας ευθύνη είναι, να διατάξετε τον έλεγχο όλων των έργων οδοποιίας που τυχόν έχουν γίνει στο Δήμο Βύρωνα την τελευταία τουλάχιστον 10ετία με ευθύνη και χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ/Νομαρχίας Αθηνών. Ζητάμε να μας δώσετε πλήρη στοιχεία για τα έργα αυτά από το 1999 μέχρι και σήμερα και απαιτούμε να γίνει από την αρχή έρευνα σε βάθος, ώστε να βρεθούν οι υπεύθυνοι αυτού του γενικευμένου σκανδάλου των έργων οδοποιίας στον Δήμο Βύρωνα. 
Όταν εκατομμύρια ευρώ, κυριολεκτικά πετιούνται στους δρόμους, μόνο και μόνο για να πλουτίσουν μερικοί ασυνείδητοι, ενώ την ίδια ώρα σε μεγάλα τμήματα του λαού μας λείπει ακόμα και το ψωμί, κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπά και να κάνει ότι δεν βλέπει!... Και δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε αν δεν δούμε να οδηγούνται στην δημόσια αποδοκιμασία και στην δικαιοσύνη όσοι ενέχονται σε αυτή το προκλητικό και εξοργιστικό καθεστώς ασυδοσίας και αδιαφάνειας που έχει από ότι φαίνεται πανελλαδική διάσταση και γίνεται κάτω από την μύτη και την απόλυτη σιωπή των νομαρχιακών και δημοτικών αρχών. 

Με τιμή τα μέλη της Επιτροπής
Σουλιώτης Δημήτρης 
Τσιάκαλος Κοσμάς
Η Συντονιστική Επιτροπή για τα έργα οδοποιίας του 
Δήμου Βύρωνα :
Βλαδημίροβιτς ΜαρίαΙδ.Υπάλληλος Γεωργιάδης Κώστας, μηχανολόγος 
Γκάτσου Δήμητρα , ιδ. υπάλληλος
Γουδέλης Τάσος, μηχανικός
Δημόπουλος Παναγ., επαγγελματίας 
Ζαγορίτης Δημήτρης , υπάλληλος ΕΥΔΑΠ
Κανδυλιώτη Κωστούλα. Δικηγόρος
Κόκκαλης Δημήτριος , υπάλληλος ΟΤΕ
Μακρής Βαγγέλης, μηχανικός
Μεθυμάκης Γιάννης, δημόσιος υπάλληλος
Μεθυμάκη Ελένη, δημόσιος υπάλληλος
Μητράκου Αργυρώ , φιλόλογος
Μπαρτζώκα Λίτσα, μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Δασκάλων
Μπούρα Ελπίδα, οικονομολόγος
Πάγκαλος Βασίλης, επαγγελματίας
Παπανικολάου Ελένη, φυσικός
Πιστόλη Ζωή, τεχνολόγος πυρηνικής φυσικής
Πούλου ευδοξία, φιλόλογος
Σάρολας Δημήτρης, καθηγητής πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα
Σουλιώτης Δημ.,πρ.Δημοτικός+ Νομαρχιακός. Σύμβουλος 
Σπηλιώτης Κώστας, φιλόλογος - ερευνητής
Σταθόπουλος Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα
Σταυροπούλου Πόπη , κοινωνιολόγος
Συμεών Κώστας, καθηγητής πληροφορικής
Σφανδού Ιφιγένεια , μαθηματικός
Σφανδός Σταύρος, φιλόλογος 
Τζιορτζιώτης Σταύρος , Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα
Τσιάκαλαος Κοσμάς, λογιστής 
Τσιάκαλος Χρήστος, μηχανικός 
Φραγκιαδάκης Γιάννης, φιλόλογος


- ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Το σημείωμα αυτο το απευθύνω ειδικότερα στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κρατόντας απο την μια μεριά ένα θετικό πνεύμα στίς όποιες προσπαθειές του αλλά και ταυτχόχρονα σηνειώνοντας κάποια σοβαρά ελλείμματα στο πιάσιμο των μεγάλων ζητημάτων που αφορούν τηντοπική κοινωνία και όχι μόνο.

"Σας παραθέτω την κατάσταση στον Α.Ο. Νομίζω ότι η στάση του κ. Χαρδαλιά
υποδηλώνει ότι στον οργανισμό υφίσταται μια κατάσταση την οποία θέλει να κρύψει. Διαφορετικά δεν είχε λόγο να αρνήται με τέτοιο προκλητικό τρόπο την εμφάνιση των στοιχείων. 

Δεν υπάρχει αθλητικό έργο του Δήμου. ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΌΝΟ αθλητικό παρεργο δια του Α.Ο. Η αθλητική ζωή έχει εκχωρηθεί ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ στα αθλητικά σωματεία! Απο εκεί η δημοτικη αρχη Χαρδαλια εισπράττει πολιτική και εκλογική υποστήριξη, δικτυώνεται με ένα πλέγμα αθλητικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων παραγόντων που στηρίζουν και στηρίζονται απο το σύστημα και την δημοτική αρχή.

Φαίνεται επίσης ότι χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να ακουμπάει συνειδήσεις προοδευτικών ανθρώπων με διάφορες εκδουλεύσεις οι οποίες δεν φαίνεται ότι είναι πάντα άϋλες. 

Σήμερα ο Α.Ο διατηρήται για να μοιράζονται αξιώματα στα στελέχη της παράταξης (όπου τα πιο πολλά απο αυτά είναι αμοιβόμενα). Να μοιράζονται επίσης λεφτά και θέσεις εργασίας ( προπονητές , γυμναστές, σπόνσορες διαφημιζόμενοι και διαφημιστές αντιδήμαρχοι του παρασιτισμού κλπ) όλα μέσα σε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και συναλλαγής. 

Δεν έχει σημασία άν τα "πιάνει" ο άλφα ή ο β. Μπορεί κανείς να εισπράττει απο τους "βόθρους" του ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ πολιτική και εκλογική ή προσωπική επιρροή. Π.χ στη Σχολή Ντάνκαν διόρισε μιά Αντιδήμαρχο. Δεν υπάρχει πιστεύω κανένας λόγος να υπάρχει για το έργο του Κέντρου Ντάνκαν, Αντιδήμαρχος! 

Είναι ενδεχόμενο οι αμοιβές του προεδρείου και η συντήρηση του Α.Ο να στοιχίζει περισσότερα απο ότι το ίδιο το αθλητικό έργο του Δήμου ΣΥΝΟΛΙΚΑ!
Οταν θα πάρω τα στοιχεία θα σας πώ.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΚΡΥΨΩ την απογοήτευσή μου απο τον τρόπο με τον οποίο υπεράσπισαν, οι πτέρυγες της αντιπόλίτευσης, την αλήθεια για τον Α.Ο και τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, που στο προσωπό μου τσαλαπατήθηκαν στην συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την Περασμένη Παρασκευή στίς 30/10. 

Αφήσατε τον Χαρδαλιά να παραπλανήσει το σώμα και την αλήθεια, ενώ ΟΧΙ ΜΟΝΟ εδώ και πολλούς μήνες σας είχα στείλει τα σχετικά υπομνήματα που έκανα στον Δήμαρχο για τον Α,Ο αλλά την ίδια ημέρα της συνεδρίασης σας είχα δώσει τον Δημοτικό Αντίλογο στον οποίο δημοσιεύονταν το υπόμνημα μου ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ! Πιστεύω ότι δεν είχατε διαβάσει τα υπομνήματα αυτά. Kai νομίζω ότι το ζήτημα αυτό το τόσο σοβαρό πήρε την μορφή μιας παρονυχίδας ή κάτι που είχε να κάνει με κάποια προσωπική αντίθεση μεταξύ Δημάρχου-Σουλιώτη!... Γράφω στο κείμενο που ακολουθεί γύρω απο αυτό το ζήτημα.

Οταν αυτό γίνεται σε έναν άνθρωπο σαν και μένα που ανακατεύεται με τα κοινά, φαντάζεσθε τί γίνεται με τους απλούς πολίτες όταν ζητάνε το δίκιο τους. Και μετά κλαίμε που δεν υπάρχει κίνημα. Πρέπει να σας πω ότι περίμενα μια άλλη στάση!... Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δεί κανείς το θέμα του Α.Ο ως κάτι δευτερεύον. Ούτε έχει σχέση με το προσωπό μου. 

ΠΟΙΆ ΝΟΜΊΖΕΤΕ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Α; Αυτά είναι τα ζητήματα της Τ.Α. Και σε τελευταία ανάλυση αυτές ειναι οι συνέπειες της αντιλαϊκης πολιτικής του νεοφιλελευθερισμού και του Μάαστριχτ για το οποίο μερικοί μας έχουν φάει το κεφάλι!..Το αναμασάμε το μάαστρχτ χωρίς να παλευουμε τα καθημερινά τα μικρά και τα μεγάλα ο λόγος μας δεν γίνεται πειστικός για να μη πώ ότι δεν γίνεται και αξιόπιστος!... 

Μεταξύ των άλλων ζήτησα τον Προϋπολογισμό του Α.Ο. 2006, 2007 και 2008 και τον Ισολογισμό 2007 ΚΑΙ 2008. Για προΥπολογισμό μου έφεραν απο τον Α.Ο, κατι ανυπόγραφα χαρτιά (!) και ως ισολογισμό δύο νούμερα ΜΟΝΟ γαι τα αντίστοιχα δύο έτη που ζήτησα. Πότε πέρασαν οι ισολογισμοί απο Δημοτικό Συμβούλιο ή Α.Ο. πΌΤΕ ΆΣΚΗΣΕ ΈΛΕΓΧΟ Η ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ; Σύμφωνα με τον Κώδικα κάθε Μάϊο πρέπει ΝΑ ΨΗΦΊΖΕΤΑΙ ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Όσο είμαι όμως εγώ στο δ.σ και ο κ. ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΕΠΊΣΗς δεν περασε κανενας ισολογισμος του 2008!... ΑΥΤΆ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΕΙ η αντιπολίτευση στην δημοσιότητα;

Σας παρακαλώ και ζητώ απο τις Δημοτικές Παρατάξεις της Αντιπολίτευσης να πάρετε δημόσια θέση υποστήριξης του αιτήματός μου, πάνω στα ζητήματα διαφάνειας του Α.Ο και της Δημοτικής Αρχής. Να φέρετε το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλώ επίσης τον κ. Κόνσουλα ως μέλος της Διοίκησης του Α.Ο να υπογράψει και να στείλει στον κ. Χαρδαλιά παρόμοιο αίτημα. 

Το προοδευτικό κίνημα πιστεύω ότι δεν θα παρακάμψει ούτε θα υποκύψει στην απολυταρχία ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΊΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ!

Με εκτίμηση 
Δημήτρης Σουλιώτης

Προς: 
1.Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά Δήμαρχο Βύρωνα 
2. Την κ. Μαρία Βυρίνη, Πρόεδρο του Α.Ο Δήμου Βύρωνα

Κύριε Δήμαρχε
Κυρία Πρόεδρε του Αθλητικού Οργανισμού
Είναι η τρίτη φορά, που από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως μέλος της Διοίκησης του Α.Ο, που με αναγκάζετε να επαναδιατυπώσω το αίτημα και να σας ζητήσω να μου δώσετε εγγράφως όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το έργο και την λειτουργία του Α.Ο. 

Σας ζητώ:
Τους επίσημους προϋπολογισμούς του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2006, 2007 και 2008, δεόντως υπογεγραμμένους από τα κατά νόμο εντεταλμένα πρόσωπα.

Τους επίσημους Ισολογισμούς του Αθλητικού Οργανισμού για τα έτη 2007, και 2008.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ του αθλητικού οργανισμού 2007,2008.

Απογραφικά στοιχεία της συνολικής ιδιοκτησίας του Δήμου Βύρωνα σε αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις. 

Κατάσταση του προσωπικού που εργάζεται στον Α.Ο. τις ειδικότητες, την θέση απασχόλησης, τις συμβάσεις με τις οποίες απασχολείται και τις αντίστοιχες αμοιβές.

Τις μηνιαίες αμοιβές/αποζημιώσεις που καταβάλλονται στην Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και στον Αντιδήμαρχο του Α.Ο και κάθε άλλη αμοιβή που τυχόν παρέχεται σε μέλη του Δ.Σ. μαζί με το σύνολο των ετήσιων, τακτικών και έκτακτων αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν για κάθε χρόνο ξεχωριστά στην περίοδο 2007, 2008 και 2009 . 

Τα συνολικά ετήσια έσοδα, κατά την διετία 2007 – 2008, τα οποία ο Δήμος εισπράττει από το νοίκιασμα αθλητικών εγκαταστάσεων και από την επιβολή του «κεφαλικού φόρου» στους αθλούμενους. 

Τα συνολικά ετήσια έσοδα από τις διαφημίσεις των γηπέδων 2007-2008, ποιος εισπράττει τα έσοδα και ποιος τα παίρνει. 

Τις τυχόν κρατικές ενισχύσεις κάθε είδους, που έλαβε ο Δήμος για την ενίσχυση του αθλητικού έργου του κατά την περίοδο 2007-2008-2009.

Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Δήμου για την ανάπτυξη του δημοτικού αθλητισμού, 2007,2008 και 2009!

Το σύνολο των ετήσιων δαπανών του Δήμου για την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην περίοδο 2007 έως 2009, ξεχωριστά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Δήμο και ξεχωριστά για εκείνες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον Δήμο.

Κατάσταση όλων των εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.

Τους όρους και τις συμβάσεις που έχουν τυχόν συναφθεί, για την κατά χρήση εκχώρηση στους αθλητικούς συλλόγους, των γηπέδων ποδοσφαίρου και των άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, ιδιοκτησίας Δήμου Βύρωνα.

Οι λόγοι και τα κριτήρια με βάση τα οποία δίνονται οι οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου Βύρωνα στα τοπικά αθλητικά σωματεία ή σωματεία άλλων ΟΤΑ. 

Κατάσταση των οικονομικών ενισχύσεων που έλαβαν συνολικά τα αθλητικά σωματεία και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Βύρωνα που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, ξεχωριστά για κάθε έτος από το 2007 μέχρι και το τέλος του 2009.

Δυστυχώς μολονότι σας ζητήθηκε επανειλημμένα να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις μια δημοκρατικής συμπεριφοράς, δυστυχώς έχετε αρνηθεί μέχρι σήμερα την ικανοποίηση των παραπάνω εύλογων αιτημάτων. Και όχι μόνο αυτό αλλά κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10, που από δημοτικούς συμβούλους ρωτηθήκατε σχετικά, ξεγελάσατε το σώμα με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. 

Συγκεκριμένα ισχυριστήκατε κατά την συνεδρίαση, ότι τάχα εγώ σας ζητώ στοιχεία που αφορούν τους αθλητικούς συλλόγους ενώ γνωρίζατε πολύ καλά ότι τα όσα ισχυριστήκατε αποτελούσαν παραποίηση των νόμιμων απαιτήσεων μου. Αδιάψευστος μάρτυρας για τούτο δεν είναι μόνο τα γραπτά υπομνήματα που σας είχα στείλει προσωπικά αλλά και το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοτικός Αντίλογος» που εκδόθηκε την προηγούμενη ακριβώς μέρα και περιλαμβάνει αναλυτικά το τι ακριβώς ζητούσα από την Δημοτική Αρχή και τον Α.Ο ! Η στάση σας αυτή δεν είναι αντάξια του αξιώματος σας. Αποδυναμώνει τις δημοκρατικές αρχές και υπογραμμίζει ότι ως Δήμαρχος από προστάτης έχετε μεταβληθεί σε πολέμιο της νομιμότητας, της διαφάνειας και των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η γνώση των στοιχείων που αφορούν τον Α.Ο αποτελεί όχι μόνο αναφαίρετο δικαίωμά όλων των μελών της Διοίκησής του αλλά και ατομική υποχρέωση που απορρέει από τις ευθύνες μας έναντι της κοινωνίας και του Δήμου. Θα ήθελα συνάμα να σας θυμίσω ότι η αντίστοιχη δική σας υποχρέωση είναι να προστατεύετε την δημοκρατική νομιμότητα στο έργο του Δήμου και του Α.Ο καθώς και την διαφάνεια στην λειτουργία τους. Δεν θα μεταβληθούμε σε γλάστρες ενός πολιτικού και αυτοδιοικητικού συστήματος εξουσίας που παραπαίει ανάμεσα στο «επιστημονικό ψεύδος», στην σήψη, την απολυταρχία και την αποξένωσή του από τις ανάγκες του λαού μας.

Σας ζητώ μέσα σε μια εβδομάδα να μου παραδώσετε τα ζητούμενα στοιχεία διαφορετικά θα αναγκασθώ να ζητήσω την επέμβαση του εισαγγελέα και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η Δημοτική Αρχή, επιβάλλει τον «κεφαλικό φόρο», που είναι μια μορφή άμεσης φορολογίας, ενάντια στα πιο αδύνατα οικονομικά στρώματα, σε μια εποχή φοβερής φτώχειας και γενικότερα οικονομικών δυσκολιών των εργαζομένων και άλλων μεγάλων τμημάτων του λαού μας.

Διατυπώνω την οργισμένη εναντίωσή μου σε αυτό το καθεστώς, που στρέφεται πριν από όλα ενάντια στο δικαίωμα του παιδιού και της νεολαίας στην άθληση και ζητώ την άμεση και καθολική κατάργησή του. 

Δημήτρης Σουλιώτης 
Μέλος της Διοίκησης του Α.Ο Δήμου Βύρωνα
Πρ. Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος 

Βύρωνας 9/Νοέμβρη/2009 
Κοινοποίηση:
Εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών
Συνήγορο του Πολίτη
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής
Πολιτικά Κόμματα
Δημοτικές Παρατάξεις Δήμου Βύρωνα


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Α ν α κ ο ί ν ω σ η 
ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

Με την ομόθυμη υποστήριξη Νομάρχη και Νομαρχιακού Συμβουλίου το αίτημα της Επιτροπής Βύρωνα για τις ασφαλτοστρώσεις έγινε τελικά δεκτό και συμφωνήθηκε να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος, μια δέσμευση την οποία έκανε προσωπικά ο κ. Νομάρχης τόσο ενώπιο της Αντιπροσωπείας του Βύρωνα όσο και στο ίδιο το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Η αντιπροσωπεία η οποία αποτελείτο από τους Σουλιώτη Δημήτρη, Τζορτζιώτη Σταύρο δημοτικό Σύμβουλο Βύρωνα, και Τσιάκαλο Κοσμά, ενημέρωσε τόσο τον Πρόεδρο του Ν.Σ κ. Φελώνη όσο και τους επικεφαλής των νομαρχιακών παρατάξεων της αντιπολίτευσης Νικολόπουλο Ηλία, Λυκούδη Σπύρο, Αδαμοπούλου Μ., και Παπαδόπουλο Β. όχι μόνο για την απειλητική έκταση και την σοβαρότητα που έχει προσλάβει το καθεστώς ανάθεσης και εκτέλεσης τεχνικών έργων στους Δήμους το οποίο χαρακτήρισαν αδιαφανές και σκανδαλώδες aλλά και την αποφασή τους να μην προβούν σε κανένα συμβιβασμό και ότι απαίτησή τους ήταν να συζητηθεί το θέμα στο Ν.Σ. 
Η αντιπροσωπεία τόνισε με έμφαση τη ανάγκη να αλλάξει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και να παρθούν άμεσα μέτρα για να προστατευθεί το υστέρημα του ελληνικού λαού το οποίο λυμαίνονται διάφορα διαπλεκόμενα κυκλώματα ενώ έδωσε στον κ. Νομάρχη και σχετική επιστολή με την οποία ζητούσε να γίνει επανέλεγχος των έργων και απονεμηθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.
Βύρωνας 18/11/09


17/11/09
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
χωρίς ρουσφέτια και εξαγορά συνειδήσεων
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ, ΦΤΗΝΗΣ, ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνάδελφοι –σσες
Με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για την κατάργηση των stage στο δημόσιο τομέα, όχι όμως και στον ιδιωτικό τομέα, ήρθε πάλι στην επικαιρότητα το πρόβλημα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 
Κυβερνήσεις και Δήμαρχοι έχουν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να μειώσουν τη μόνιμη, σταθερή εργασία και έχουν προσλάβει χιλιάδες εργαζόμενους με διάφορες ευέλικτες μορφές απασχόλησης (συμβασιούχους), με λιγότερα χρήματα, ημερομηνία λήξης της σύμβασης και ρουσφετολογικές διαδικασίες. Σήμερα ακόμη περισσότερο αξιοποιούν την οικονομική κρίση για να κτυπήσουν και να καταργήσουν εργατικά δικαιώματα. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη για δουλειά που έχουν οι άνεργοι, για να ξεπεράσουν τον ΑΣΕΠ προσλαμβάνουν stages, συμβάσεις έργου, μπλοκάκια. Με αυτό τον τρόπο διασπούν την ενότητα των εργαζομένων, φτιάχνουν εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, ρίχνουν τα μεροκάματα αφού τους πληρώνουν με 500 ευρώ και πολλές φορές χωρίς ένσημα. Έχουν διαμορφώσει ένα εργασιακό μεσαίωνα και συνθήκες γαλέρας για χιλιάδες εργαζόμενους και κυρίως νέα παιδιά. Τάζουν ψεύτικες ελπίδες σε όποιους επισκέπτονται τα πολιτικά γραφεία τους, τους κρατούν ομήρους, υποταγμένους και στο τέλος τους δείχνουν την πόρτα της εξόδου.
Σήμερα με την ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων και των Δημάρχων στους δήμους εργάζονται πάνω από 40.000 εργαζόμενοι με διάφορες συμβάσεις, (8000 stages, 10.000 μερική απασχόληση, 20.000 συμβάσεις έργου, 7.000 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου- 8μηνα-4μηνα-2μηνα). 
Η πολιτική αυτή έχει ολέθριες επιπτώσεις και στα ασφαλιστικά ταμεία. Το μόνο που εξυπηρετεί είναι την όλο και μεγαλύτερη κερδοφορία των εργοδοτών και την εξασφάλιση πελατειακών σχέσεων στις κυβερνήσεις, τους Δημάρχους και τα κόμματα. Το αστικό πολιτικό σύστημα δε σέβεται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην εργασία, δε διασφαλίζει ίσιες ευκαιρίες σε όλους όσους αναζητούν εργασία. Θέλει τους ανθρώπους υποταγμένους, υποχρεωμένους, παραιτημένους, συμμέτοχους σε ένα άδικο και ανήθικο σύστημα. Δε θέλει ανθρώπους χειραφετημένους, ανεξάρτητους, αξιοπρεπείς που διεκδικούν και δε συμβιβάζονται ανεξάρτητα ποιο κόμμα και ποια πολιτική επιλέγουν. 
Τα συνδικάτα δέσμια στην αστική πολιτική και στη λογική του κυβερνητικού, δημαρχιακού και κομματικού συνδικαλισμού, έχουν ευθύνες για αυτή την κατάσταση, γιατί δεν αντιστέκονται και δεν υπερασπίζουν σθεναρά τη μόνιμη σταθερή εργασία. Δεν αντιδρούν και δεν μπαίνουν εμπόδιο όταν γίνονται τέτοιες ευέλικτες προσλήψεις. Υπάρχουν συνδικαλιστικές παρατάξεις που συνδράμουν με τη στάση τους να διαιωνίζεται το καθεστώς αυτό αφού ζητάνε να ανανεώνονται οι συμβάσεις και δεν απαιτούν να γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Ψάχνουν και αυτοί για ψηφοφόρους, ομήρους όσο και αν επικαλούνται το δίκιο του εργάτη. Λειτουργούν ως πάτρωνες και προστάτες σε μια ταλαιπωρία και ένα ταξίδι ομηρίας και υπερεκμετάλλευσης χιλιάδων εργαζομένων. 
Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση πρωτοστάτησε ώστε το σωματείο μας να αγωνίζεται για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο. Ποτέ δε συναίνεσε στις προσλήψεις stages, συμβάσεων έργου, εξστραντζήδες. Με τη δύναμη του αγώνα των εργαζομένων έγιναν πάνω από 180 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα. 
Σταμάτησε η ανασφάλεια και η ομηρία για τους εργαζόμενους στη Δημοτική Επιχείρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Δήμο Βύρωνα είναι περιορισμένες οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Δεν έχουμε όμως καταφέρει να εξαλειφθούν πλήρως, γιατί στον αγώνα αυτό εκτός από την πολιτική της εξουσίας, είχαμε και έχουμε να αντιπαλέψουμε και τη συνδικαλιστική πολιτική του ΠΑΜΕ που ζήταγε και επιμένει να ζητά την ανανέωση των stages, των συμβάσεων έργου. Αντικειμενικά με τη στάση του αυτή υπονομεύει τoν αγώνα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, συμβάλλει ώστε να διαιωνίζεται το καθεστώς των συμβασιούχων, διευκολύνει την εξουσία να καταπατά τα εργατικά δικαιώματα παρά τις διακήρυξες και τα μεγάλα λόγια. 
Συνάδελφοι –σσες
Η εργασία είναι δικαίωμα όλων και πρέπει να σταματήσει να είναι προνόμιο όσων επιδιώκουν να έχουν μπάρμπα στην Κορώνη. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα στην αναζήτηση εργασίας. Η εργασία στο δημόσιο θα τραβά το ενδιαφέρων των ανέργων, αυτών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, όσο αυτός θα έχει χειρότερες εργασιακές σχέσεις, μισθούς, απολύσεις. Οι προσλήψεις στο δημόσιο πρέπει να είναι μόνιμες και σταθερές, όχι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έργου, μερικής απασχόλησης, stages, κ.λπ.. Να γίνονται με ενιαίους κανόνες και κριτήρια και διαδικασίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι διαδικασίες για την πρόσληψη να γίνονται άμεσα και να μην απαιτείται ένας και ενάμισης χρόνος για να ολοκληρωθούν. 
Το ανεξάρτητο ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερασπίζεται το ταξικό και κοινωνικά δίκαιο και όχι να τρέχει πίσω από ένα στημένο παιχνίδι με χιλιάδες ομήρους εργαζόμενους. Να προασπίζει τη χειραφέτηση του κάθε ανθρώπου και όχι την υποταγή και το συμβιβασμό που του επιβάλει το πολιτικό κατεστημένο, που τον θέλει πάντα υποχρεωμένο και συμβιβασμένο. Να απαιτήσει από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να καταργήσει το καθεστώς της μαύρης, φτηνής, ευέλικτης εργασίας, να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με ίσες ευκαιρίες και κριτήρια για όλους όσους αναζητούν εργασία, να μη δημιουργήσει νέα γενιά συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ούτε στον ιδιωτικό ούτε στο δημόσιο τομέα. Το καθεστώς της μαθητείας να επανεξεταστεί με ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, να καταργηθούν τα stages σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Συνάδελφοι- σσες
Το πρόβλημα μας αφορά όλους, έχει σχέση με την δουλειά μας, τα ασφαλιστικά δικαιώματα μας, το μέλλον των παιδιών μας και πρέπει να βάλουμε φραγμό στην εξαγορά συνειδήσεων και την κακοπληρωμένη ανασφάλιστη εργασία απαιτώντας: 
Να καταργηθούν όλοι οι νομοί του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που επιτρέπουν τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και την ανασφάλιστη εργασία.
Να προκηρυχτούν άμεσα από την κυβέρνηση όλες οι θέσεις των εργαζομένων (stages, συμβάσεις έργου κ.λπ.) που εργάζονται στους ΟΤΑ για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 
Να καταβληθούν αναδρομικά στους εργαζόμενους αυτούς τα δεδουλευμένα τους με βάση τη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ. Να αναγνωριστούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και να κολληθούν τα ένσημα τους. 
Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να μειωθεί ο χρόνος εργασίας, 30 ώρες δουλειά τη βδομάδα, 25 ώρες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, να μειωθούν τα όρια ηλικίας για τη σύνταξη.
 Πλήρης σύνταξη στα τριάντα χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας. 
Να απαγορευτούν οι απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Όποιος απολύεται να παίρνει επίδομα ανεργίας ίσο με το 80% του μισθού του.
Εργατικός κοινωνικός έλεγχος και αυστηρά οικονομικά πρόστιμα και ποινικές ευθύνες σε αυτούς που παραβιάζουν μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και διαδικασίες προσλήψεις.
Στο Δήμο Βύρωνα να γίνουν άμεσα 120 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφτούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Καμία ανανέωση σε συμβάσεις, να καταργηθεί το καθεστώς των εξστραντζήδων. Στη νέα Δ. Επιχείρηση κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος, όλοι οι εργαζόμενοι να αμείβονται με τη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Νοέμβρης 2009


30/10/09
- ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αδιαφάνεια και απολυταρχία στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Βύρωνα. Παραβιάζεται ο Δημοτικός Κώδικας, καταπατούνται δικαιώματα των πολιτών! 

Δ.Σουλιώτης : Κύριε Δήμαρχε, μην έχετε την αυταπάτη ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε ατιμώρητα τον βυρωνιώτικο λαό! 


Πρός 
Τον Δήμαρχο Βύρωνα

Κοινοποίηση: Πρόεδρο Α.Ο κυρία Βυρίνη

Κύριε Δήμαρχε! Λυπούμαι ειλικρινά διότι με ταλαιπωρείται και με αναγκάζεται να διαμαρτύρομαι για τα στοιχειώδη και τα αυτονόητα. Τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών είναι κατακτήσεις του λαού μας, δεν εκχωρούνται. 

Απο την αρχή θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω ότι δεν έχετε δικάιωμα καταπάτησης των δικαιωμάτων μας και ότι οι θεσμικές, ηθικές και πολιτικές υποχρεώσεις, τίς οποίες ως Δήμαρχος έχετε απέναντι στο βυρωνιώτικο λαό, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορείτε να διαπραγματεύεστε αλλά συνιστά ένα χρέος σας το οποίο οφείλετε στο ακέραιο να εκπληρώνετε. 

Εκτός των άλλων, οι σχετικές υποχρεώσεις σας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι σαφείς και δεν επιδέχονται παρερμηνείες. Αν αυτό δεν το αντιλαμβάνεσθε, με αναγκάζετε να σας πώ ότι α υ τ ο α ν α ι ρ ε ί σ θ ε κ α ι σ α ν π ρ ό σ ω π ο κ α ι ω ς θ ε σ μ ό ς. 

Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ότι η εναντίωση και η κριτική την οποία ασκώ στίς πράξεις της Δημοτικής Αρχής, που αφορούν κυρίως την δημαρχιακή εξουσία σας , δεν έχει να κάνει με τίς διαφορετικές πολιτικές απόψεις που έχουμε για τα προβλήματα του τόπου η τα ζητήματα της Τ.Α. Έχει να κάνει με τίς στοιχειώδεις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου, την υπεράσπιση και τον σεβασμό που ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχουν υποχρέωση να τρέφουν απέναντι στους πολίτες και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Και ακόμα είναι μια συνεισφορά στην αξία του αυτοσεβασμού, για όποιον φυσικά την έχει.

Σας κατηγορώ για μια στάση, η οποία βρίσκεται σε καταφανή διάσταση με το χρέος σας ως "πρώτου πολίτη" της πόλης. Αυτή η στάση όχι μόνο δεν μπορεί να εμπνεύσει την τοπική κοινωνία αλλά είναι στοιχείο ενδεικτικό της σήψης και της παρακμής, που χαρακτηρίζει γενικότερα το πολιτικό σύστημα που βρίσκεται σε καλπάζουσα εκφυλιστική διαδικασία. 

αδιαφάνεια και έλλειψη ειλικρίνειας, Αντί να προστατεύετε και να προάγετε τα δικαιώματα των πολιτών ανακαλύπτω ότι στην ουσία τα αμφισβητείτε και τα υπονομεύετε. Οι αληθινοί ηγέτες διευκολύνουν και ενισχύουν τον λαϊκό έλεγχο. Δεν το φοβούνται, δεν τον αποφεύγουν και προ πάντων δεν τον υπονομεύουν!... Εσείς όμως ασκείσθε στο "άθλημα της δολιχοδρομίας"! Μην έχετε την αυταπάτη ότι μπορείτε να κοροϊδέυετε ατιμώρητα τον λαό. Η πολιτική σας στάση ως Δημάρχου κινείτε στον κύκλο της αδιαφάνειας, της έλλειψης ειλικρινείας και της αποδυνάμωσης των δημοκρατικών αρχών. Γι ' αυτό και δεν έχετε κανένα ελαφρυντικό, είναι στάση απόλυτα κατακριτέα. Κύριε Δήμαρχε, είσθε υποχρεωμένος να μας δώσετε εξηγήσεις για τα εξής: 
1. Εδω και μήνες με έγγραφη αίτηση - υπόμνημά μου έχω ζητήσει τόσο απο εσάς όσο και απο την Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Βύρωνα κυρία Βυρίνη όλα τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν την λειτουργία του: 
Το προσωπικό που απασχολείται σε αυτόν. 
Τις αμοιβές της Διοίκησης και τις συμβάσεις του προσωπικού . 
Τον προϋπολογισμό του Α.Ο. 
Απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης διετίας. 
Τίς συμβάσεις, τους όρους και τα κριτήρια με βάση τα οποία έχουν παραχωρηθεί γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις στα Αθλητικά σωματεία. 
Οι λόγοι και τα κριτήρια με τα οποία χρηματοδοτούνται απο τον Δήμο τα τοπικά αθλητικά σωματεία κ.α 
Τα συνολικά ετήσια έσοδα απο το "κεφαλικό φόρο" που επιβάλετε στα παιδιά και στους αθλούμενους 

«Για ποιο λόγο φοβάσθε τον έλεγχο;» 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απολύτως απάντηση σας. Η άρνησή σας δεν έχει κανένα νομικό ή ηθικό έρεισμα! Τί νομίζετε, ότι είσθε ιδιοκτήτες της δημοτικής περιουσίας και του Δήμου; Για ποιό λόγο φοβάσθε τον έλεγχο; Γιατί δεν δίνετε στοιχεία; ΄Εχετε να κρύψετε κάτι; Έχετε ιδιαίτερα, προσωπικά ή παραταξιακά συμφέροντα τα οποία συγκαλύπτετε; Είναι α ν α φ α ί ρ ε τ ο δ ι κ α ί ω μ α μου ν α έ χ ω π λ ή ρ η γ ν ώ σ η ό λ ω ν τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν για την λειτουργία τ ο υ Α. Ο.; 

«θα κληθείτε να λογοδοτήσετε»! 

Την άρνησή σας αυτή την θεωρώ κ α τ ά χ ρ η σ η ε ξ ο υ σ ί α ς και συνάμα απρεπή προσβολή των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων. Δεν θα σας παρακαλέσω άλλο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των μελών που μετέχουν στον Α.Ο να έχουν στην διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που αφορούν το νομικό πρόσωπο στην Διοίκηση του οποίου μετέχουν 

Σας καλώ σε μια βδομάδα απο σήμερα να ευθυγραμμισθείτε με την νομιμότητα και να μου παραδώσετε γραπτώς όλα τα στοιχεία που σας ζήτησα για τον Αθλητικό Οργανισμό. Αν δεν το πράξετε, θα κληθείτε να λογοδοτήσετε! Δεν είσθε ο Ναβουδοχνόσορ ούτε τα μέλη του Δ.Σ του Α.Ο είναι καλλωπιστικά σας φυτά !

Δημήτρης Σουλιώτης
Μέλος της Διοίκησης του Α.Ο
πρ. Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος 
6977 747431, 210 - 7628209

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ 
ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΥΡΩΝΑ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΡΕΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 
(+ σε όλους τους κατοίκους του Βύρωνα)
Απευθύνομαι σε όλους εσάς ως απλός πολίτης και ζητώ να εκδηλώσετε την αλληλεγγύη σας στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών τα οποία καταπατώνται ανοικτά απο την απολυταρχία του Δημάρχου κ. Χαρδαλιά.

Παρακαλώ και ζητώ απο τις Δημοτικές παρατάξεις να εκδηλώσουν δημόσια την εναντίωσή τους σε αυτά τα φαινόμενα αυταρχισμού και περιφρόνησης των πολιτών και των δικαιωμάτων μας εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Η άρνηση της ηγεσίας του Α.Ο να ενημερώσει τους εκπροσώπους των Δημοτικών παρατάξεων στην Διοίκηση του Αθλητ. Οργανισμού συνιστά μια πράξη υποτίμησης των ίδιων των παρατάξεων. Σας Παρακαλώ να φέρετε αυτό το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πρέπει ακόμα να μάθουμε πόσο ακριβώς κόστισε το ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( λέγεται ότι κόστισε 2, 8 εκ ευρώ; Είναι δυνατόν αυτό;). Πόσο κόστισε η Πλατεία Βυζαντίου που τέλειωσε πέρυσι; Δεν πρέπει να γίνει συζήτηση στο Δ.Σ να μας δώσουν τα χαρτιά αυτών των εργολαβιών ; 

Επειτα οι οργανισμοί Αθλητισμού και Πολιτισμού έχουν κάνει τους ετήσιους απολογισμούς- ισολογισμούς; Που δημοσιεύονται αυτοί; Οι παρατάξεις είναι ενημερωμένες για όλα αυτά; Σε άλλο σημείωμα θα σα μιλήσω για τους λεγόμενους αντιδημαρχους. Έχουμε περιπτώσεις που μάλλον συνιστούν καθεστώς πολυτελούς παρασιστισμού! Δεν πρέπει οι παρατάξεις να δούνε όλα αυτά τα ζητήματα; 

Σας έχω στείλει την ενυπόγραφη Καταγγελία - Διαμαρτυρία μου για την άρνηση του Δημάρχου και της Προέδρου κυρίας Βυρίνη να μου δώσουν εγγράφως μια σειρά στοιχεία για τα οικονομικά, το προσωπικό, την λειτουργία και άλλα στοιχεία που αφορούν τίς δράσεις του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου και αυτοί α ρ ν ο ύ ν τ α ι !

ΝΟΙΩΘΩ ΌΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΕ ΜΙΑ ΙΤΑΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΗΜΟΚΡΤΑΙΚΆ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ!

'Εχουμε έπειτα το θέμα των ασφαλτοστρώσεων- απάτη. Ούτε εδώ ο Δήμαρχος εκδηλώνει επιθυμία να ικανοποιήσει οποιοδήποτε απο τα αιτήματα της επιτροπής μας για έλεγχο του έργου και την διαφάνεια. Κινείται σε κατεύθυνση συγκάλυψης. Ιδιαίτερα τον ενοχλεί ότι θέλουμε να επεκτείνουμε την έρευνα στα έργα οδοποιϊας της τελευταίας 6-8ετίας! Διότι θα αποκαλυφθεί ότι τα έργα αυτά ήταν μούφα, και ότι οι εργολαβοι φάγανε εκατομμύρια με δική τους ευθύνη για να μη πώ τίποτα άλλο!....

Μην υποτιμήσετε το θέμα των ασφαλτοστρώσεων. Πρόκειται για πολλά εκατομμύρια που πληρώνει οι λαό μας (τήν ώρα που δεν έχει νοσοκομεία και σχολεία) τα οποία εκατομ. διάφορα διαπλεκόμενα κυκλώματα εργολάβων και παραγόντων της Τ.Α καταληστεύουν κάθε 4ετία στους Δήμους και τίς Νομαρχίες μέσα απο έργα οδοποιϊας αλλά και άλλα έργα δημοτικών υποδομών. ( πάρκα, κήποι, παιδικές χαρές, γήπεδα κλπ) 

Τα εργολαβικά αυτά κυκλώματα τα οποία είναι συνήθως μεσαίου μεγέθους αποτελούν μόνιμους μηχανισμούς εκλογικής στήριξης αλλά και χρηματοδότησης των διεφθαρμένων της Τ.Α αλλά και των πολιτικών παραγόντων της διαπλοκής.

Ζητώ 1ο την ομόθυμη και έμπρακτη συμπαραστασή σας για το θέμα του Α.Ο. Σας ζητώ να τοποθετηθείτε δημόσια στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. Να μου δώσει ο Δήμαρχος και ο Α.Ο τα στοιχεία που ζητάω. Δεν είναι προσωπική μου υπόθεση. Και ο Παναγιώτης Κόνσουλας είναι επίσης μέλος της Διοίκησης του Α.Ο. Ζητώ να ενώσει την φωνή του με την δική μου. 

2ο. Ζητώ απο τα 2 σωματεία και τίς πρωτοβουλίες πολιτών να συμμετέχουν στον αγώνα για διαφάνεια στα δημοτικά έργα. Εχει ιδιαίτερη σημασία να υποστηριχθεί η συγκρότηση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ άτυπης Επιτροπής την οποία έχουμε ζητήσει, η οποία μαζί με τίς δημοτικές υπηρεσίες θα συμμετέχει στον έλεγχο των δημοτικών έργων που ανατίθενται σε εργολάβους.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Δ. Σουλιώτης
6977-747431 210 7628209


24/10/09
- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Προς:
Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης Αθήνα
Κ α τ α γ γ ε λ ί α

Αξ.κύριοι. 
Σύμφωνα με σύμβαση που έγινε στις 15 Ιουλίου 2008, ανατέθηκε από την Νομαρχία Αθηνών στην εταιρία Μιχαήλ Φουντούκο Ε.Δ.Ε, η εκτέλεση έργων οδοποιίας ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, συνολικής αξίας 300.000,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 30/7 έως 14/8 του 2009. 
Σύμφωνα με την περιγραφή εργασιών που κατάρτισε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα στα έργα αυτά περιλαμβάνονταν οι εξής εργασίες:
1. Ασφαλτοστρώσεις 16 δρόμων με τα ανάλογα φρεζαρίσματα και τις προβλεπόμενες επιστρώσεις.
2. Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδερμάτων 
3. C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης, γεφυρών κλπ. 
4. Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ 423-3 (S5003) 
5. Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων επίσκεψης
6. Τελική διαγράμμιση οδοστρωμάτων 
7. Διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών

Μετά από προσεκτική έρευνα, που διενήργησε επιτροπή κατοίκων του Δήμου Βύρωνα με συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων, διαπιστώθηκαν στα αναφερόμενα έργα οδοποιίας τα εξής:
•Μεγάλες αποκλίσεις στο τελικό πάχος της ασφαλτόστρωσης. Στους δρόμους που εξετάσαμε, δεν ξεπερνά κατά κανόνα τα 2,5- 3 εκατοστά!
•Έχουμε αμφιβολίες για την καταλληλότητα του μείγματος της ασφάλτου και έχουμε ζητήσει, από την Νομαρχία Αθηνών και την Δημοτική Αρχή Βύρωνα, να σταλούν δείγματα για έλεγχο στα διαπιστευμένα εργαστήρια. 
•Το βάθος των φρεζαρισμάτων δεν είναι αυτό που αναγράφεται στην περιγραφή εργασιών ενώ υπάρχουν ερωτηματικά αν σε όλους τους δρόμους έγιναν ΝΕΑ φρεζαρίσματα! Π.χ στην οδό Χειμάρρας, σε δύο περιπτώσεις, η ασφαλτόστρωση πέρασε πάνω από τα γνωστά «σαμαράκια», τα οποία τοποθετούνται για να μειωθεί η ταχύτητα τα ΙΧ. 
•Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν οι προβλεπόμενες διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων και διαβάσεων.
•Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν οι ανυψώσεις και οι καταβιβασμοί στα φρεάτια επίσκεψης.
•Δεν διαπιστώσαμε ότι έγιναν καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέρματος καθώς και οι εργασίες C16/20 σε ρείθρα, προστασία στεγάνωσης καθώς και οι άλλες εργασίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του προϋπολογισμού της μελέτης.
Εκτός όμως από όλες αυτές τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις για την συγκεκριμένη εργολαβία, τις οποίες και θέτουμε υπόψη σας για έλεγχο, η γενικά τριτοκοσμική κατάσταση των οδοστρωμάτων στον Βύρωνα, υπερβαίνει την επικαιρότητα των «έργων οδοποιίας» του 2008 και υπογραμμίζει την ανάγκη ο έλεγχος του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να επεκτ αθεί και σε όλα τα συναφή έργα οδοστρώσεων που πρα γματοποιήθηκαν την τελευταία 6ετία στον Δήμο μας. 
Είναι κοινή πια η διαπίστωση της τοπικής κοινωνίας, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των οδοστρωμάτων στον Δήμο Βύρωνα παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια ένα εξοργιστικό και οικτρό θέαμα, όπου οι παραβιάσεις , οι «επικερδείς κακοτεχνίες» και η χαμηλή ποιότητα των υλικών συναγωνίζεται το εξίσου θλιβερό θέαμα οδοστρωμάτων όπου οι καταστροφές είναι εμφανείς και εκτεταμένες. 
Συνοψίζοντας την γενική εικόνα, επαναλαμβάνουμε ότι : Η πλειοψηφία των δρόμων στον Δήμο Βύρωνα, σημαδεύεται από μη δικαιολογημένες, εκτεταμένες και βαριές καταστροφές των οδοστρωμάτων ! 
Τα περισσότερα από τα «φρεάτια επίσκεψης», αυτά που βρίσκονται στην μέση των δρόμων, συνιστούν ανοικτές παγίδες οι οποίες θέτουν σε τροχαίο κίνδυνο πεζούς και οχήματα, συντελούν στην γρηγορότερη φθορά των τροχοφόρων. 
Οι διαγραμμίσεις κεντρικών δρόμων και οι διαγραμμίσεις διαβάσεων αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Είναι τόσο προκλητική η κατάσταση ώστε ακόμα και σε πλέγματα δρόμων που συνδέονται με τα γυμνάσια, τα λύκεια αλλά και τα δημοτικά σχολεία ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ και συνεπώς αυξάνονται οι κίνδυνοι για τα παιδιά και τους γονείς που τα συνοδεύουν.
Έχουμε συνείδηση ότι το ζήτημα που αναδεικνύουμε σήμερα έχει βάθος, σχετίζεται με μεγάλα κυκλώματα συμφερόντων και την λεηλασία εκατομμύριων ευρώ από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Τα φαινόμενα αυτά δεν περιορίζονται βέβαια σε ένα μόνο Δήμο αλλά αφορούν, τουλάχιστον, όλη την Αττική καθώς η γενική εικόνα των αστικών δρόμων στην Αθήνα και το Λεκανοπέδιο, κατά κανόνα, δεν διαφέρει ριζικά με όσα σας εκθέτουμε παραπάνω.
Είναι πεποίθησή μας ότι όλη αυτή η κατάσταση πηγάζει ολοφάνερα από την απροσχημάτιστη καταδολίευση των συμβατικών εργολαβικών υποχρεώσεων με σκοπό την λεηλασία του δημόσιου χρήματος και τον παράνομο πλουτισμό και ότι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί αν ένας μηχανισμός πολιτικών, αυτοδιοικητικών και ϋπαλληλικών παραγόντων δεν συμμετείχε και δεν συγκάλυπτε το σάπιο αυτό καθεστώς. 
Σας θέτουμε με συναίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας τα γεγονότα, τα δεδομένα και τις διαπιστώσεις των μέχρι σήμερα ερευνών και ελέγχων που κάναμε ως επιτροπή στα αναφερόμενα έργα οδοποιίας και προσδοκούμε ότι το Σώμα των Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης θα προστατεύσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των κατοίκων του Δήμου Βύρωνα. 
Με τιμή 
Η Επιτροπή 
Γεωργιάδης Κώστας, μηχανολόγος 
Γουδέλης Τάσος, μηχανικός 
Δημόπουλος Παναγιώτης, Επαγγελματίας 
Μακρής Βαγγέλης, μηχανικός 
Μπαρτζώκα Λίτσα, μέλος Δ.Σ Σωματείου Δασκάλων 
Πιστόλη Ζωή, επιστήμ. ερευνήτρια 
Σουλιώτης Δημήτρης, πρ. νομαρ/κός & δημ/κός σύμβουλος 
Σταθόπουλος Κώστας, Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα 
Τζορτζιώτης Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος Βύρωνα 
Τσιάκαλος Κοσμάς, λογιστής 
Τσιάκαλος χρήστος, μηχανικός 
Φραγκιαδάκης Γιάννης, Φιλόλογος

Επισυναπτόμενα έγγραφα:
1. Προϋπολογισμό μελέτης της Διεύθυνσης Τ.Υ της Νομαρχίας Αθηνών
2. Περιγραφή εργασιών της Τ.Υ Δήμου Βύρωνα 
3. Κατάσταση με τα ονόματα των δρόμων που έγιναν τα έργα.

10/10/09
- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 1ο & 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ

• ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ 2ου Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ
ΠΡΟΣ 2ο Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ, 16/09/09
Αρ.Πρωτ. : 
ΘΕΜΑ : «Ελλείψεις σε θέματα καθαριότητας από καθαρίστριες σχολικών μονάδων του 1ου & 2ου Δ.Σ. Βύρωνα – Ανεπάρκεια αντιμετώπισης των οδηγιών και μέτρων πρόληψης της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας» 
Κατόπιν αυτοψίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 2ου Δ.Σ. Βύρωνα , διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε θέματα καθαριότητας ,τόσο στις τουαλέτες του συγκροτήματος όσο και στις αίθουσες διδασκαλίας.
Κατόπιν τούτου, ενημερωθήκαμε από τους Διευθυντές του 1ου & 2ου Δ.Σ ,ότι για τον καθαρισμό του σχολικού συγκροτήματος απασχολούνται δύο καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου: η σύμβαση τους περιλαμβάνει τον καθαρισμό 17 αιθουσών διδασκαλίας , με υποχρέωση των αναδόχων καθαριστριών «τον καθημερινό άψογο καθαρισμό αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας».
Όπως αντιλαμβάνεστε τα δύο Δημοτικά σχολεία λειτουργούν καθημερινά, χωρίς τους στοιχειώδης κανόνες υγιεινής και καθαριότητας λόγω απουσίας καθαριστριών κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, διότι σύμφωνα με τη σύμβαση τους δεν είναι υποχρεωμένες να εκτελούν τα καθήκοντα τους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.
Επίσης, σύμφωνα με τα πρόσθετα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της νέας γρίπης , όσον αφορά στις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης, κρίνεται ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ο συνεχής καθαρισμός ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ και η τήρηση των κανόνων υγιεινής από το βοηθητικό προσωπικό( π.χ. καθαρίστριες) κατά τη λειτουργία του σχολείου. Ενδεικτικά , αναφέρουμε τα κάτωθι από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας:
• «το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας , να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που προβλέπονται στην παρούσα» 
• «πέραν από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, επιβάλλεται προσεκτικός καθαρισμός μετά από κάθε διάλειμμα» κ.λ.π.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη συμπληρωματική εγκύκλιο σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με καθαρίστριες σχολικών μονάδων για το έτος 2009-2010 , όπως αναφέρεται στην από 04/09/09 με αρ. πρωτ. 106825/Δ4 «όταν προκύπτουν νέες ανάγκες ή και ελλείψεις , τότε οι σχολικές μονάδες/επιτροπές δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με νέους καθαριστές».

Συνοψίζοντας , θεωρούμε ότι δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις κανόνες καθαριότητας καθημερινά στο σχολικό συγκρότημα , ούτε δύναται να εφαρμοστούν οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης προς εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας , αφενός λόγω έλλειψης καθαριστριών και αφετέρου λόγω ελλιπών καθηκόντων των συμβασιούχων υπαρχόντων , με συνέπεια την απειλή της υγείας των παιδιών και εκπαιδευτικών του σχολικού συγκροτήματος. 
Προτείνουμε τη σύναψη νέων συμβάσεων με αντικείμενο την εφαρμογή των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας ή την μετάθεση μόνιμων καθαριστριών στο δικό μας σχολικό συγκρότημα ,οι οποίες θα ασκούν τα καθήκοντα τους καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου .

ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΟΥΜΕ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.


ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου Δ.Σ. ΒΥΡΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ


30/9/09
- ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δήλωση του Δ.Σουλιώτη
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ. Σ. ΩΣ «ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΛΑΣΤΡΑ» ΤΟΥΣ!... 

Την άνοιξη αυτού του χρόνου κατέθεσα εγγράφως στην Πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισμού (A.O) κ.Μαρία Βυρίνη αίτηση με την οποία ζητούσα οικονομικά και άλλα στοιχεία για την λειτουργία του και το εν γένει αθλητικό έργο του. Α.Ο. Συγκεκριμένα ζητούσα στοιχεία για το προσωπικό που απασχολείται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στην διοίκηση και τα γραφεία του Οργανισμού, τους όρους και τις συμβάσεις παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων στα αθλητικά σωματεία, τις συνολικές δαπάνες για τον αθλητισμό και τον Οργανισμό καθώς και στοιχεία για τον αριθμό των μελών των αθλ. σωματείων και την οικονομική τους κατάσταση κλπ. Τρείς περίπου μήνες μετά και αφού δεν έλαβα καμιά γραπτή απάντηση στο αίτημά μου, επανέλαβα αυτό το καλοκαίρι το αίτημα πάλι στην κ. Βυρίνη και γνωστοποίησα την αξίωσή μου αυτή τόσο στον κ. Δήμαρχο όσο και στον αντιδήμαρχο αθλητισμού, αλλά μέχρι σήμερα δεν μου έχουν απαντήσει!....Είναι φανερό ότι η κυρία πρόεδρος και η ηγεσία του Δήμου αρνούνται να μου δώσουν τα στοιχεία. 
Από την αρχή του έτους η πρόεδρος, κατά παράβαση του κανονισμού του Α.Ο, έχει συγκαλέσει το Δ.Σ μόνο σε δύο συνεδριάσεις!... Χρησιμοποιούν το Δ.Σ ως «διακοσμητική γλάστρα» για να λένε ότι τάχα υπάρχει δημοκρατία, ότι υπάρχει συζήτηση και αναζητήσεις για έναν καλύτερο λαϊκό αθλητισμό και ότι δήθεν όλα γίνονται συλλογικά για το συμφέρον της κοινωνίας…..
Θέλω να ξέρει ο λαός του Βύρωνα ότι τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όλα είναι προσχηματικά και όλα λειτουργούν απλώς και μόνο για να βολεύονται πρόσωπα, πράγματα και συμφέροντα. Στον Α. Ο. συντελείται στην ουσία ένα πάρεργο. Επιβάλλουν στους εργαζόμενους και τα παιδιά τους «κεφαλικό φόρο» για το δικαίωμα στην άθληση την ώρα που όλα τα δημοτικά γήπεδα έχουν φτιαχτεί με τον οβολό των δημοτών! Έχω εκδηλώσει την αντίθεσή μου στο καθεστώς του «κεφαλικού φόρου». Δεν δέχομαι αυτή την κατάσταση λειτουργίας του Α.Ο που καμιά σχέση δεν έχει με την προαγωγή του δημοτικού και λαϊκού αθλητισμού, τα δικαιώματα της νεολαίας και των πολιτών. 
Καλώ τούς συμπολίτες μου, τους γονείς και τους παππούδες , που τρέχουν για να έχουν τα παιδιά τους έναν αντάξιο αθλητισμό, να δ ο υ ν τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς αυτής της απαράδεκτης πολιτικής. Ατούς που συμπεριφέρονται ως απολυταρχικοί ιδιοκτήτες της λαϊκής περιουσίας και της αθλητικής ζωής ενώ είναι προσωρινοί (και κακοί δυστυχώς) διαχειριστές της. Και δηλώνω ότι η απολυταρχία και η υποβάθμιση της αθλητικής ζωής του Δήμου δεν θα περάσει! 
Δ.Σουλιώτης Μέλος της Διοίκησης του Α.Ο Δήμου Βύρωνα


23/9/09
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΜΗΤΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
Ο ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Φίλες και φίλοι συνδημότες
Ο Υμηττός παρά τις επανειλημμένες πυρκαγιές και τις διαχρονικές ανθρώπινες καταστροφικές παρεμβάσεις που δέχεται από κυβερνήσεις, Δήμους, ιδιωτικά συμφέροντα αποτελεί ένα σημαντικό οικοσύστημα, επηρεάζει θετικά το κλίμα και είναι πνεύμονας ζωής για την Αττική. Μόνο στην περιοχή του Βύρωνα λειτουργούν στον Υμηττό στρατόπεδα, βενζινάδικο, Σούπερ Μάρκετ, Λατομείο, Σκοπευτήριο, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 
Ο Δήμος Βύρωνα πολλές φορές στο παρελθόν όχι μόνο ανέχτηκε κρατικές και ιδιωτικές παρεμβάσεις αλλά και ο ίδιος αντιμετώπισε το βουνό ως ένα άχρηστο ελεύθερο χώρο που μπορεί να μεταφέρει εκεί μια σειρά από δραστηριότητες και εργασίες. Έριχνε εκεί ογκώδη απορρίμματα, μετέφερε εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, ανέχθηκε το αναψυκτήριο ΑΡΤΕΜΙΣ, δημιούργησε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σχεδίαζε την μεταφορά του συνεργείου των απορριμματοφόρων στο βουνό. Η αντίδραση φορέων και πολιτών απότρεψε τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων για 8-10 Δήμους της περιοχής που σχεδίαζε το ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και σταμάτησε την επέκταση του οικιστικού ιστού της πόλης στο βουνό στην περιοχή του Καρέα. 
Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει και αυτή ευθύνες γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί με το σύνολο των σχεδίων που προωθεί η κυβέρνηση (Δ. Π. Υμηττού, Π. Διάταγμα, στρατόπεδα) και να απαιτήσει να απομακρυνθούν όλες οι δραστηριότητες κρατικές- δημοτικές- ιδιωτικές, από τον Υμηττό. Ο αγώνας των πολιτών και των φορέων της πόλης την υποχρέωσαν να αλλάξει τα σχέδια της σε θετική κατεύθυνση.
Οι παρεμβάσεις των φορέων, των πολιτών και η στάση της Δημοτικής Αρχής ανέτρεψαν τα σχέδια της εκκλησίας για το συνοδικό μέγαρο και απομάκρυναν τη χωματουργική εταιρεία «Λιοσάτος». Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων και των φορέων απομάκρυναν τις ταμπέλες της εκκλησίας που αφορούσαν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εμπόδισαν την κατασκευή Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στην περιοχή των αναπηρικών, ακύρωσαν τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής, μετά και την καταστροφική πυρκαγιά του 2007, που ήθελε τη μεταφορά του δημαρχείου στο χώρο του στρατοπέδου. Οι κινητοποιήσεις για να μην κτιστούν οι κατοικίες στο στρατόπεδο έστω και αν έγιναν καθυστερημένα είναι θετικό γεγονός και έφεραν το πρώτο προσωρινό αποτέλεσμα για το πάγωμα των εργασιών. Δεν πρέπει όμως ο αγώνας να περιοριστεί μόνο στην απομάκρυνση των στρατοπέδων αλλά να συνεχιστεί μέχρι να φύγουν όλες οι χρήσεις από το βουνό, να μη γίνει ο αυτοκινητόδρομος να μην προχωρήσει το Π. Διάταγμα. 
Σήμερα που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ευαισθητοποίηση γύρω από τον Υμηττό, απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση και ανεξάρτητη λαϊκή δράση για την προστασία και τη διάσωση του. Όχι μόνο για να μην έχουμε υποχωρήσεις, και ταλαντεύσεις από ορισμένους φορείς αλλά κυρίως ο αγώνας μας να έχει αποτέλεσμα.
Φίλες και φίλοι συνδημότες
Η κυβέρνηση της Ν.Δ σχεδιάζει και προχωρά ένα ακόμα βαρύ κτύπημα στο Υμηττό, είτε με τις κατοικίες των στρατιωτικών, είτε με το Προεδρικό διάταγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ που τεμαχίζει το βουνό σε ζώνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε διάφορους δήμους να σχεδιάζουν να εντάξουν εκεί διάφορες κοινωφελείς δραστηριότητες (σχολεία, νεκροταφεία κλπ), με την επέκταση της πόλης προς το βουνό.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 71,6 χιλ. που σχεδιάζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, θα επιφερει τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον. Πρόκειται για ένα έργο που υπηρετεί πρώτα από όλα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, την επέκταση της Αθήνας προς τα Μεσόγεια και τις επιχειρηματικές δράσεις. 

Θα περιλαμβάνει 12 κλάδους, 5 γέφυρες, 3 σήραγγες και υπόγεια τμήματα. Η Δυτική Περιφερική Υμηττού θα κατασκευαστεί μέσα-γύρω και πάνω στο βουνό, θα έχει μήκος 25 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα 16 υπογειοποιημενα. Θα φτάνει μέχρι τη Λ. Ποσειδώνος και θα συνδέεται με τα Μεσόγεια και την Ούλαφ Πάλμε. Θα δημιουργηθεί τεράστιος κόμβος χιλιάδων τ.μ. στον Κουταλά, όπου θα κοπούν χιλιάδες δέντρα. 
Φίλοι συνδημότες- συνδημότισσες
Οι πυρκαγιές των πρόσφατων ημερών που έκαψαν 200 χιλιάδες στρέμματα στην Β.Α. Αττική, 2 εκατ. δένδρα προκάλεσαν ανυπολόγιστες συνέπειες στο οικοσύστημα, αποτελούν ένα διαρκές περιβαντολλογικό έγκλημα σε βάρος της φύσης και των ανθρώπων. Η πυρκαγιά αυτή αλλά και οι προηγούμενες με αποκορύφωμα την πυρκαγιά της Ηλείας και της Εύβοιας το 2007, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των κυβερνήσεων όλων των προηγουμένων χρόνων. 
Το ζήτημα δεν είναι αν φταίει περισσότερο η σημερινή ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι συνένοχοι στα περιβαλλοντολογικά εγκλήματα και οι δυο. Είναι επιλογή του καπιταλιστικού κράτους και των κυβερνήσεων του, οι δασοκτόνοι νόμοι όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, η εμπορευματοιποίηση της δημόσιας γης, το αμφισβητήσιμο ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι ελλείψεις υποδομών, η μη πρόσληψη πυροσβεστών και προφυλακών, τα ανεπαρκή μέσα πυρόσβεσης και κυρίως τα μετρά που υπολείπονται και απαιτούνται για την πρόσληψη των πυρκαγιών και την προστασία των δασών. Είναι πολιτική επιλογή των αστικών κυβερνήσεων να μη διαθέτουν χρήματα για την προστασία των δασών, των βουνών, ενώ διαθέτουν χρήματα για να στηρίξουν τις τράπεζες, τις στρατιωτικούς εξοπλισμούς κλπ. όπως επιλογή τους είναι πάνω στα καμένα να κτίζονται αυθαίρετες κατοικίες, εμπορικές δραστηριότητες, και να αλλάζει ντεφάκτο ο χαρακτήρας του δάσους ή του βουνού.
Φίλες και φίλοι συνδημότες
Δεν είναι μονόδρομος η καταστροφή του Υμηττού και η χειροτέρευση της ποιότητας της ζωής μας. Χρειάζεται οι πολίτες και πρώτα από όλους οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να αντισταθούμε στις πολιτικές που ασκούνται γιατί έχουν στόχο την αλόγιστη ανάπτυξη του καπιταλισμού και του κέρδους και όχι τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του, οι οποίες μπορούν να ικανοποιούνται σε αρμονία και σεβασμό με την φύση και το περιβάλλον.
Η ανεξάρτητη δράση των πολιτών στο βαθμό που αναπτύσσεται και γιγαντώνεται μπορεί να μπει εμπόδιο στα σχέδια τους. Να απαιτήσουμε μια άλλη πολιτική αποκέντρωσης και όχι γιγάντωσης και επέκτασης του λεκανοπεδίου, με σεβασμό στο περιβάλλον ενισχύοντας την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων. 
Να πούμε όχι σε μεγάλα έργα που επεκτείνουν την Αθήνα, σε αυτοκινητοδρόμους που στηρίζουν την εμπορία και τη χρήση του Ι.Χ, καταστρέφοντας το περιβάλλον και τη ζωή μας. Να ενισχυθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επεκταθεί το μετρό άμεσα στο Βύρωνα και όχι το 2020.
Να πούμε όχι στο νέο Προεδρικό διάταγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον Υμηττό γιατί δεν προστατεύει το βουνό και τον ορεινό του όγκο. Αντίθετα ταχτοποιεί τις χρήσεις που ήδη υπάρχουν και ανοίγει νέους δρόμους.
Να απαιτήσουμε να απομακρυνθούν όλες οι χρήσεις γης από τον Υμηττό. Μια ενιαία ζώνη ο Υμηττός, καμία είδους παρέμβαση στο βουνό και για καμία χρήση. 
Να καταργηθούν όλοι οι δασοκτόνοι νόμοι. Αύξηση των κονδυλίων για τη δασοπροστασία και την πυρόσβεση και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων. 
Προτείνουμε επόμενο αγωνιστικό ραντεβού να είναι συγκέντρωση έξω από το Υπ. Εθνικής Άμυνας με αίτημα να σταματήσει η κατασκευή των στρατιωτικών ξενώνων και να φύγουν τα στρατόπεδα. Στη συνέχεια σε συνεργασία και με άλλους φορείς εκτός Βύρωνα να οργανωθεί συγκέντρωση έξω από το ΥΠΕΧΩΔΕ ενάντια στη πολιτική της κυβέρνησης απαιτώντας να μην περάσουν τα σχέδια για τον Υμηττό και να σταματήσουν όλες οι χρήσεις στο βουνό. 

Σεπτέμβρης 2009

- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Βύρωνας, 16.9.2009
Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα 

Προς 
Το Δήμαρχο Βύρωνα
Την Πρόεδρο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ 5ΟΥ Δ. Π. ΣΤΑΘΜΟΥ.

Εκφράζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την διαμαρτυρία μας για τα προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στους δυο συστεγαζόμενους Δ. Π. Σταθμούς, τον 1ο και 5ο. 
Πάρα τις επανειλημμένες παρεμβάσεις του σωματείου, των εργαζομένων στους Π. Σ. και την έγκυρη ενημέρωση σας για την έλλειψη χώρου μαγειρείου-κουζίνας στον 1ο Π. Σ. και το πρόβλημα με τη διαμόρφωση που υπάρχει, του κοινού αύλειου χώρου των σταθμών, δυστυχώς δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. 
Δέκα έξι μέρες μετά την έναρξη της νέας χρονιάς, περίπου 100 παιδιά που φιλοξενούνται στους δυο αυτούς Π. Σ. δεν έχουν την δυνατότητα να βγουν στην αυλή γιατί ο χώρος δεν έχει διαμορφωθεί και παραμένει κλειστός, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν από τις 7.00΄π.μ. έως τις 16.00΄μ.μ. κλεισμένα στις μικρές αίθουσες χωρίς τη δυνατότητα να βγουν στην αυλή.
Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση αυτή και απαιτούμε άμεσα-τώρα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. 
Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα παιδιά και στους εργαζόμενους στους Π. Σ. να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Να σταματήσει την πολιτική που υποβαθμίζει τους Δ. Π. Σταθμούς. 
Οι εργαζόμενοι έχουμε επανειλημμένα κάνει κινητοποιήσεις απαιτώντας να δημιουργηθούν νέοι Π. Σ. για να καλύπτονται τα παιδιά όλων των συμπολιτών μας και έχει επισημάνει την ανάγκη να μετεσταγαστούν οι Π. Σ. που είναι σε ακατάλληλα κτήρια. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε εισακουστεί στο Βαθμό που απαιτείται. 
Ζητάμε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά άμεσα – τώρα. 
Ιδιαίτερα ο αύλειος χώρος να διαμορφωθεί με τα ανάλογα κατάλληλα υλικά ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών. 
Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή κρίνουμε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. 

Κοινοποίηση: Γονείς των παιδιών του 1ου και 5ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. 
Δημοτικές Παρατάξεις.


20/5/09
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 19/5/2009 
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας στη συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι η Δημοτική Αρχή να συζητήσει με τους εργαζόμενους και να πάρει πίσω την αντιδραστική της απόφαση για την οργάνωση της εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας. Την πολιτική και την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να σχεδιάσει αποτελεσματικά την καθαριότητα της πόλης να μην την πληρώσουν ούτε οι πολίτες ούτε οι εργαζόμενοι.
Την Πέμπτη 21 Μαΐου Στάση Εργασίας: 7 π.μ. έως 9 π.μ. και συγκέντρωση 8 π.μ στο χώρο του αμαξοστάσιου της καθαριότητας, για όλους τους εργαζομένους στο Δήμο, τα Νομικά Πρόσωπα και τη Δημοτική Επιχείρηση.
Την Παρασκευή 22 Μαΐου 9.30 π.μ έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή:
Να πάρει πίσω την αυταρχική της απόφαση και να συζητήσει με το σωματείο των εργαζομένων για την οργάνωση της εργασίας στην καθαριότητα με στόχο τον καλύτερο καθαρισμό της πόλης και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Οι εργαζόμενοι έχουμε κατακτήσει την πενθήμερη εργασία την εβδομάδα και δεν την διαπραγματευόμαστε. Τα υπέρογκα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι Δημότες να διατίθενται στο σύνολο τους για την καθαριότητα. Ο καθαρισμός της πόλης να γίνεται επτά ήμερες την εβδομάδα. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματα μας.
Η αντεργατική πολιτική με τους αγώνες θα ανατραπεί.

Το Δ.Σ.


- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 15/5/2009
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τα απορρίμματα που μένουν στους δρόμους 
και δεν καθαρίζεται η πόλη 
την ευθύνη έχει η δημοτική αρχή και όχι οι εργαζόμενοι

Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση αξιοποιεί την οικονομική κρίση για να επιτεθεί ακόμη περισσότερο σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, μέσα από το πάγωμα των μισθών, την επέκταση των ελαστικών σχέσεων σε βάρος της μόνιμης, σταθερής απασχόλησης, την κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Βύρωνα επιχειρεί να περάσει αντιδραστικές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου με μοναδικό στόχο τη μείωση του κόστους και την εντατικοποίηση της εργασίας.
Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας και θα απέχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο (16- 17 Μαΐου) από την εργασία μας διαμαρτυρόμενοι για τη μονομερή απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αλλάξει σε αντιδραστική κατεύθυνση την οργάνωση της εργασίας μας κατά τα Σαββατοκύριακα.
Για τα απορρίμματα που μένουν στους δρόμους καθώς και για το ότι η πόλη δεν είναι καθαρή ευθύνεται η Δημοτική Αρχή. Την πολιτική της επιλογή καθώς και την αδυναμία της να σχεδιάσει αποτελεσματικά την καθαριότητα στην πόλη, ενώ οι δημότες πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη και οι εργαζόμενοι εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, μην προσπαθεί να τη φορτώσει στους πολίτες και τους εργαζόμενους της καθαριότητας.
Πιο συγκεκριμένα:
Σήμερα οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν 90 τόνους απορριμμάτων καθημερινά (Τρίτη- Τετάρτη- Πέμπτη – Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο 120 τόνους και 130 τόνους τη Δευτέρα). Με την απόφασή της η Δημοτική Αρχή καταργεί την περισυλλογή και τον καθαρισμό της πόλης την Κυριακή με αποτέλεσμα δεκάδες τόνοι απορριμμάτων να μένουν μέσα και έξω από τους κάδους. Η πόλη δε θα καθαρίζεται, ούτε μερικώς όπως γινόταν μέχρι σήμερα, τα απορρίμματα θα μένουν στους δρόμους για τη Δευτέρα φορτώνοντας τα στις πλάτες των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει να μαζέψουν 180 τόνους σκουπιδιών τη Δευτέρα. Ταυτόχρονα υποχρεώνει όλους τους εργαζόμενους να εργάζονται το Σάββατο καταργώντας με αυτό τον τρόπο έμμεσα το πενθήμερο. 
Με την πρωτοφανή αυτή απόφαση η Δημοτική Αρχή επιδιώκει να εντατικοποιεί την εργασία μέχρι εξόντωσης των εργαζομένων και να κάνει οικονομικές περικοπές ρίχνοντας το κόστος εργασίας. 
Σε ένα Δήμο που οι δημότες πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη, πάνω από 7 εκατ. ευρώ το χρόνο, η καθαριότητα στην πόλη χρειάζεται να γίνεται επτά μέρες την εβδομάδα, να γίνεται οδοκαθαρισμός, να συγκεντρώνονται τα ογκώδη απορρίμματα, να πλένονται οι κάδοι, οι δρόμοι κλπ. και όχι να μειώνονται οι μέρες που καθαρίζεται η πόλη.
Για τα σκουπίδια που θα μείνουν στους δρόμους της πόλης την ευθύνη έχει αποκλειστικά και μόνο η Δημοτική Αρχή η οποία με αυταρχισμό και αλαζονεία επιδιώκει να επιβάλει προς το χειρότερο τους όρους της εργασίας μας.
Από τους δημότες που ταλαιπωρούνται ζητάμε την κατανόησή τους, γιατί όταν η αδικία γίνεται νόμος η αντίσταση είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους. 
Από τη Δημοτική Αρχή απαιτούμε:
Να πάρει πίσω τη μονομερή και αυταρχική της απόφαση και να συζητήσει με το σωματείο των εργαζομένων για την οργάνωση της εργασίας στην καθαριότητα με στόχο τον καλύτερο καθαρισμό της πόλης αλλά και με σεβασμό στους εργαζόμενους. 
Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, και όχι με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.
Να καθαρίζεται η πόλη επτά μέρες την εβδομάδα. 
Να διατίθενται όλα τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες για την καθαριότητα. 
Να αγοραστούν μηχανήματα και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους.


Η αντεργατική πολιτική με τους αγώνες μας θα ανατραπεί.
Αγωνιζόμαστε για μια καθαρή, ανθρώπινη πόλη 
με σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το Δ.Σ.

Για επικοινωνία: Παναγιωτόπουλος Χρήστος, 6972084874, 2107651584
Βασιλάκος Λυκούργος, 6973754063
Μηναϊδης Κώστας, 6973411433

8/5/09
- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ Π.Δ. ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ
epitropi.katoikon.vyrona@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2009, στο στέκι νεολαίας του Βύρωνα (Ταπητουργείο) συγκέντρωση και ενημέρωση κατοίκων του Βύρωνα σχετικά με τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ για νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό και νέο Προεδρικό Διάταγμα «προστασίας» του Υμηττού.
Στην εκδήλωση αρχικά παρουσιάστηκε από την Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Επιτροπής οπτικό υλικό και στοιχεία για τις επιπτώσεις από τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, η δική μας λογική αντίθεσης στο μοντέλο ζωής και πόλης που μας σερβίρουν και αναπτύχθηκε το σκεπτικό μας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με δημόσια, δωρεάν, αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και δίκτυο πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων. 
Έγινε πλούσια συζήτηση για το θέμα των νέων αυτοκινητόδρομων και τη σχέση τους με τα συνολικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος, της ζωής στην πόλη και τους σχεδιασμούς των κυβερνώντων και των εταιρειών, όπως αυτοί φανερώνονται μέσα και από το νέο ρυθμιστικό σχέδιο που παρουσιάστηκε πρόσφατα. 
Ο προβληματισμός προσανατολίστηκε στη δράση που χρειάζεται να ξεδιπλωθεί για να σταματήσουν τα σχέδια του ΥΠΕΧΩΔΕ, στους τρόπους ενημέρωσης και κινητοποίησης των κατοίκων και στο πλαίσιο που μπορεί να συσπειρώσει ενωτικά και να φέρει αποτελέσματα στη ματαίωση της επιχειρούμενης λεηλασίας του Υμηττού. 
Στη διάρκεια της διαδικασίας συγκροτήθηκε Επιτροπή Κατοίκων ενάντια στους νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό και το Π.Δ. λεηλασίας του Υμηττού, η οποία συμφώνησε στο γενικό πλαίσιο αγώνα και διεκδίκησης της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΓΩΝΑ ενάντια στους νέους αυτοκινητόδρομους και το Π.Δ. λεηλασίας του Υμηττού, η οποία συγκροτήθηκε στη Λουίζα:
• Κανένας νέος αυτοκινητόδρομος στον Υμηττό, υπόγειος ή υπέργειος με κόμβους και σήραγγες. 
• Καμία διαβούλευση με όσους σχεδιάζουν τη λεηλασία του Υμηττού
• Καμία αυταπάτη για δυνατότητα «εναλλακτικών λύσεων» με νέους αυτοκινητόδρομους στον Υμηττό
• Δημόσια, δωρεάν, γρήγορα και αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς και ολοκληρωμένα δίκτυα πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων
• Απόσυρση τώρα του σχεδίου τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος «προστασίας»-λεηλασίας του Υμηττού
• Απόλυτη προστασία του Υμηττού από τα όρια του σημερινού σχεδίου πόλης μέχρι την κορυφή του 
• Απομάκρυνση τώρα όλων των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο βουνό και δεν σχετίζονται με το δασικό του χαρακτήρα (ΚΥΤ, κεραίες, χώροι μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στρατόπεδα, λατομεία, βενζινάδικα) και άμεση αποκατάσταση του φυσικού τοπίου
• Κάτω τα χέρια από τους ελεύθερους χώρους και το βουνό 
• Καμία επέκταση της πόλης – καμία περαιτέρω οικοδόμηση και εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων
• Πυροπροστασία και αναδάσωση του βουνού 

Η Επιτροπή Κατοίκων Βύρωνα αποφάσισε:
• Να συμμετάσχει στη συγκέντρωση – πορεία στις 16 του Μάη, στις 12 το μεσημέρι στην είσοδο του Κουταλά-Σακέτα, που διοργανώνει η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ, 
• Να προβεί σε ενημερωτικές εξορμήσεις στο Βύρωνα την Πέμπτη 7/5 και το Σάββατο 9/5,
• Να γίνει η νέα συνέλευση της Επιτροπής Κατοίκων στην Πλατεία Ταπητουργείου την Τετάρτη 13/5 στις 8.00 μ.μ.

6/5/2009 Επιτροπή Κατοίκων Βύρωνα
epitropi.katoikon.vyrona@gmail.com4/5/09
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ


ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ - ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΗ, ΩΡΑ 7.30 μ.μ. στο ΣΤΕΚΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ


4/4/09
ΑΦΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Βύρωνας, 31 Μαρτίου 2009

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι επτά Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, του σχολικού συγκροτήματος Ταταούλων, είχαμε καταθέσει επιστολή στις 5/12/2008 (αρ. πρωτ. 157513/ΣΤ1), που απευθυνόταν στον ΟΣΚ και κοινοποιείτο στο Υπουργείο Παιδείας, στο Δήμο Βύρωνα και στο Δημοτικό Συμβούλιο (συν/νη).
Στην επιστολή ζητούσαμε την άμεση παράδοση του σχολικού κτιρίου επί της οδού Βυζαντίου, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των σχολείων του συγκροτήματος Ταταούλων. Εκφράζαμε τις ανησυχίες μας για την καθυστέρηση της παράδοσης του κτιρίου από το Δήμο Βύρωνα (ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της κατασκευής και την αποπεράτωση των εργασιών) για σχολική χρήση, αλλά και για τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής ότι προορίζει το κτίριο για Δημαρχείο!

Διαπιστώσαμε ότι για την επιστολή μας δεν ενημερώθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε συζητήθηκε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο και ούτε οι Σύλλογοι είχαμε κάποια επίσημη απάντηση. 
Γι’ αυτό πραγματοποιήσαμε σειρά επαφών με τις δημοτικές παρατάξεις και τη δημοτική αρχή, παραδίδοντας την επιστολή μας και θέλοντας να ενημερώσουμε για τις ελλείψεις σε σχολικές αίθουσες και σε υποδομές και για το αίτημά μας για άμεση παράδοση του κτιρίου.

Ζητήσαμε να πάρουν θέση οι δημοτικές παρατάξεις και να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλες οι παρατάξεις δήλωσαν συμπαράσταση. 
Στη συνάντηση με τη δημοτική αρχή επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας για τον σχεδιασμό μεταφοράς του Δημαρχείου στο επίμαχο σχολικό κτίριο, θεωρώντας το χώρο κατάλληλο, παραβλέποντας το σκοπό για τον οποίο είχε χρηματοδοτηθεί και κτιστεί. Μας τόνισε πως η παράδοση του κτιρίου θα μείνει στάσιμη, μέχρι να αποσαφηνιστεί αν η μεταφορά του Δημαρχείου θα γίνει σε αυτόν ή σε άλλο κατάλληλο χώρο (αν εξευρεθεί), ενώ ο κ. Δήμαρχος αρνήθηκε να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κατόπιν αυτού, σε νέα σύσκεψη των Συλλόγων, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που δίνει ο Κώδικας και να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με υπογραφές. Πράγματι στις 23/3 κατατέθηκαν 32 υπογραφές γονέων (25 ήταν οι απαιτούμενες) που ζητούσαν να συζητηθεί το θέμα με βάση την επιστολή των Συλλόγων Γονέων στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγιναν οι συνεννοήσεις με τον πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου και τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και η ενημέρωση τους για την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/3.
Όμως, κατά παράβαση του Κώδικα και περιφρονώντας την παρουσία των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ο Δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Γώγος και η Δημ. Πλειοψηφία αρνήθηκαν να συζητήσουν το θέμα, ούτε καν μας επέτρεψαν να εξηγήσουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους το σκοπό της παρουσίας μας ή να διαβάσουμε την επιστολή με το αίτημά μας κι ούτε δεσμεύτηκαν ότι θα το φέρουν σε επόμενη συνεδρίαση. 

Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε και την ύπαρξη επιστολής του ΟΣΚ προς το Δήμαρχο Βύρωνα, που αναφέρει ότι το εν λόγω σχολικό κτίριο έχει αποπερατωθεί από τις 22-12-2008 και ζητά από το Δήμο να παραδοθεί διοικητικά, το συντομότερο, για χρήση. 
Η Δημοτική Αρχή χρησιμοποιούσε, ως μία δικαιολογία για τη μη παράδοση του κτιρίου, την μη αποπεράτωση των εργασιών, κάτι που σαφώς αναιρείται από την επιστολή του ΟΣΚ.
Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τα σχολεία, που δείχνει ότι ο Δήμος δεν έχει καμιά δικαιολογία για περαιτέρω καθυστερήσεις στην παράδοση του κτιρίου. 
Πιστεύουμε ότι η σχολική χρήση του είναι επιβεβλημένη. 

Εκτιμούμε ότι οι ενέργειες μας φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε μέχρι να παραδοθεί το κτίριο, να δεσμευτεί ο Δήμος ότι δεν θα μεθοδεύσει αλλαγή χρήσης του και να αρχίσει να λειτουργεί σχολείο στο χώρο.


- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Βύρωνας 19 Μαρτίου 2009
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ, ΒΥΡΩΝΑ

Οι 7 Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής Ταταούλων σε κοινή σύσκεψή τους στις 19 Νοεμβρίου 2008 εξέτασαν και ανέλυσαν τα προβλήματα του συγκροτήματος. 
Κατέληξαν σε προτάσεις για τα ακόλουθα θέματα : 
1) την 24ωρη φύλαξη των σχολείων και τη διάθεση των προαύλιων χώρων στους μαθητές το απόγευμα για παιχνίδι και άθληση. 
2) την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών τις ώρες λειτουργίας των σχολείων, εξαιτίας των κυκλοφοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη διέλευση οχημάτων στον εσωτερικό δρόμο, όπου είναι και οι είσοδοι των σχολείων.
3) τη συντήρηση και φύτευση των χώρων πρασίνου των σχολείων.
Για τα θέματα αυτά συντάχτηκαν επιστολές και κατατέθηκαν στο Δήμο. 
Ξεχωριστή συζήτηση έγινε για τις ανάγκες των σχολείων για περισσότερες σχολικές αίθουσες και επαρκή προαύλια. 
Στο ζήτημα αυτό κρίθηκε ότι είναι ανάγκη να παραδοθεί για σχολική χρήση το νέο σχολικό κτίριο επί της οδού Βυζαντίου, που γίνεται με χρήματα του ΟΣΚ και την κατασκευή του επιβλέπει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ιδιαίτερα ανησυχητική κρίθηκε η καθυστέρηση στην παράδοση του σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της δημοτικής αρχής ότι προγραμματίζει την μεταφορά σε αυτό του δημαρχείου.
Για την άμεση παράδοση του κτιρίου και τη χρήση του ως σχολική στέγη έγινε επιστολή από τους Συλλόγους προς το Δήμο, τον ΟΣΚ και το Υπουργείο Παιδείας, η οποία κοινοποιήθηκε προς την ΕΛΜΕ και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών α’ βάθμιας Εκπαίδευσης και τις δημοτικές παρατάξεις. 
Για τη στήριξη του αιτήματός μας έγινε κύκλος συναντήσεων με τις δημοτικές παρατάξεις.
Στη συνάντηση με την παράταξη «Βύρωνας-Ανάπτυξη-Προοπτική» ενημερώσαμε για το πρόβλημα και εξηγήσαμε τις ανησυχίες μας. Ο κ. Κόνσουλας δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί το δημοτικό Συμβούλιο και πιθανόν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, αλλά αν υπάρχει τέτοια πρόθεση από τη δημοτική αρχή, θεωρεί ότι είναι λάθος και συντάσσεται με το αίτημά μας να μην γίνει δημαρχείο και να παραδοθεί το σχολείο για σχολική χρήση. 
Στη συνάντηση με την «Ενωτική Πανβυρωνιώτικη Κίνηση» ο κ. Πάλμος συνέδεσε το θέμα της επιδιωκόμενης αλλαγής της χρήσης του σχολικού κτιρίου με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς προστασίας του Υμηττού και το είδος των κτιρίων που επιτρέπεται να οικοδομούνται στις ζώνες του. Δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του αιτήματός μας και θα το υποστηρίξει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της «Στάσης Βύρωνα» ο κ. Σταθόπουλος δήλωσε ότι υπάρχουν ανάγκες για σχολικές αίθουσες και είναι παράνομο κτίριο που έχει κατασκευαστεί με χρήματα του ΟΣΚ να δοθεί για άλλη χρήση. Τόνισε ότι θα στηρίξει την προσπάθεια των Συλλόγων. 
Στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία της «Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα», ο κ. Τζιορτζιώτης ενημέρωσε ότι έχουν γίνει παραστάσεις και από τους ίδιους με το ίδιο αίτημα στον ΟΣΚ και στη Νομαρχία οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη για τα σχολικά κτήρια. Οι φορείς απάντησαν ότι δεν είναι σε γνώση τους τα σχέδια της δημοτικής αρχής και επίσης ότι ΟΣΚ θα ερευνήσει γιατί καθυστερεί η αποπεράτωση και παράδοση του κτιρίου από το Δήμο. Η αντιπροσωπεία δήλωσε ότι τάσσεται στο πλευρό μας.
Όλες οι παρατάξεις δήλωσαν ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι πρόθυμες να το ζητήσουν. Από τους προέδρους των Συλλόγων διατυπώθηκε ότι αυτό ζητείται κατ’ αρχήν από τους Συλλόγους και αν υπάρξει άρνηση της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί στο αίτημα των Συλλόγων, τότε να γίνει κάτι τέτοιο. 
Ο κύκλος των επαφών με τις παρατάξεις ολοκληρώθηκε στις 11/3/2009 με τη συνάντηση με την Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς με την παρουσία της τεχνικής του Συμβούλου κας Μαρκουλάκη δήλωσε ότι, πραγματικά σκέφτεται την μεταφορά του Δημαρχείου στο νέο σχολικό κτίριο επί της οδού Βυζαντίου, γιατί το κτίριο είναι ιδανικό, επειδή ο αριθμός των κατοίκων αυξάνεται και είναι αναγκαίο ένα κτίριο τουλάχιστον 1.800 τετρ. μέτρων και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής άλλο καταλληλότερο. Επιπλέον δήλωσε ότι πιέζεται από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για νέο δημαρχείο. Η αναζήτηση του χώρου για δημαρχείο υπάρχει από παλιά, γιατί ο αριθμός των κατοίκων αυξάνεται και είναι αναγκαίο ένα κτίριο τουλάχιστον 1.800 τετρ. μέτρων που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί, ούτε του έχει προταθεί άλλος καταλληλότερος χώρος για δημαρχείο, ενώ ο αριθμός των μαθητών μειώνεται. Το θέμα θα μείνει στάσιμο γιατί διερευνάται και άλλη λύση. Το κτήριο δεν παραδίδεται γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στη μόνωση, που δήλωσε ότι είναι ευθύνη του ΟΣΚ. 
Από την πλευρά της αντιπροσωπείας των Συλλόγων παρουσιάστηκαν οι ελλείψεις για τις σχολικές αίθουσες και τα προβλήματα που δημιουργούνται εξ' αυτών και ζητήθηκε να συζητηθεί το θέμα άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να το φέρει για συζήτηση γιατί μέχρι στιγμής μόνο σκέψεις υπάρχουν, όταν όμως το κτίριο παραδοθεί από τον ΟΣΚ και αποφασιστεί η χρήση του, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο και θα ενημερωθούμε. Στη συνέχεια συζητήθηκαν μαζί του οι προτάσεις μας για τα υπόλοιπα θέματα και υποσχέθηκε λύσεις, κάτι που του ζητήθηκε να γίνει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. 
Από τη νέα κοινή σύσκεψη των Δ.Σ. των Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου, αποφασίστηκε οι επόμενες κινήσεις να είναι:
1. Να ζητηθεί η συζήτηση του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αίτημα των Συλλόγων και τη δυνατότητα που δίνει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 
2. Έκδοση του σχετικού δελτίου τύπου.
3. Ανάρτηση πανώ για το θέμα.
4. Να ζητηθεί συνάντηση και με το Υπουργείο Παιδείας.
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26/3, ΩΡΑ 5.00 μ.μ. 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ.